Karmiczne związki

Związek karmiczny

W jednym z poprzednich wpisów omówiłam miłość karmiczną. Miłość karmiczna jest jedyna w swoim rodzaju, lecz bardzo często możemy mieć inne powiązania karmiczne z wieloma ludźmi, którzy pojawiają się w naszym życiu. Co więcej, w jednym życiu możemy spotkać więcej niż jedną osobę, z którą łączy nas miłość karmiczna, lecz np. w danym wcieleniu karma z taką osobą nie uaktywnia się i znajomość ta nie rozwija się w jakiś szczególny sposób.

związek karmiczny numerologia

Powiązania karmiczne

Powiązania karmiczne mogą mieć różny charakter i są dla nas sygnałem, co stanie się wyznacznikiem danej znajomości. Mogą one pociągać za sobą konieczność jakiejś współpracy, konieczność opieki nad daną osobą w chorobie. Mogą wiązać się z koniecznością udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach i pomocą w podnoszeniu się z porażki życiowej. Mogą uczyć nas wrażliwości na daną osobę i poszanowania jej indywidualnych potrzeb. Związki karmiczne są dla nas swoistą lekcją nie tylko o sobie samym, ale również o osobie, z którą takie powiązanie mamy.

Czy jednak są dla nas dobre? Z jednej strony tak, ponieważ wiążą się z możliwością odpracowania zobowiązań karmicznych wobec osoby, którą w jakimś stopniu skrzywdziliśmy w poprzednim wcieleniu i uwalniają nas od karmy. Dzięki związkom karmicznym dokonujemy zadośćuczynienia wobec tej osoby, oczyszczamy energię, którą przynieśliśmy z poprzedniego wcielenia. Nie tylko uwalniamy się od karmy, ale również sami dzięki jej przepracowaniu rozwijamy się, rozwijamy w sobie jakieś cechy czy też umiejętności. Z drugiej strony powiązania karmiczne są sygnałem, że relacje z danym człowiekiem nie będą należały do łatwych, że wiele rzeczy może je utrudniać, a jednocześnie karma będzie na nas niejako wymuszała obecność tej osoby w naszym życiu, nawet, jeśli nie darzymy jej sympatią czy też wzbudza w nas negatywne emocje bądź odwrotnie – my takie emocje budzimy w niej.

Jak zerwać związek karmiczny ?

Relacji karmicznych nie należy celowo unikać, uciekać od nich w chwili, w której zyskujemy wiedzę, że istnieją, ale też nie jesteśmy zobowiązani, by w obecnym wcieleniu podjąć karmę wobec osoby, z którą łączy nas więź karmiczna. W takich sytuacjach należy zdać się na los – niech on zdecyduje, czy w obecnym życiu karmę należy przepracować czy też można ruszyć dalej, licząc się z tym, że przeniesiemy ją na kolejne wcielenie. Jeżeli jednak odważnie stawimy czoła związkowi karmicznego, musimy mieć świadomość, że dana znajomość będzie pociągała za sobą wiele doświadczeń i nie zawsze mogą być one dla nas łatwe, przyjemne.

Wibracje poszczególnych związków karmicznych

Powiązania karmiczne widoczne są przy wyliczaniu wspólnej drogi życia – i tu muszę zaznaczyć, że nie zawsze wibracja danej drogi życia jest równoznaczna z tym, że występuje również powiązanie karmiczne między ludźmi. Są też związki, które ja nazywam czystymi, bez spuścizny karmicznej, a więc bez obciążeń z poprzednich wcieleń i może być tak, że z kilkoma osobami mamy identyczną wspólną drogę życia, a tylko z niektórymi mamy powiązania karmiczne. Co więcej, karma nie daje nam gwarancji trwałości takiego związku – ona mówi jasno, że będzie to związek emocjonalny, trudny, że będzie wymagał pokonania wielu przeszkód, nie tylko życiowych, ale również na płaszczyźnie uczuć, emocji, tego, co będzie działo się między ludźmi, powiązanymi ze sobą karmą. Karma pokrywa się z wibracją wspólnej drogi życia, lecz wiele też będzie zależało od tego, w jaki sposób będzie przepracowywana.

Związek karmiczny 1

Związek karmiczny z wibracji Jedynki mówi nam, że spotkały się osoby, dla których ważne jest poczucie niezależności, poczucie własnej wartości, odrębności, co będą podkreślały niemal na każdym kroku i co będzie uwidaczniało się w ich relacjach, sprawiając, że będą musieli nauczyć się przede wszystkim szukania kompromisu w różnych sytuacjach życiowych. Jest to związek, w którym partnerzy nie mogą ograniczać się nawzajem, a wszelkie próby narzucania drugiej stronie własnego zdania, jakichś warunków, sprawią, że karma będzie uwidaczniała się w walce o dominację, o forsowanie swoich racji. Wibracja wspólnej drogi życia z Jedynki sprawia, że jest to związek, w którym zawsze coś się dzieje i wyłącznie od tego, w jaki sposób będzie przepracowywana karma, zależeć będzie, czy ludzie będą nieustannie szarpali się ze sobą, czy też wręcz przeciwnie – nauczą się tak żyć ze sobą, by każde miało swoją przestrzeń do działania, by mogło realizować swoje ambicje, by mieli swoje marzenia, ale też i szukali takich, o których będą mogli powiedzieć, że są ich wspólne. Na tym właśnie będzie polegała sztuka kompromisu w związku karmicznym z wibracji Jedynki – by nie pogłębiać tego, co dzieli, a szukać tego, co może połączyć. To także wypracowanie umiejętności rozmawiania o swoich nadziejach, lękach, obawach, ponieważ karma może pociągać za sobą tendencję do izolowania się, zamykania we własnym świecie i strach przed odrzuceniem. To związek, w którym należy przede wszystkim skupiać się na teraźniejszości, bez wybiegania zanadto w przyszłość, by nauczyć się cieszenia z tego, co dzieje się tu i teraz.

Związek karmiczny 2

Związek karmiczny z wibracji Dwójki to związek, który ma szansę stać się relacją, opartą na prawdziwym partnerstwie, na pokrewieństwie dusz, na pełnym zrozumieniu i poczuciu, że ukochana osoba jest naszym dopełnieniem. To związek, w którym szczególnie ważna będzie życzliwość wobec siebie, komunikacja, wsparcie, cierpliwość i czerpanie radości z bycia razem. Karma z wibracji Dwójki jest jednak dość specyficzna – sprawia, że spoiwem związku musi być energia kobiety, a więc to ona musi wziąć na siebie ciężar utrzymania związku, jego rozwoju, to ona będzie musiała dawać z siebie znacznie więcej niż będzie otrzymywała od partnera, przez co z czasem może mieć poczucie, że związek ten staje się dla niej ciężarem, że najczęściej to ona rezygnuje ze swoich marzeń w imię miłości i dobra mężczyzny. Dlatego jest ważne, aby potrafiła zachować poczucie własnej odrębności, by nie sprowadzała siebie do roli osoby zależnej od partnera, by potrafiła wyznaczać granice między własnymi potrzebami a poświęceniem dla dobra drugiej strony.

Związek karmiczny 3

Związek karmiczny z wibracji Trójki to związek, który będzie rozwijał się dynamicznie, ale partnerzy będą popadali w skrajne stany emocjonalne wobec siebie. Będą potrafili być czułymi wobec siebie, zdolnymi do romantycznych uniesień, będą obdarzali się pieszczotami, komplementami, by za chwilę odegrać iście dantejskie sceny zazdrości, pełne dramatycznych wymówek, żalów, pretensji i niezbyt miłych słów. Będą potrafili być dla siebie przyjaciółmi, będą potrafili komunikować się ze sobą, mieć wspólne zainteresowania, ale też w kłótniach byle drobiazg będzie urastał do rangi dramatu i wówczas będą bez zastanowienia rzucali słowami, które będą dogłębnie raniły. To związek, który będzie nieustannie przeobrażał się, ale pociągający za sobą ryzyko niecierpliwości, dlatego też ważne jest, aby nie przyspieszać na siłę rozwoju wydarzeń, by nie rozpraszać uczuć, emocji. Karma z wibracji Trójki może pociągać za sobą również nadmiar osób w związku, a więc również ryzyko zdrad, ingerencji innych, co będzie wpływało destrukcyjnie na relację między partnerami. Jest to związek, w którym wiele rzeczy należy zachowywać dla siebie, bez wynoszenia ich na forum rodziny czy przyjaciół.

Związek karmiczny 4

Związek karmiczny z wibracji Czwórki to zapowiedź stabilizacji, równowagi, wierności i porządku. I właśnie ten porządek może stać się zagrożeniem dla relacji ludzi, ponieważ ich wspólne życie z czasem może przypominać rutynę, ponieważ wszystko będzie musiało mieć swoje miejsce, swój czas, być zaplanowane, poukładane, uporządkowane, bez zbędnych emocji, bez jakichś niespodzianek, przez co mogą zatracić umiejętność bycia spontanicznymi wobec siebie. Co prawda, jest to związek, budowany na solidnych fundamentach, ale wymagający wytrwałości, cierpliwości, sporego wysiłku i czasu, ponieważ uczucia między ludźmi rozwijają się wolno, nie ma wylewności, nie ma namiętności i są nieco sztywne zasady. Często to związek, w którym ludzie zamykają się w swoim świecie, w którym zawsze muszą mieć jakiś cel, jakiś plan na najbliższe lata, do którego z uporem dążą i w którym nie ma miejsca na marzenia, na szaleństwo. Ważne jest, aby nie zatracali umiejętności czerpania radości z bycia razem, by potrafili okazywać sobie uczucia, czułość, bez skupiania się wyłącznie na wyznaczonych sobie celach.

Związek karmiczny 5

Związek karmiczny z wibracji Piątki to związek ludzi, których karma niesamowicie przyciąga do siebie, sprawiając, że potrafią uwodzić się nawzajem, że intrygują się wzajemnie, że są oczarowani sobą. Jest to jednak i wibracja i karma dość niespokojna, dynamiczna, ale też pełna niejasności, napięć emocjonalnych, pociągająca za sobą zmiany, burzliwa i bardzo często związek karmiczny z wibracji Piątki zaczyna się od ogromnych emocji, które szybko wypalają się i następuje równie burzliwe rozstanie. Jest to związek nie tylko trudny do utrzymania, ale taki, który będzie realizował się na płaszczyźnie zmysłów, seksu, namiętności, pożądania, w którym zawsze będzie musiało się coś dziać, ponieważ nic tak nie będzie zabijało uczuć jak rutyna i codzienność. Karma narzuca tu konieczność stworzenia nie tylko więzi opartej na pożądaniu, ale też i więzi uczuciowej, co jest bardzo trudne, ponieważ ludzie bardzo często spalają się poprzez namiętność, a ich uczucia są niczym słomiany ogień i szybko tracą zainteresowanie sobą, jeśli przestaje układać się im w sypialni. To związek, w którym muszą znaleźć ujście dla energii między nimi, w którym nie powinni obarczać się ani deklaracjami, ani obietnicami, ani dalekosiężnymi planami na przyszłość. Karma wnosi do związku niestałość, zmienność, impulsywność i niedojrzałość. I z tym trzeba się liczyć, wchodząc w związek, w którym nie tylko jest wspólna droga życia z wibracji Piątki, ale również występuje dodatkowe obciążenie pod postacią powiązania karmicznego.

Związek karmiczny 6

Związek karmiczny z wibracji Szóstki to związek ludzi, którzy spotkali się po to, by założyć rodzinę, by stworzyć dom, w którym to właśnie rodzina będzie najwyższym priorytetem i który – w zależności od tego, czy będą przepracowywali właściwe karmę – może stać się związkiem na całe życie. Będzie to jednak związek, wymagający wielu wyrzeczeń z obu stron, dlatego też ważne jest, aby każda ze stron nauczyła się dbać również o swoje marzenia, by partnerzy nauczyli się sprawiedliwie dzielić role we wspólnym życiu i by potrafili dbać o poczucie indywidualnego szczęścia. Jest to związek, w którym partnerzy będą potrafili okazywać sobie miłość, będą potrafili stworzyć dom, w którym każdy będzie czuł się dobrze, ale też będą mieli tendencję do idealizowania ukochanej osoby, a to z kolei może pociągać za sobą skłonność do poświęceń, do poczucia zobowiązania wobec partnera, do stawiania jego potrzeb na pierwszym miejscu. Przy właściwym przepracowaniu karmy są w stanie zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, przy niewłaściwym – ich relacje będą pełne napięć i choć będą wspólnymi siłami zapewniali byt swojej rodzinie, to ich relacje będą nieco sztywne, zasadnicze, oparte na poczuciu obowiązku.

Związek karmiczny 7

Związek karmiczny z wibracji Siódemki to nic innego jak miłość karmiczna. To jedyny związek, który można określić mianem miłości karmicznej, który mówi jasno, że w poprzednim wcieleniu ludzi łączyło ogromne uczucie, lecz nie potrafili zawalczyć o nie i coś ich rozdzieliło. Mogły ich rozdzielić okoliczności życiowe lub egoizm jednej ze stron, która dla własnym ambicji była w stanie poświęcić miłość i odejść od ukochanej osoby. Ich dusze spotkały się ponownie, ale jednocześnie jest to jasny sygnał, że ich związek będzie wymagał wiele pokory, będzie trudny i może zakończyć się, pozostawiając po sobie poczucie krzywdy. Co prawda, osoby, powiązane miłością karmiczną nie zapomną o sobie, ale każde z nich ruszy własną drogą i najczęściej o przyszłości tego związku zadecyduje wyłącznie jedna strona. Jest to związek, w którym ludzi łączy ogromna miłość, lecz pociąga za sobą ryzyko rozminięcia się, dlatego też ważne jest, aby dbali oni szczególnie o więź duchową, by nauczyli się żyć ze sobą, by stali się dla siebie przyjaciółmi, by potrafili okazywać sobie życzliwość. To związek, którego spoiwem muszą być również wspólne ambicje, równy samorozwój. Karma z wibracji Siódemki może pociągać za sobą również samotność – często coś rozdziela ludzi, sprawia, że muszą rozstać się na jakiś czas, bo jedno z nich staje przed koniecznością wyjazdu. To piękne uczucia, ale niepozbawione rozczarowań, zawodów miłosnych, które sprawiają, że choć ludzie kochają się, to jednak nie potrafią żyć razem i muszą się rozstać. Jest to karma, która wymaga wiele wysiłku nie tylko w utrzymanie związku, ale również w naukę tego, jak należy żyć razem, bez spychania uczuć na margines wspólnego życia, ponieważ zaczyna się pogoń za własnymi marzeniami, ambicjami, ponieważ uwidacznia się coraz bardziej egoizm jednej ze stron. Bardzo często miłość karmiczna staje się powtórzeniem tego, co działo się w poprzednim wcieleniu i związek rozpada się, a dusze czekają na spełnienie do kolejnego wcielenia, bo też karma ta mówi o tym, że do takiego spotkania znów dojdzie.

Związek karmiczny 8

Związek karmiczny z wibracji Ósemki to związek, w którym spotykają się ludzie, mający do zrealizowania wspólne cele materialne, współpracę, realizację nie tylko w sferze uczuć, miłości, ale również na płaszczyźnie zawodowej. To związek, który może być zapowiedzią albo ogromnego sukcesu, albo spektakularnej porażki, jeśli ludzie nie będą potrafili jasno określić wspólnych celów. To związek, który musi realizować się poprzez współpracę, wzajemne motywowanie się do działania i dawanie możliwości realizacji indywidualnych marzeń, indywidualnych ambicji, a więc nie można doprowadzić do tego, że wspólne życie zacznie ograniczać jedną ze stron. To związek, który wymaga wspierania się, ale nie może narzucać konieczności rezygnowania z własnych potrzeb, by w ten sposób umożliwić np. karierę zawodową partnerowi. Niestety, często karma z wibracji Ósemki sprawia, że wspólne życie staje się życiem, w którym jedna ze stron dominuje, a druga przyjmuje postawę poddania wobec niej. To wibracja pracy i ambicji, ale też wolności oraz takich samych praw i obowiązków. Często też karma pociąga za sobą trudności finansowe i problem z uzyskaniem stabilizacji materialnej.

Związek karmiczny 9

Związek karmiczny z wibracji Dziewiątki to związek ludzi, którzy stają się całością, ale też muszą mieć świadomość, że przyjdzie im pracować na rzecz innych. Ich relacja będzie też swoistą lekcją o samych sobie, będzie im uświadamiała pewne sprawy, potrzeby, wpływała na ich światopogląd. To związek ludzi, którzy potrafią komunikować się ze sobą i najczęściej pojawiają się w swoim życiu, gdy jedno z nich stoi na przysłowiowym rozdrożu, by pomóc sobie w zyskaniu nowego spojrzenia na życie, na problemy, w znalezieniu rozwiązania. Jednocześnie to związek, który muszą stworzyć ludzie pewni swoich uczuć do siebie, pewni swoich oczekiwań odnośnie relacji, ponieważ bez tych uczuć będą z czasem żyli obok siebie, a wspólne życie będzie pociągało za sobą rozmaite konflikty, nerwowość, wątpliwości, obawy. To związek wymagający pełnej akceptacji partnera, z jego zaletami i wadami, wymagający wręcz miłości bezwarunkowej. Karma z wibracji Dziewiątki może utrudniać pełne zaangażowanie emocjonalne, rozwój uczuć i często tez ludzi trzymają przy sobie nie uczucia, a zobowiązania, poczucie odpowiedzialności. Zdarza się i tak, że powiązanie karmiczne może narzucić konieczność zajęcia się partnerem w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, chorobie.

Główne powiązania karmiczne

Opisałam tu głównie powiązania karmiczne, które mogą występować we wspólnej drodze życia, ale też często zdarza się tak, że oprócz nich występują powiązania dodatkowe, mające zupełnie inne wibracje i wnoszące do relacji dodatkowe zawirowania, dodatkowe rzeczy do przepracowania. Dlatego też ważne jest nie tylko spojrzenie na związek karmiczny od strony wspólnej drogi życia – tu podkreślam, że wspólna droga życia, choć ma określoną wibrację, nie zawsze jest równoznaczna z powiązaniami karmicznymi. Każda relacja musi być analizowana indywidualnie i wówczas wiadomo, czy występuje między osobami jakakolwiek spuścizna karmiczna.

Związek karmiczny
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł lub korzystasz z mojej wiedzy na swoim blogu lub stronie www to wstaw proszę u siebie link do źródła: https://blog.otylia.pl/zwiazek-karmiczny/
zamów wróżbęjak zamówić wróżbę
Jak uratować zwiazek ?
 • Jak ratować związek/małżeńśtwo ?
 • Sprawdzone porady
 • Praktyczna wiedza
Związki karmiczne
 • Czym jest związek karmiczny ?
 • Jak go rozpoznać ?
 • Czym jest miłość karmiczna ?
Jak zakończyć związek ?
 • Jak to zrobić dobrze ?
 • Dobre porady
 • Związki i partnerstwo
Tarot partnerski online
 • Tarot partnerski
 • Horodkopy partnerskie
 • Dopasowanie partnerów
Tagi: ⭐ Jak zakończyć związek karmiczny,

Zobacz też

Napisz do mnie


  Opinie o mnie

  Szybki kontakt

  Napisz do mnie teraz:


   Facebook

   Polub mój profil na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o promocjach.

   Facebookfacebook

   Karta dnia

   Kliknij w poniższą kartę, aby wylosować dla siebie kartę dnia.
   Losuj jedną kartę tarotakarta dnia

   Jak zamówić ?

   zamów wróżbęjak zamówić wróżbę