Liczba związku

Wibracja związku

Wspólna droga życia wyliczana jest z dat urodzenia ludzi i nie dotyczy wyłącznie osób, z którymi jesteśmy w związku uczuciowym, naszych partnerów. Wspólną drogę życia mamy z każdą osobą, która przewija się w naszym życiu, z członkami rodziny, ze znajomymi, z pracodawcami, z osobami, z naszego otoczenia. Jest ona szczególnie ważna przy analizie przyszłości relacji – dlatego też niezwykle istotne jest to, by wyliczana była na podstawie prawidłowych dat urodzenia. Wszelkie pomyłki w dacie urodzenia pociągają za sobą niemal automatycznie niewłaściwą analizę wspólnej drogi życia, a tym samym błędną interpretację danej relacji. I nie ma tu winy osoby, która analizuje wspólną drogę życia – ona opiera się na danych, które otrzymuje, nawet, jeśli są błędne, czego nie jest świadoma.

O czym mówi wspólna droga życia ?

wspólna droga życia numerologia

Zawiera informacje o tym, jak będą wyglądały relacje między ludźmi i dzięki temu można określić, co będzie umacniało ich związek, a co będzie działało na jego szkodę, co będzie oddalało ich od siebie. Można więc podpowiedzieć partnerom, jak należy dbać o związek, by rozwijał się pomyślnie i umacniał i czego należy unikać, by nie doprowadzać do mniejszych lub większych kryzysów.

Darmowe wróżby

Oprócz odpłatnych, profesjonalnych wróżb ode mnie możesz też wypróbować darmowe wróżby na moim blogu. Wybierz jedną z poniższych darmowych wróżb i kliknij w obrazek. Możesz też przewinąć w dół i zobaczyć dalszą treść wpisu.



3 karty tarota3 karty tarota
losuj runęlosuj runę
karty klasyczne3 karty klasyczne

Wspólna droga życia to nie tylko źródło informacji o charakterze relacji międzyludzkich. Zawiera ona w sobie również to, co jest bardzo ważne dla związku. Kryje w sobie informację o tym, czy między ludźmi występują powiązania karmiczne i jaki charakter ma wspólna karma, co należy wspólnie przepracować.
Jak to jest w numerologii jest dziewięć wibracji wspólnej drogi życia – tu muszę zaznaczyć, że nie zawsze taka sama wibracja wspólnej drogi życia z różnymi ludźmi jest równoznaczna z wystąpieniem powiązań karmicznych.

Liczba związku 1

Wspólna droga życia 1 (wibracja związku Jedynki) mówi nam o tym, że jest to związek ludzi o silnym poczuciu własnego „ja”, co przejawia się poprzez podkreślanie własnej niezależności i wolności. To związek, który ułatwia ludziom samorealizację, osiąganie indywidualnych celów i pod tym względem nie będą się wzajemnie ograniczali. Jest to jednak związek, w którym będzie uwidaczniał się ich egocentryzm – każde z nich będzie miało tendencję do stawiania na pierwszym miejscu siebie, swoich potrzeb, swoich ambicji, co z kolei może pociągać za sobą walkę o dominację i forsowanie swoich racji. Jest to związek, w którym szczególnie ważna jest umiejętność szukania kompromisu w obliczu różnorodnych problemów, a tych może być naprawdę wiele. Jest to też związek, w który wchodzą ludzie, potrafiący uwolnić się od przeszłości, otwarci na zaczynanie wszystkiego od nowa, na budowanie wspólnej przyszłości od podstaw.

Liczba związku 2

Wspólna droga życia 2 (wibracja związku Dwójki) to zapowiedź relacji, która będzie dawała parze poczucie, że spotkali właśnie swoją bratnią duszę, człowieka, który jest ich uzupełnieniem i dopełnieniem, w którym rozumieją się niemal bez słów, który jest nie tylko partnerem, ale również przyjacielem. To związek, oparty na pozytywnej energii, na życzliwości, cierpliwości, zrozumieniu, wsparciu i prawdziwym partnerstwie. Często jednak pociąga za sobą ryzyko poświęcania się w imię miłości, rezygnowania z własnych potrzeb w imię związku, podporządkowywania się oczekiwaniom drugiej strony. Dlatego też ważna jest komunikacja, otwarte i szczere mówienie o swoich potrzebach, pragnieniach, marzeniach, ponieważ jeśli jedna ze stron będzie nadmiernie poświęcała się, to z czasem związek ten może znacząco jej ciążyć. Przy odpowiednim podejściu do indywidualnych potrzeb, jest tu szansa na stworzenie związku, który będzie wręcz wzorem dla innych.

Liczba związku 3

Wspólna droga życia 3 (wibracja związku Trójki) jest zapowiedzią związku, który będzie rozwijał się dynamiczne, w którym partnerów będą łączyły wspólne pasje, który będzie nacechowany romantycznością, czułością, pieszczotami, zachwytami nad sobą, ale też zazdrością, wymówkami, dramatyzmem, pretensjami. To związek, w którym zawsze będzie się coś działo, w którym partnerzy będą doskonale komunikowali się i rozumieli na każdej płaszczyźnie wspólnego życia. Jest to związek, w którym zawsze będzie coś się działo, ale też taki, który będzie pociągał za sobą pewną niecierpliwość, przyspieszanie biegu wydarzeń, przez co może wystąpić swoiste marnotrawienie czasu, energii związku, rozpraszanie wspólnych działań. Związek ten wymaga również stworzenia azylu, pozostawiania dla siebie tego, co się dzieje między partnerami. Jeżeli zaczną oni szukać porad odnośnie swoich problemów u innych, to niestety, zaproszą do swojego związku osoby trzecie, które mogą rozbić z czasem ich relację, które będą nadmiernie ingerowały w ich sprawy.

Liczba związku 4

Wspólna droga życia 4 (wibracja związku Czwórki) to zapowiedź związku, dającego poczucie stabilizacji, równowagi w życiu, wierności i porządku, ale też mówi o tym, że jest to związek, w który partnerzy będą musieli wkładać sporo pracy, który będzie wymagał od nich wiele cierpliwości, ponieważ uczucia między nimi będą rozwijały się wolno. To jednocześnie zapowiedź związku, zbudowanego na solidnych fundamentach, trwałego, choć nieco konserwatywnego, tradycyjnego, tworzonego przez ludzi, zadowalających się swoim towarzystwem, nieco zamkniętych na świat. To związek ludzi, którzy będą potrafili realizować wspólne cele, którzy będą dążyli do osiągnięcia wspólnego sukcesu, choć będą bardziej skupiali się na sprawach materialnych, przyziemnych, na zapewnieniu bytu, nie potrafiąc patrzeć dalej, nie potrafiąc sięgać po marzenia.

Liczba związku 5

Wspólna droga życia 5 (wibracja związku Piątki) mówi o związku, w którym zawsze coś będzie się działo, w którym ludzie nie będą obawiali się zmian, będą otwarci na nowe doświadczenia, w którym będą potrafili prowadzić ze sobą grę, uwodzić się i przyciągać do siebie. Niestety, jest to też zapowiedź relacji trudnych, burzliwych, impulsywnych i związku, który może zacząć się dość namiętnie i burzliwie zakończyć. To związek, który można porównać do słomianego ognia – rozpala ludzi niemal od pierwszego płomienia, lecz dość szybko wypala się w ogniu namiętności i gaśnie, działając przede wszystkim na zmysły człowieka i realizując się poprzez sferę erotyczną. To związek wolnych dusz, wolnych ptaków, których nie da się na siłę zamknąć w klatce tradycyjnego związku, a wszelkie próby ograniczania wolności jednej ze stron najczęściej prowadzą do rozstania. Dlatego też tworzący go ludzie powinni cieszyć się tym, co tu i teraz, bez poważnych planów i zobowiązań na przyszłość. To związek, w którym zawsze będzie się coś działo i nigdy nie da gwarancji równowagi emocjonalnej, poczucia bezpieczeństwa.

Liczba związku 6

Wspólna droga życia 6 (wibracja związku Szóstki) jest zapowiedzią związku, w którym priorytetem będzie rodzina i wszystko, co będzie się z nią wiązało. To zapowiedź harmonii, odpowiedzialności, okazywanej sobie miłości, wsparcia, głębokiej więzi z partnerem. Wiąże się to również z potrzebą poświęcania się w imię wyższych wartości, dlatego też ważne jest, aby każda ze stron potrafiła zachować w sobie szczyptę egoizmu, dbając również o poczucie indywidualnego szczęścia. To zapowiedź stworzenia domu, w którym każdy będzie się dobrze czuł, rodziny, połączonej silnymi więzami i poczuciem przynależności. Jednocześnie związek ten pociąga za sobą ryzyko nadmiernego idealizowania partnera, uczuć, wspólnego życia, zaślepienia.

Liczba związku 7

Wspólna droga życia 7 (wibracja związku Siódemki) to zapowiedź związku, wspólnego życia, które będzie pociągało za sobą lekcję pokory i dobrej woli z obu stron. To zapowiedź ogromnych uczuć, niezwykłych doświadczeń, ale też trudności, które trzeba będzie pokonać. To związek, w którym ludzie kochają się, lecz często nie potrafią żyć ze sobą, w którym pojawiają się okoliczności rozdzielające ich – przy czym niekoniecznie wiąże się to z rozstaniem, ale np. z koniecznością czasowego przebywania z dala od siebie. To związek, dający poczucie, że razem jest źle, ale osobno jest jeszcze gorzej. Niestety, jest to związek, który wymaga ogromnej dojrzałości od partnerów i tylko dzięki takiej dojrzałości jest w stanie przetrwać.

Liczba związku 8

Wspólna droga życia 8 (wibracja związku Ósemki) to związek z bardzo dobrymi perspektywami na przyszłość, który będzie opierał się nie tylko na uczuciach, porozumieniu, dobrej komunikacji, ale również na wspólnych celach. Można powiedzieć, że to związek idealny dla prowadzenia wspólnego biznesu, ponieważ tworzący go partnerzy nie tylko potrafią współpracować ze sobą, ale również wspierają się i motywują do działania. To związek, który narzuca niejako konieczność wytyczania wspólnych celów, ponieważ one stają się najsilniejszym spoiwem relacji, umożliwiając tym samym dynamiczny rozwój relacji i realizację indywidualnych ambicji. Niestety, może też pociągać za sobą skłonność do dominacji, dlatego ważne jest, aby partnerzy mieli świadomość równych praw i obowiązków, równego podziału ról we wspólnym życiu.

Liczba związku 9

Wspólna droga życia 9 (wibracja związku Dziewiątki) to zapowiedź związku, który będzie swoista lekcją o sobie samych, o swoich oczekiwaniach wobec życia i który będzie dość trudny do rozbicia, ale też będzie wymagał szczególnej dbałości o uczucia. To związek, dający poczucie zjednoczenia, ale też pociągający za sobą ryzyko samotności we dwoje. Tu mogą pojawić się również problemy z pełnym zaangażowaniem emocjonalnym i najczęściej ludzi z czasem trzymają przy sobie nie uczucia, a poczucie zobowiązania, odpowiedzialności, wspólne kredyty, dzieci, jakieś inne obowiązki. To związek, który daje pewność stabilizacji, ale może pociągać za sobą rozmaite konflikty, obawy, życie obok siebie.

Jak widać powyżej, wspólna droga życia może nam wiele powiedzieć o związku i warto się z nią zapoznać, by wiedzieć, na co należy zwrócić uwagę, rozwijając relację z ukochaną osobą. Oczywiście, tu należałoby jeszcze uwzględnić wystąpienie powiązań karmicznych, które wnoszą do relacji nieco inne, ale to już kwestia interpretacji indywidualnej analizy wspólnej drogi życia, a nie ogólnej charakterystyki.

Liczba związku

zamów wróżbęjak zamówić wróżbę



Tagi: ⭐ liczba drogi życia,

Napisz do mnie




  O mnie

  Liczba związku horoskop Jestem doświadczoną kobietą, wróżką i numerologiem. Moja sprawność w interpretacji rozkładów kart tarota i uzupełnianie jej numerologią zadziwia często nawet mnie, stąd pewnie tak spore zainteresowanie moimi wróżbami. Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, wykazuję się również szczerością w moich wróżbach, dlatego masz pewność, że powiem Ci zawsze to co pokazały mi karty a nie to,co chcesz usłyszeć Zawsze stawiam na szczerość i prawdę rozkładając karty, ponieważ to zawsze popłaca. Więcej o mnie przeczytacie Państwo tutaj: o mnie

  W przypadku zainteresowania moimi wróżbami proszę o kontakt pod tym adresem e-mail: wrozka@otylia.pl. Lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie zamów wróżbę. Pozdrawiam serdecznie.

  Opinie o mnie

  opinie

  “Serdecznie dziękuję za profesjonalizm. Jestem w pełni usatysfakcjonowana, ale nie tylko z tego powodu, że wróżba okazała się w konsekwencji bardzo pozytywna, ale głównie dlatego,że poczułam się poważnie potraktowana,a kwota, którą zapłaciłam była w pełni uzasadniona ;)Życzę Pani pomyślności w życiu osobistym jak i w życiu wróżki, a w pracy dużej ilości osób tak samo wdzięcznych jak ja. Pani praca przynosi wymierne efekty i jest bardzo potrzebna. Oprócz ogromnej wiedzy i wyczucia tematu posiada Pani wyjątkowe zdolności wczuwania się w psychikę danej osoby, co świadczy też o dużej wiedzy z zakresu psychologii człowieka. Serdecznie pozdrawiam i ślę Pani dużo pozytywnej energii :)”

  Pani Danuta


  opinie

  " Bardzo bardzo dziękuję :) . Co do sklepów karty utwierdziły nas w przekonaniach :) co do K. cieszymy się. Nadzieja wróciła i pocieszenie:) bardzo dziękuję raz jeszcze pozdrawiam serdecznie"

  Pani Joanna


  opinie

  "Witam, Tak szybko sie od pani tej wrozby nie spodziewalam! Mysle, ze wiem jak dalej postepowac, aby nie ranic siebie i innych. To co czuje, przepowiedzial Tarot. Mysle, ze jeszcze kiedys poprosze o porade, gdyz jestem bardzo zadowolona. Zycze powodzenia. Pozdrawiam rowniez cieplo"

  Pani Małgorzata


  KLIKNIJ, aby zobaczyć wszystkie opinie

  Darmowe wróżby



  3 karty tarota3 karty tarota
  5 kart tarota5 kart tarota
  tarot lenormandtarot lenormand
  losuj runęlosuj runę
  karty cygańskiekarty cygańskie
  karty klasyczne3 karty klasyczne
  tarot na dziśtarot na dziś
  tarot na tydzieńtarot na tydzień
  tarot na miesiąctarot na miesiąc

  Najciekawsze na blogu


  O MNIE I O MOIM
  WRÓŻENIU

  OPINIE O MOICH
  WRÓŻBACH

  PRZYKŁADY
  ROZKŁADÓW

  ZNACZENIE
  KART TAROTA

  WIELKIE
  ARKANA

  MAŁE
  ARKANA

  JAK DZIAŁA
  TAROT ?

  CZY TAROT JEST
  WIARYGODNY ?

  CZY TAROT SIĘ
  SPRAWDZA ?

  O CO PYTAĆ
  KARTY TAROTA ?

  JAK OPISAĆ
  SWOJĄ SYTUACJĘ ?

  JAK TRAKTOWAĆ
  WRÓŻBĘ Z KART ?

  KARTY
  ANIELSKIE

  KARTY
  CYGAŃSKIE

  TAROT
  LENORMAND

  TAROT
  PARTNERSKI

  NUMEROLOGIA
  PARTNERSKA

  DOPASOWANIE
  ZNAKÓW ZODIAKU

  KALKULATOR
  NUMEROLOGICZNY

  ZNACZENIE
  GODZIN

  LICZBY
  ANIELSKIE

  NUMEROLOGIA
  ZWIĄZKU

  ZNACZENIE DATY
  URODZENIA

  PORTRET
  NUMEROLOGICZNY

  DLA MĘŻCZYZN
  O KOBIETACH

  DLA KOBIET
  O FACETACH

  EMOCJE
  UCZUCIA

  ZWIĄZKI
  UCZUCIOWE

  ZDRADY
  ROMANSE

  PROBLEMY
  ŻYCIOWE

  ROZWÓJ
  OSOBISTY

  TECHNIKI
  WIZUALIZACJI

  AFIRMACJE
  Z PRZYKŁADAMI

  TECHNIKI
  MEDYTACJI

  JAK USPOKOIĆ
  MYŚLI ?

  JAK POLUBIĆ
  SIEBIE ?

  JAK OPANOWAĆ
  ZŁOŚĆ ?

  JAK SOBIE
  WYBACZYĆ ?

  JAK WYJŚĆ ZE
  STREFY KOMFORTU ?

  JAK POKONAĆ
  STRACH ?

  SPOSOBY NA
  STRES

  JAK OSIĄGNĄĆ
  SZCZĘŚCIE ?

  MIŁOŚĆ
  KARMICZNA

  BLIŹNIACZY
  PŁOMIEŃ

  WRÓŻBY
  MIŁOSNE

  JAK ODZYSKAĆ
  MIŁOŚĆ ?

  CZY JEST SZANSA
  NA POWRÓT ?

  JAK ZAKOŃCZYĆ
  ZWIĄZEK ?

  MAGIA
  CZARY

  ENERGETYKA
  CZŁOWIEKA

  SYMBOLE
  EZOTERYCZNE

  MAGIA
  MIŁOSNA

  ZAKLĘCIA
  MIŁOSNE

  SPĘTANIE
  MIŁOSNE

  TAJEMNICE
  CZAKR

  JAK ODBLOKOWAĆ
  CZAKRY

  AURA
  CZŁOWIEKA

  WAMPIRY
  ENERGETYCZNE

  JAK PODNIEŚĆ
  WIBRACJE ?

  HIPNOZA
  REGRESYJNA

  CZY KTOŚ RZUCIŁ
  NA MNIE UROK ?

  ODCZYNIANIE
  UROKÓW

  ZŁA ENERGIA
  W DOMU

  SŁYNNE
  PRZEPOWIEDNIE

  TERAPIE
  ALTERNATYWNE

  ZNACZENIE
  SNÓW

  CZY MARZENIA
  SIĘ SPEŁNIAJĄ ?

  CZY BĘDĘ
  SZCZĘŚLIWA ?

  CO MNIE CZEKA
  W PRZYSZŁOŚCI ?

  UKRYTY
  NARCYZM

  CZYM JEST
  FONOHOLIZM ?

  ZABURZENIA
  ODŻYWIANIA

  ILE BĘDĘ
  MIAŁA DZIECI ?

  KIEDY ZAJDĘ
  W CIĄŻĘ ?

  KIEDY WYJDĘ
  ZA MAŻ ?

  HOROSKOP
  CHIŃSKI

  CHIŃSKIE
  ZNAKI ZODIAKU

  HOROSKOP
  CELTYCKI

  Znaki zodiaku

  Kliknij na interesujący Cię znak zodiaku, aby przeczytać jego rozbudowaną charakterystykę:



  Znak zodiaku Baran
  Znak zodiaku Byk
  Znak zodiaku Bliźnięta
  Znak zodiaku Rak
  Znak zodiaku Lew
  Znak zodiaku Panna
  Znak zodiaku Waga
  Znak zodiaku Skorpion
  Znak zodiaku Strzelec
  Znak zodiaku Koziorożec
  Znak zodiaku Wodnik
  Znak zodiaku Ryby

  Wersje językowe

  Szybki kontakt

  Napisz do mnie teraz:




   Ważne posty

   • Jak działa tarot ?
   • O moich wróżbach
   • Kilka słów o mnie
   • Przykłady moich rozkładów
   • Jak opisać swoją sytuację życiową ?
   • Jakie pytania zadawać kartom ?
   • Jak traktować wróżbę z kart ?
   • Co po otrzymaniu wróżby ?
   • Opinie o mojej pracy

   Kalkulatory

   MAGICZNA KULA

   Wylosuj

   Magia


   ZAKLĘCIA
   MIŁOSNE

   MAGIA
   CZARY

   BLIŹNIACZY
   PŁOMIEŃ

   Związki


   JAK URATOWAĆ
   ZWIĄZEK ?

   CZY JEST SZANSA
   NA POWRÓT ?

   JAK ZAKOŃCZYĆ
   ZWIĄZEK ?

   Dzień / Tydzień / Miesiąc


   TAROT NA DZIŚ

   TAROT NA TYDZIEŃ

   TAROT NA MIESIĄC

   Wróżby


   TAROT
   PARTNERSKI

   TAROT
   MIŁOSNY

   CZYM SĄ
   WRÓŻBY ONLINE ?

   Rozwój osobisty


   ROZWÓJ
   OSOBISTY

   TECHNIKI
   WIZUALIZACJI

   AFIRMACJE
   Z PRZYKŁADAMI

   Czakry


   CZAKRY
   W CIELE

   JAK ODBLOKOWAĆ
   CZAKRY ?

   AURA
   CZŁOWIEKA

   Życie


   JAK POKONAĆ
   STRACH ?

   SPOSOBY
   NA STRES

   JAK OSIĄGNĄĆ
   SZCZĘŚCIE ?

   Facebook

   Polub mój profil na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o promocjach.

   Facebookfacebook

   Zobacz inne posty

   Losuj kartę tarota

   Kliknij w poniższą kartę, aby wylosować dla siebie kartę dnia.
   Losuj jedną kartę tarotakarta dnia

   Wszystkie karty tarota

   Wielkie arkana


   0 Głupiec - I Mag - II Kapłanka - III Cesarzowa - IV Cesarz - V Arcykapłan - VI Kochankowie - VII Rydwan - VIII Sprawiedliwość - IX Pustelnik - X Koło fortuny - XI Moc - XII Wisielec - XIII Śmierć - XIV Umiarkowanie - XV Diabeł - XVI Wieża - XVII Gwiazda - XVIII Księżyc - XIX Słońce - XX Sąd - XXI Świat

   Małe arkana


   Czytaj więcej...

   Buławy: 2 buław - 3 buław - 4 buław - 5 buław - 6 buław - 7 buław - 8 buław - 9 buław - 10 buław - As buław - Rycerz buław - Król buław - Królowa buław - Giermek buław

   Kielichy: 2 kielichów - 3 kielichów - 4 kielichów - 5 kielichów - 6 kielichów - 7 kielichów - 8 kielichów - 9 kielichów - 10 kielichów - As kielichów - Rycerz kielichów - Król kielichów - Królowa kielichów - Giermek kielichów

   Miecze: 2 mieczy - 3 mieczy - 4 mieczy - 5 mieczy - 6 mieczy - 7 mieczy - 8 mieczy - 9 mieczy - 10 mieczy - As mieczy - Rycerz mieczy - Król mieczy - Królowa mieczy - Giermek mieczy

   Monety: 2 monet - 3 monet - 4 monet - 5 monet - 6 monet - 7 monet - 8 monet - 9 monet - 10 monet - As monet - Rycerz monet - Król monet - Królowa monet - Giermek monet

   Partnerzy

   Liczba związku wróżba z kart Liczba związku wróżba online Liczba związku horoskop

   Jak zamówić ?

   zamów wróżbęjak zamówić wróżbę