Liczba związku

Wibracja związku

Wspólna droga życia wyliczana jest z dat urodzenia ludzi i nie dotyczy wyłącznie osób, z którymi jesteśmy w związku uczuciowym, naszych partnerów. Wspólną drogę życia mamy z każdą osobą, która przewija się w naszym życiu, z członkami rodziny, ze znajomymi, z pracodawcami, z osobami, z naszego otoczenia. Jest ona szczególnie ważna przy analizie przyszłości relacji – dlatego też niezwykle istotne jest to, by wyliczana była na podstawie prawidłowych dat urodzenia. Wszelkie pomyłki w dacie urodzenia pociągają za sobą niemal automatycznie niewłaściwą analizę wspólnej drogi życia, a tym samym błędną interpretację danej relacji. I nie ma tu winy osoby, która analizuje wspólną drogę życia – ona opiera się na danych, które otrzymuje, nawet, jeśli są błędne, czego nie jest świadoma.

O czym mówi wspólna droga życia ?

wspólna droga życia numerologia

Zawiera informacje o tym, jak będą wyglądały relacje między ludźmi i dzięki temu można określić, co będzie umacniało ich związek, a co będzie działało na jego szkodę, co będzie oddalało ich od siebie. Można więc podpowiedzieć partnerom, jak należy dbać o związek, by rozwijał się pomyślnie i umacniał i czego należy unikać, by nie doprowadzać do mniejszych lub większych kryzysów.

Wspólna droga życia to nie tylko źródło informacji o charakterze relacji międzyludzkich. Zawiera ona w sobie również to, co jest bardzo ważne dla związku. Kryje w sobie informację o tym, czy między ludźmi występują powiązania karmiczne i jaki charakter ma wspólna karma, co należy wspólnie przepracować.
Jak to jest w numerologii jest dziewięć wibracji wspólnej drogi życia – tu muszę zaznaczyć, że nie zawsze taka sama wibracja wspólnej drogi życia z różnymi ludźmi jest równoznaczna z wystąpieniem powiązań karmicznych.

Liczba związku 1

Wspólna droga życia 1 (wibracja związku Jedynki) mówi nam o tym, że jest to związek ludzi o silnym poczuciu własnego „ja”, co przejawia się poprzez podkreślanie własnej niezależności i wolności. To związek, który ułatwia ludziom samorealizację, osiąganie indywidualnych celów i pod tym względem nie będą się wzajemnie ograniczali. Jest to jednak związek, w którym będzie uwidaczniał się ich egocentryzm – każde z nich będzie miało tendencję do stawiania na pierwszym miejscu siebie, swoich potrzeb, swoich ambicji, co z kolei może pociągać za sobą walkę o dominację i forsowanie swoich racji. Jest to związek, w którym szczególnie ważna jest umiejętność szukania kompromisu w obliczu różnorodnych problemów, a tych może być naprawdę wiele. Jest to też związek, w który wchodzą ludzie, potrafiący uwolnić się od przeszłości, otwarci na zaczynanie wszystkiego od nowa, na budowanie wspólnej przyszłości od podstaw.

Liczba związku 2

Wspólna droga życia 2 (wibracja związku Dwójki) to zapowiedź relacji, która będzie dawała parze poczucie, że spotkali właśnie swoją bratnią duszę, człowieka, który jest ich uzupełnieniem i dopełnieniem, w którym rozumieją się niemal bez słów, który jest nie tylko partnerem, ale również przyjacielem. To związek, oparty na pozytywnej energii, na życzliwości, cierpliwości, zrozumieniu, wsparciu i prawdziwym partnerstwie. Często jednak pociąga za sobą ryzyko poświęcania się w imię miłości, rezygnowania z własnych potrzeb w imię związku, podporządkowywania się oczekiwaniom drugiej strony. Dlatego też ważna jest komunikacja, otwarte i szczere mówienie o swoich potrzebach, pragnieniach, marzeniach, ponieważ jeśli jedna ze stron będzie nadmiernie poświęcała się, to z czasem związek ten może znacząco jej ciążyć. Przy odpowiednim podejściu do indywidualnych potrzeb, jest tu szansa na stworzenie związku, który będzie wręcz wzorem dla innych.

Liczba związku 3

Wspólna droga życia 3 (wibracja związku Trójki) jest zapowiedzią związku, który będzie rozwijał się dynamiczne, w którym partnerów będą łączyły wspólne pasje, który będzie nacechowany romantycznością, czułością, pieszczotami, zachwytami nad sobą, ale też zazdrością, wymówkami, dramatyzmem, pretensjami. To związek, w którym zawsze będzie się coś działo, w którym partnerzy będą doskonale komunikowali się i rozumieli na każdej płaszczyźnie wspólnego życia. Jest to związek, w którym zawsze będzie coś się działo, ale też taki, który będzie pociągał za sobą pewną niecierpliwość, przyspieszanie biegu wydarzeń, przez co może wystąpić swoiste marnotrawienie czasu, energii związku, rozpraszanie wspólnych działań. Związek ten wymaga również stworzenia azylu, pozostawiania dla siebie tego, co się dzieje między partnerami. Jeżeli zaczną oni szukać porad odnośnie swoich problemów u innych, to niestety, zaproszą do swojego związku osoby trzecie, które mogą rozbić z czasem ich relację, które będą nadmiernie ingerowały w ich sprawy.

Liczba związku 4

Wspólna droga życia 4 (wibracja związku Czwórki) to zapowiedź związku, dającego poczucie stabilizacji, równowagi w życiu, wierności i porządku, ale też mówi o tym, że jest to związek, w który partnerzy będą musieli wkładać sporo pracy, który będzie wymagał od nich wiele cierpliwości, ponieważ uczucia między nimi będą rozwijały się wolno. To jednocześnie zapowiedź związku, zbudowanego na solidnych fundamentach, trwałego, choć nieco konserwatywnego, tradycyjnego, tworzonego przez ludzi, zadowalających się swoim towarzystwem, nieco zamkniętych na świat. To związek ludzi, którzy będą potrafili realizować wspólne cele, którzy będą dążyli do osiągnięcia wspólnego sukcesu, choć będą bardziej skupiali się na sprawach materialnych, przyziemnych, na zapewnieniu bytu, nie potrafiąc patrzeć dalej, nie potrafiąc sięgać po marzenia.

Liczba związku 5

Wspólna droga życia 5 (wibracja związku Piątki) mówi o związku, w którym zawsze coś będzie się działo, w którym ludzie nie będą obawiali się zmian, będą otwarci na nowe doświadczenia, w którym będą potrafili prowadzić ze sobą grę, uwodzić się i przyciągać do siebie. Niestety, jest to też zapowiedź relacji trudnych, burzliwych, impulsywnych i związku, który może zacząć się dość namiętnie i burzliwie zakończyć. To związek, który można porównać do słomianego ognia – rozpala ludzi niemal od pierwszego płomienia, lecz dość szybko wypala się w ogniu namiętności i gaśnie, działając przede wszystkim na zmysły człowieka i realizując się poprzez sferę erotyczną. To związek wolnych dusz, wolnych ptaków, których nie da się na siłę zamknąć w klatce tradycyjnego związku, a wszelkie próby ograniczania wolności jednej ze stron najczęściej prowadzą do rozstania. Dlatego też tworzący go ludzie powinni cieszyć się tym, co tu i teraz, bez poważnych planów i zobowiązań na przyszłość. To związek, w którym zawsze będzie się coś działo i nigdy nie da gwarancji równowagi emocjonalnej, poczucia bezpieczeństwa.

Liczba związku 6

Wspólna droga życia 6 (wibracja związku Szóstki) jest zapowiedzią związku, w którym priorytetem będzie rodzina i wszystko, co będzie się z nią wiązało. To zapowiedź harmonii, odpowiedzialności, okazywanej sobie miłości, wsparcia, głębokiej więzi z partnerem. Wiąże się to również z potrzebą poświęcania się w imię wyższych wartości, dlatego też ważne jest, aby każda ze stron potrafiła zachować w sobie szczyptę egoizmu, dbając również o poczucie indywidualnego szczęścia. To zapowiedź stworzenia domu, w którym każdy będzie się dobrze czuł, rodziny, połączonej silnymi więzami i poczuciem przynależności. Jednocześnie związek ten pociąga za sobą ryzyko nadmiernego idealizowania partnera, uczuć, wspólnego życia, zaślepienia.

Liczba związku 7

Wspólna droga życia 7 (wibracja związku Siódemki) to zapowiedź związku, wspólnego życia, które będzie pociągało za sobą lekcję pokory i dobrej woli z obu stron. To zapowiedź ogromnych uczuć, niezwykłych doświadczeń, ale też trudności, które trzeba będzie pokonać. To związek, w którym ludzie kochają się, lecz często nie potrafią żyć ze sobą, w którym pojawiają się okoliczności rozdzielające ich – przy czym niekoniecznie wiąże się to z rozstaniem, ale np. z koniecznością czasowego przebywania z dala od siebie. To związek, dający poczucie, że razem jest źle, ale osobno jest jeszcze gorzej. Niestety, jest to związek, który wymaga ogromnej dojrzałości od partnerów i tylko dzięki takiej dojrzałości jest w stanie przetrwać.

Liczba związku 8

Wspólna droga życia 8 (wibracja związku Ósemki) to związek z bardzo dobrymi perspektywami na przyszłość, który będzie opierał się nie tylko na uczuciach, porozumieniu, dobrej komunikacji, ale również na wspólnych celach. Można powiedzieć, że to związek idealny dla prowadzenia wspólnego biznesu, ponieważ tworzący go partnerzy nie tylko potrafią współpracować ze sobą, ale również wspierają się i motywują do działania. To związek, który narzuca niejako konieczność wytyczania wspólnych celów, ponieważ one stają się najsilniejszym spoiwem relacji, umożliwiając tym samym dynamiczny rozwój relacji i realizację indywidualnych ambicji. Niestety, może też pociągać za sobą skłonność do dominacji, dlatego ważne jest, aby partnerzy mieli świadomość równych praw i obowiązków, równego podziału ról we wspólnym życiu.

Liczba związku 9

Wspólna droga życia 9 (wibracja związku Dziewiątki) to zapowiedź związku, który będzie swoista lekcją o sobie samych, o swoich oczekiwaniach wobec życia i który będzie dość trudny do rozbicia, ale też będzie wymagał szczególnej dbałości o uczucia. To związek, dający poczucie zjednoczenia, ale też pociągający za sobą ryzyko samotności we dwoje. Tu mogą pojawić się również problemy z pełnym zaangażowaniem emocjonalnym i najczęściej ludzi z czasem trzymają przy sobie nie uczucia, a poczucie zobowiązania, odpowiedzialności, wspólne kredyty, dzieci, jakieś inne obowiązki. To związek, który daje pewność stabilizacji, ale może pociągać za sobą rozmaite konflikty, obawy, życie obok siebie.

Jak widać powyżej, wspólna droga życia może nam wiele powiedzieć o związku i warto się z nią zapoznać, by wiedzieć, na co należy zwrócić uwagę, rozwijając relację z ukochaną osobą. Oczywiście, tu należałoby jeszcze uwzględnić wystąpienie powiązań karmicznych, które wnoszą do relacji nieco inne, ale to już kwestia interpretacji indywidualnej analizy wspólnej drogi życia, a nie ogólnej charakterystyki.

Liczba związku

zamów wróżbęjak zamówić wróżbę
Tagi: ⭐ liczba drogi życia, zwiazek wibracji 2

O mnie

Liczba związku horoskop Jestem doświadczoną kobietą, wróżką i numerologiem. Moja sprawność w interpretacji rozkładów kart tarota i uzupełnianie jej numerologią zadziwia często nawet mnie, stąd pewnie tak spore zainteresowanie moimi wróżbami. Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, wykazuję się również szczerością w moich wróżbach, dlatego masz pewność, że powiem Ci zawsze to co pokazały mi karty a nie to,co chcesz usłyszeć Zawsze stawiam na szczerość i prawdę rozkładając karty, ponieważ to zawsze popłaca. Więcej o mnie przeczytacie Państwo tutaj: o mnie

W przypadku zainteresowania moimi wróżbami proszę o kontakt pod tym adresem e-mail: wrozka@otylia.pl. Lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie zamów wróżbę. Pozdrawiam serdecznie.

Opinie o mnie

opinie

"Bardzo Pani dziekuję. Pani wróżba choć raczej nazwałabym to opisem stanu faktycznego, bardzo celnego jest poukładaniem w samym sobie treści, do których często wstyd się przyznać przed samym sobą.... Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawian serdeczcznie i cieplutko w ten zimowy czas.... :-))))"

Pani Anna


opinie

“Droga wróżko! Serdecznie dziękuję za szybka odpowiedź na nurtujące mnie pytania. Pozostaje mi teraz uporządkować swoje myśli i emocje i czekać na rozwój wypadków. Słowa, które do mnie napisałaś dodają mi otuchy i pozwalają z większym spokojem spojrzeć w przyszłość. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam”

Pani Marzanna


opinie

"Szanowna Pani, Bardzo dziękuję za wróżbę. Nie mam inklinacji do wróżb, ale to już jest druga, którą u Pani zamawiam. Bardzo mądre słowa, pięknie przekazane i do tego... prawdziwe. I od tego momentu jest Pani moją ulubioną Wróżką."

Pani Iwona


KLIKNIJ, aby zobaczyć wszystkie opinie

Wersje językowe

Polish PL English EN German DE Dutch NL French FR Italian IT Spanish ES

Szybki kontakt

Napisz do mnie teraz:
  Ważne posty

  • Jak działa tarot ?
  • O moich wróżbach
  • Kilka słów o mnie
  • Przykłady moich rozkładów
  • Jak opisać swoją sytuację życiową ?
  • Jakie pytania zadawać kartom ?
  • Jak traktować wróżbę z kart ?
  • Co po otrzymaniu wróżby ?
  • Opinie o mojej pracy

  Często czytane

  • Dopasowanie znaków zodiaku
  • Numerologia partnerska
  • Miłość karmiczna
  • Małe Arkana w tarocie
  • Wielkie Arkana w tarocie
  • Tarot Lenormand
  • Losuj kartę tarota
  • Karty cygańskie
  • Karty klasyczne
  • Runy

  Facebook

  Polub mój profil na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o promocjach.

  Facebookfacebook

  Zobacz inne posty

  Losuj kartę tarota

  Kliknij w poniższą kartę, aby wylosować dla siebie kartę dnia.
  Losuj jedną kartę tarotakarta dnia

  Wszystkie karty tarota

  Wielkie arkana


  0 Głupiec - I Mag - II Kapłanka - III Cesarzowa - IV Cesarz - V Arcykapłan - VI Kochankowie - VII Rydwan - VIII Sprawiedliwość - IX Pustelnik - X Koło fortuny - XI Moc - XII Wisielec - XIII Śmierć - XIV Umiarkowanie - XV Diabeł - XVI Wieża - XVII Gwiazda - XVIII Księżyc - XIX Słońce - XX Sąd - XXI Świat

  Małe arkana


  Czytaj więcej...

  Buławy: 2 buław - 3 buław - 4 buław - 5 buław - 6 buław - 7 buław - 8 buław - 9 buław - 10 buław - As buław - Rycerz buław - Król buław - Królowa buław - Giermek buław

  Kielichy: 2 kielichów - 3 kielichów - 4 kielichów - 5 kielichów - 6 kielichów - 7 kielichów - 8 kielichów - 9 kielichów - 10 kielichów - As kielichów - Rycerz kielichów - Król kielichów - Królowa kielichów - Giermek kielichów

  Miecze: 2 mieczy - 3 mieczy - 4 mieczy - 5 mieczy - 6 mieczy - 7 mieczy - 8 mieczy - 9 mieczy - 10 mieczy - As mieczy - Rycerz mieczy - Król mieczy - Królowa mieczy - Giermek mieczy

  Monety: 2 monet - 3 monet - 4 monet - 5 monet - 6 monet - 7 monet - 8 monet - 9 monet - 10 monet - As monet - Rycerz monet - Król monet - Królowa monet - Giermek monet

  Horoskopy i numerologia

  Znaki zodiaku


  Baran - Bliźnięta - Byk - Koziorożec - Lew - Panna - Rak - Ryby - Skorpion - Strzelec - Waga - Wodnik

  Charakterystyka numerologiczna


  Numerologiczna 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 22 - 33 - 44

  Popularne artykuły

  Ciekawie o tarocie


  Jak formułować pytania do kart ? - Jak opisać swoją sytuację ? - Rozkład kart tarota na miłość, związek, pracę, zdrowie i pieniądze - Interpretacja rozkładu kart tarota - Tarot TAK NIE online - Finanse czyli pieniądze w tarocie - Kiedy znajdę pracę ? - Tarot a zdrowie i choroby

  Czytaj więcej...

  Klika słów o wróżeniu


  Czego nie wie nawet najlepsza wróżka ? - Dobra wróżka online - Tarocistka a wróżka - różnice i podobieństwa - Jak przebiega wizyta u wróżki ? - Wróżby online - Wróżba e-mail - Czy wróżenie z kart tarota jest łatwe ?

  Troszkę numerologii


  Analiza numerologiczna - Dopasowanie numerologiczne - Numerologia związku - Podstawy numerologii - Znaczenie naszej daty urodzenia

  Co nas czeka w życiu ?


  Co mnie czeka w przyszłości ? - Co będę szczęśliwa ? - Kiedy wyjdę za mąż ? - Kiedy zajdę w ciążę ? - Kiedy urodzę dziecko ? - Ile będę miała dzieci ? - Kiedy wreszcie schudnę ?

  Jak żyć ?


  Jak być szczęśliwym ? - Jak pokonać strach ? - Sposoby na stres i nerwy - Jak być asertywnym ? - Jak poznać depresję ? - Jak wieść satysfakcjonujące życie ?

  Miłość w kartach


  Wróżby miłosne w kartach - Co on do mnie czuje ? - Związek i miłość karmiczna - Rytuały i zaklęcia miłosne - Dlaczego ich nie wykonuję ? - Jak sprawdzić czy on mnie zdradza ? - Gdy mąż zdradza... Zdrada w tarocie - Romans w pracy - Zazdrość w tarocie

  Odrobina ezoteryki


  Jak afirmować ? - Jak sobie poradzić z wizualizacją ? - Jak myśli i czyny kształtują naszą rzeczywistość ? - Czakry człowieka - Czym jest oświecenie ? - Jak się bronić przed wampirami energetycznymi ?

  Inne ciekawe źródła


  Mój blog to nie jedyne źródło informacji o wróżbach, tarocie, horoskopach, numerologii i całej szeroko pojętej ezoteryce. Z czystym sumieniem mogę Państwu polecić następujące serwisy internetowe: magia.onet.pl, horoskop.wp.pl, astromagia.pl, mhoroskop.pl, horoskopy.gazeta.pl, kobieta.interia.pl, horoskopy.fazi.pl, magiakart.pl, salontajemnic.pl, astroweb.pl, abrahadabra.pl, czary.pl, horoskop.czarymary.pl czy programva.com

  Partnerzy

  Liczba związku wróżba z kart Liczba związku wróżba online Liczba związku horoskop

  Jak zamówić ?

  zamów wróżbęjak zamówić wróżbę