tarot-cyganski

Karty tarota cygańskiego

zamów wróżbęjak zamówić wróżbę

Sędzia odwrócony - karta cygańska

Sędzia odwrócony - karta cygańska

Sędzia odwrócona
Sędzia w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej jest kartą negatywną. O ile nie musisz, nie podejmuj się załatwiania żadnych spraw urzędowych. W twoim życiu pełno jest nieżyczliwych osób, które ty... czytaj więcej
Sędzia - karta cygańska

Sędzia - karta cygańska

Sędzia
Sędzia w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza poradę prawną, rozprawę sądową, wyjaśnienie spraw urzędowych lub negocjacje. Karta ta mówi o obiektywnej ocenie i sprawiedliwym osądzie, podjętym ... czytaj więcej
Dom odwrócony - karta cygańska

Dom odwrócony - karta cygańska

Dom odwrócona
Dom w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to karta negatywna. Mówi o zazdrości, rywalizacji i walce. Nie ma w rodzinie jedności, lecz każdy traktuje drugiego jak konkurenta, którego należy zwal... czytaj więcej
Dom - karta cygańska

Dom - karta cygańska

Dom
Dom w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza szczęśliwy dom, pełen radości i harmonii. To spokój w rodzinie, wzajemne poszanowanie, życzliwość i wzajemna pomoc. To również życzliwe otoczenie i d... czytaj więcej
Nieszczęście odwrócone - karta cygańska

Nieszczęście odwrócone - karta cygańska

Nieszczęście odwrócona
Nieszczęście w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to karta o wybitnie negatywnej energii. Pokazuje wszelkie nieszczęścia, które mogą nas dotknąć, przykre doświadczenia i smutne doznania. Karta... czytaj więcej
Nieszczęście - karta cygańska

Nieszczęście - karta cygańska

Nieszczęście
Nieszczęście w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza odrzucenie złej przeszłości i skupienie się na teraźniejszości. To karta, która nakazuje zaufać podświadomości, słuchać wewnętrznego głosu i... czytaj więcej
Wierność odwrócona - karta cygańska

Wierność odwrócona - karta cygańska

Wierność odwrócona
Wierność w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o twoich problemach z akceptowaniem teraźniejszości. Wciąż tkwisz jedną nogą w przeszłości, nie mogąc się odciąć i tęskniąc za tym, co już ni... czytaj więcej
Wierność - karta cygańska

Wierność - karta cygańska

Wierność
Wierność w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza rozliczenie z przeszłością, życie w zgodzie z własnym sumieniem oraz z otoczeniem. To planowanie przyszłości, w ufności w powodzenie planów. Kar... czytaj więcej
Nadzieja odwrócona - karta cygańska

Nadzieja odwrócona - karta cygańska

Nadzieja odwrócona
Nadzieja w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej wskazuje, że sprawy uczuciowe i emocje biorą górę nad rozsądkiem. To brak logiki w działaniu, lenistwo, opieszałość lub brak umiaru. To także podr... czytaj więcej
Nadzieja - karta cygańska

Nadzieja - karta cygańska

Nadzieja
Nadzieja w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza konieczność podjęcia wiążących decyzji, przeprowadzenia ważnych rozmów i wyjaśnienia niejasnych sytuacji. Przed konfrontacją przemyśl wszystko d... czytaj więcej
Pożądanie odwrócona - karta cygańska

Pożądanie odwrócona - karta cygańska

Pożądanie odwrócona
Pożądanie, żądza w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o nieliczeniu się z otoczeniem. Być może jesteś gwałtowny, impulsywny lub nieobliczalny. Lekceważysz przepisy i zasady moralne oraz n... czytaj więcej
Pożądanie - karta cygańska

Pożądanie - karta cygańska

Pożądanie
Pożądanie, żądza w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza skupienie się na sobie i swoich osobistych sprawach. Nadszedł czas wewnętrznej przemiany, zaakceptowania stanu rzeczywistego i przeanali... czytaj więcej
Spotkanie - Karta cygańska

Spotkanie - Karta cygańska

Spotkanie odwrócone
Spotkanie, Wizyta w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to niechęć do ludzi oraz ucieczka od życia. To samobiczowanie się, zamykanie w sobie i dobrowolna izolacja. To brak zaufania, złośliwość ... czytaj więcej
Spotkanie - Karta cygańska

Spotkanie - Karta cygańska

Spotkanie
Spotkanie, Wizyta w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza samotność na własne życzenie, izolowanie się i zgorzknienie. To nieumiejętność postępowania z innymi ludźmi oraz radzenia sobie w trudn... czytaj więcej
Złodziej odwrócony - Karta cygańska

Złodziej odwrócony - Karta cygańska

Złodziej odwrócony
Złodziej w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o złodzieju, który czai się w twoim najbliższym otoczeniu. Być może ktoś planuje okraść twój dom, firmę, oszukać cię lub wciągnąć w nielegaln... czytaj więcej
Złodziej - Karta cygańska

Złodziej - Karta cygańska

Złodziej
Złodziej w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza brak stabilizacji, który jest tylko przejściowy. Mówi o kradzieży, która nie doszła do skutku oraz o poczuciu zagrożenia, które jest przemijając... czytaj więcej
Wróg odwrócony - karta cygańska

Wróg odwrócony - karta cygańska

Wróg odwrócony
Wróg w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej ma negatywną wymowę. Oznacza problemy finansowe, kłopoty ze spłatą zobowiązań, zaciągniętych pożyczek lub kredytów. To niepowodzenia i straty wynikłe ... czytaj więcej
Wróg - karta cygańska

Wróg - karta cygańska

Wróg
Wróg w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza na istnienie wśród twoich znajomych osób o niecnych zamiarach i nieczystych intencjach. W pobliżu czai się wielu złych ludzi, oszustów, a nawet złod... czytaj więcej
Choroba odwrócona - karta cygańska

Choroba odwrócona - karta cygańska

Choroba odwrócona
Choroba w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej jest bardzo pozytywna. Oznacza pozytywny stosunek do świata i optymistyczne podejście. W przypadku leczenia jest wskazówką do zmiany lekarza prowad... czytaj więcej
Choroba - karta cygańska

Choroba - karta cygańska

Choroba
Choroba w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza spadek energii, depresję i niechęć do życia. Niekiedy wskazuje na urojoną chorobę, która pozwala uciec od trudnej rzeczywistości. To brak nadziei... czytaj więcej
Kochanek odwrócony - Karta cygańska

Kochanek odwrócony - Karta cygańska

Kochanek odwrócona
Kochanek w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej ostrzega przed propozycjami matrymonialnymi, które bywają interesowne, podszyte kłamstwem, fałszem i obłudą. Być może partner nie wywiązuje się z ... czytaj więcej
Kochanek - Karta cygańska

Kochanek - Karta cygańska

Kochanek
Kochanek w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza, że w najbliższej przyszłości spotkasz swoją wielką miłość lub ewentualnie nawiążesz romans. Nie można wykluczyć pozytywnego rozwoju pewnej znaj... czytaj więcej
Prezent odwrócona - Karta cygańska

Prezent odwrócona - Karta cygańska

Prezent odwrócona
Prezent w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to nieprzyjemne wydarzenia i niekorzystne wiadomości. Możesz spotkać osobę ze swojej przeszłości, ale nie będzie to miłe spotkanie. W twoim związku... czytaj więcej
Prezent - Karta cygańska

Prezent - Karta cygańska

Prezent
Prezent w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza prezent otrzymany od partnera lub przyjaciela. To przyjaźń, nowe znajomości i odnowienie starych. W małżeństwie pełna harmonia, w partnerstwie po... czytaj więcej
Stałość odwrócona- Karta cygańska

Stałość odwrócona- Karta cygańska

Stałość odwrócona
Stałość, Trwałość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o dysharmonii, porzuceniu spraw ducha oraz oddaleniu się od prawdy. Zamiast rozumem kierujesz się instynktem, uciekasz w niebyt i ma... czytaj więcej
Stałość - Karta cygańska

Stałość - Karta cygańska

Stałość
Stałość, Trwałość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza pomyślność i brak nieprzyjemnych niespodzianek. W rodzinie zgoda, pomyślność w życiu osobistym, a jeżeli planujesz się ustatkować, to s... czytaj więcej
Smutek odwrócona - Karta cygańska

Smutek odwrócona - Karta cygańska

Smutek odwrócona
Smutek w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to niechęć do ludzi i awersja do życia. To ucieczka od rzeczywistości, popadanie w melancholię, zmienność nastrojów, od euforii po agresję. Brak zah... czytaj więcej
Smutek - Karta cygańska

Smutek - Karta cygańska

Smutek
Smutek w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza rozrachunek z własnymi uczuciami i przeżyciami. Rozważne, refleksyjne życie, które nie zawsze istnieje w realnym świecie. To uciekanie w świat fik... czytaj więcej
Śmierć odwrócona - Karta cygańska

Śmierć odwrócona - Karta cygańska

Śmierć odwrócona
Śmierć w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o zachowaniu ostrożności. To nie jest dobry czas na zaczynanie nowych przedsięwzięć. Nie łącz interesów z życiem prywatnym i nie reaktywuj star... czytaj więcej
Śmierć - Karta cygańska

Śmierć - Karta cygańska

Śmierć
Śmierć w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza, że nadszedł czas na rozważenie swojej sytuacji, jej ocenę i podjęcie pewnych, wiążących decyzji. Oznacza rozterki, które mogą stać się naszym udz... czytaj więcej
Dziecko odwrócona - Karta cygańska

Dziecko odwrócona - Karta cygańska

Dziecko odwrócona
Dziecko w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o zerwaniu z przeszłością i wyruszeniu w nową drogę. Pojawią się ciekawe propozycje i nadzieje na zawodowy sukces. Odrodzisz się psychicznie i... czytaj więcej
Dziecko - Karta cygańska

Dziecko - Karta cygańska

Dziecko
Dziecko w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza w sensie dosłownym narodziny dziecka, a w sensie mentalnym każde inne narodziny, odrodzenie lub powstanie nowych pomysłów. Karta Dziecko to począ... czytaj więcej
Ksiądz odwrócona - Karta cygańska

Ksiądz odwrócona - Karta cygańska

Ksiądz odwrócona
Ksiądz w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o chorobliwym braku zaufania, podejrzliwości, braku odpowiedzialności lub nadmiernym krytykanctwie i surowości w ocenie najbliższych. Być może ... czytaj więcej
Ksiądz - Karta cygańska

Ksiądz - Karta cygańska

Ksiądz
Ksiądz w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza mądrość podczas dokonywania wyborów, zwycięstwo rozsądku i wykorzystanie posiadanej wiedzy w działaniu. To również umiejętność wsłuchiwania się w ... czytaj więcej
Pieniądze odwrócona - Karta cygańska

Pieniądze odwrócona - Karta cygańska

Pieniądze odwrócona
Pieniądze w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej oznacza wykrycie jakiś długotrwale ukrywanych prawd, których wyjście na jaw wywoła skandal i przyniesie wiele zmian na gorsze. Być może doszło do... czytaj więcej
Pieniądze - Karta cygańska

Pieniądze - Karta cygańska

Pieniądze
Pieniądze w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza odkrycie dobrego sposobu na zarobienie dużych pieniędzy, nowe pomysły i możliwości pozwalające zarobić fortunę. To również duże pieniądze pocho... czytaj więcej
Ukochana odwrócona - karta cygańska

Ukochana odwrócona - karta cygańska

Ukochana odwrócona
Ukochana w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej ma wydźwięk negatywny i oznacza oszustwo matrymonialne, podeptane uczucia, zranioną miłość i relację przenoszącą jedynie smutek i rozczarowanie. N... czytaj więcej
Ukochana - karta cygańska

Ukochana - karta cygańska

Ukochana
Ukochana w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza osobę szczerą, otwartą, pragnącą uczucia, jak rośliny słońca. Zwykle osoba ta wyróżnia się gorącym sercem oraz błyskotliwym umysłem. Karta Ukoch... czytaj więcej
Wdowiec - karta cygańska

Wdowiec - karta cygańska

Wdowiec odwrócona
Wdowiec w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej przynosi ze sobą jedynie rozczarowania i to w każdej dziedzinie życia. W rodzinie oznacza nieporozumienia, kłopoty z dziećmi lub ze współmałżonkiem... czytaj więcej
Wdowiec - karta cygańska

Wdowiec - karta cygańska

Wdowiec
Wdowiec w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza nowe perspektywy, ciekawe propozycje i ogólnie zmiany na lepsze. To szansa, by znaleźć rozwiązanie dla zastałych spraw, uwolnić się od toksycznyc... czytaj więcej
Małe pieniądze odwrócona - karta cygańska

Małe pieniądze odwrócona - karta cygańska

Małe pieniądze odwrócona
Małe pieniądze w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej oznacza sekret, który ujrzy światło dzienne, wywołując skandal i niekorzystne zmiany w twoim życiu. To oskarżenia o malwersację, fałszerstwo... czytaj więcej
Małe pieniądze - karta cygańska

Małe pieniądze - karta cygańska

Małe pieniądze
Małe pieniądze w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza dobre wiadomości i odkrycie nowych sposobów na zarobienie drobniaków. To także nowe możliwości, które otwierają się przed nami, ciekawe po... czytaj więcej
List odwrócony - karta cygańska

List odwrócony - karta cygańska

List odwrócony
List w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o nieprzyjemnych wieściach i niemiłych informacjach. To również błędne decyzje, nieprzemyślane, pochopne działanie lub niekorzystne umowy. Dlateg... czytaj więcej
List - karta cygańska

List - karta cygańska

List
List w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza radosną wiadomość, która ma nadejść z daleka i stanowić będzie dla nas miłą niespodziankę. To informacja, która będzie motorem do zmian i która przy... czytaj więcej
Wesołość odwrócona - karta cygańska

Wesołość odwrócona - karta cygańska

Wesołość odwrócona
Wesołość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej jest kartą negatywną. W życiu towarzyskim zwiastuje kłopoty, nieumiejętność dogadania się, dokonania wyboru, podjęcia decyzji oraz brak umiejętnoś... czytaj więcej
Wesołość - karta cygańska

Wesołość - karta cygańska

Wesołość
Wesołość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza nowości i zmiany. To początek pewnej drogi, nowe znajomości, być może romans, albo oświadczyny i ślub. To marzenia związane ze wspólną przyszłoś... czytaj więcej
Oficer odwrócony - karta cygańska

Oficer odwrócony - karta cygańska

Oficer odwrócony
Oficer w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej oznacza człowieka apodyktycznego, nieznoszącego sprzeciwu oraz o odmiennym zdaniu. To tyran, który lubi wydawać polecenia, zadawać ból oraz wymuszać... czytaj więcej
Oficer - karta cygańska

Oficer - karta cygańska

Oficer
Oficer w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza człowieka czynu, biorącego w swoje ręce los innych ludzi. Może to być symbol urzędnika, człowieka biznesu lub związanego z inną formą władzy. To t... czytaj więcej
Zamyślenie odwrócone - karta cygańska

Zamyślenie odwrócone - karta cygańska

Zamyślenie odwrócona
Zamyślenie w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to trudności wynikające z braku umiejętności podejmowania szybkich decyzji. To ociężałość umysłowa, flegmatyzm, które zaprzepaszczają okazje i o... czytaj więcej
Zamyślenie - karta cygańska

Zamyślenie - karta cygańska

Zamyślenie
Zamyślenie w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza racjonalne i pragmatyczne podejście do życia. To życie pełne głębokich przemyśleń i refleksji. To również szansa na znalezienie odpowiedniego ... czytaj więcej
Miłość odwrócona - Karta cygańska

Miłość odwrócona - Karta cygańska

Miłość odwrócona
Miłość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to nieszczere intencje i fałszywe uczucia, udające miłość, by osiągnąć swój cel. Uważaj na przypadkowych podrywaczy oraz łowców posagów. Być może kt... czytaj więcej
Miłość - Karta cygańska

Miłość - Karta cygańska

Miłość
Miłość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza wielką miłość, nowe uczucie, nieoczekiwany romans, który przerodzi się w małżeństwo, ślub, wesele i zapowiedź wiecznego szczęścia. To spełnienie n... czytaj więcej
Małżeństwo odwrócona - Karta cygańska

Małżeństwo odwrócona - Karta cygańska

Małżeństwo odwrócona
Małżeństwo, wesele w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej oznacza kłopoty, rozczarowania i problemy w pracy, związane z niedotrzymywaniem słowa, z oszustwem lub nieprzestrzeganiem zasad. To lekc... czytaj więcej
Małżeństwo - Karta cygańska

Małżeństwo - Karta cygańska

Małżeństwo
Małżeństwo, wesele w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza ugodowość, zachowanie umiaru, takt i kulturę osobistą. To branie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny oraz przestrzeganie praw i z... czytaj więcej
Wiadomość odwrócona - karta cygańska

Wiadomość odwrócona - karta cygańska

Wiadomość odwrócona
Wiadomość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej ostrzega przed naiwnością, która przysporzyć może wiele problemów oraz przed beztroskim traktowaniem spraw finansowych, które mogą przynieść stra... czytaj więcej
Wiadomość - karta cygańska

Wiadomość - karta cygańska

Wiadomość
Wiadomość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza czyste intencje, prawdę, szczerość i optymistyczne podejście do świata i ludzi. To wyjaśnianie nieporozumień oraz zwycięstwo nad zakłamaniem. D... czytaj więcej
Strata odwrócona - Karta cygańska

Strata odwrócona - Karta cygańska

Strata odwrócona
Strata w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to problemy rodzinne, które można wyjaśnić przy obopólnych staraniach i dobrych chęciach. Masz szansę na znalezienie zajęcia zgodnego z oczekiwaniam... czytaj więcej
Strata - Karta cygańska

Strata - Karta cygańska

Strata
Strata w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza nieodpowiednie towarzystwo, uzależnienia, biedę i finansową ruinę. To zapowiedź problemów materialnych, chybionych inwestycji, niepowodzeń w bizne... czytaj więcej
Złość odwrócona - Karta cygańska

Złość odwrócona - Karta cygańska

Złość odwrócona
Złość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej wskazuje możliwości, jakie wynikają z życia pozbawionego agresji, złości i gniewu. Tak naprawdę nie jest to karta ani dobra, ani zła, ale emocje, któ... czytaj więcej
Szczęście odwrócone

Szczęście odwrócone

Nieszczerość odwrócona
Nieszczerość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o szansach na lepsze i pozbawione fałszu życie. To możliwość naprawienia błędów powstałych w przeszłości, powrót do zdrowia, także psychi... czytaj więcej
Zazdrość odwrócone

Zazdrość odwrócone

Zazdrość odwrócona
Zazdrość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej oznacza fałsz, zakłamanie, zdradę i koniec wspólnego życia. Zdrada partnera ujrzy światło dzienne, wywołując skandal oraz plotki. Obłuda i nieszcz... czytaj więcej
Podróż odwrócone

Podróż odwrócone

Podróż odwrócona
Podróż w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej zwiastuje kłopoty i problemy osobiste, niesnaski w rodzinie, trudności w najbliższym otoczeniu oraz przeszkody w podróży. Być może ktoś nadużył twoj... czytaj więcej
Wdowa odwrócona

Wdowa odwrócona

Wdowa odwrócona
Wdowa w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej sugeruje niepomyślne wydarzenia w twoim życiu. Przygotuj się na cykl kłopotów rodzinnych, głównie na problemy z dziećmi. Mogą sprawiać one kłopoty wy... czytaj więcej
Niespodziewana radość odwrócona

Niespodziewana radość odwrócona

Niespodziewana radość odwrócona
Niespodziewana radość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej wskazuje na pochopne działanie, które w rezultacie przynosi jedynie straty, komplikacje oraz problemy prawne lub finansowe. Dlatego n... czytaj więcej
Szczęście odwrócone

Szczęście odwrócone

Szczęście odwrócona
Szczęście w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej jest zapowiedzią problemów, jednak ponieważ jest to karta Szczęście, to oznacza niewiele przeszkód na drodze powodzenia, a i te są jedynie przejś... czytaj więcej
Złość - Karta cygańska

Złość - Karta cygańska

Złość
Złość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza przemoc słowną lub fizyczną, wyładowywanie się na innych za własne niepowodzenia, brak opanowania oraz niedojrzałość emocjonalną. Niekiedy złościmy... czytaj więcej
Nieszczerość - Karta cygańska

Nieszczerość - Karta cygańska

Nieszczerość
Nieszczerość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza kłamstwo, które niszczy związki, powoduje utratę najbliższych, utrudnia kontakty towarzyskie, a nawet zrywa więzi. To popełnianie głupich bł... czytaj więcej
Zazdrość - Karta cygańska

Zazdrość - Karta cygańska

Zazdrość
Zazdrość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza niełatwe wybory i trudne decyzje. Symbolizuje romans, bez wspólnej przyszłości, niewierność, naiwność i łatwowierność. W związku małżeńskim nast... czytaj więcej
Podróż - Karta cygańska

Podróż - Karta cygańska

Podróż
Podróż w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza pozytywne zmiany, spokój, zgodę, koniec kłopotów rodzinnych, nowe doświadczenia i dobre samopoczucie. To poznanie osoby, która stanie się nam blis... czytaj więcej
Wdowa - Karta cygańska

Wdowa - Karta cygańska

Wdowa
Wdowa w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza zakończenie pewnych spraw i podjęcie decyzji co do wyboru nowej drogi życiowej. Teraz możesz zacząć realizować swoje plany, zapomnieć o przeszłości... czytaj więcej
Niespodziewana radość - Karta cygańska

Niespodziewana radość - Karta cygańska

Niespodziewana radość
Niespodziewana radość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza szczęśliwy uśmiech losu, niespodziewany, jednak korzystny dla nas obrót spraw. Być może nie spodziewałeś się zmiany, która nastąpił... czytaj więcej
Szczęście - Karta cygańska

Szczęście - Karta cygańska

Szczęście
Szczęście w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza szczęście i pomyślność w realizacji zamierzeń i spełnienie marzeń. Symbolizuje człowieka, który ma czyste intencje, inteligencję oraz umiłowani... czytaj więcej

O mnie

Szczęście horoskop Jestem doświadczoną kobietą, wróżką i numerologiem. Moja sprawność w interpretacji rozkładów kart tarota i uzupełnianie jej numerologią zadziwia często nawet mnie, stąd pewnie tak spore zainteresowanie moimi wróżbami. Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, wykazuję się również szczerością w moich wróżbach, dlatego masz pewność, że powiem Ci zawsze to co pokazały mi karty a nie to,co chcesz usłyszeć Zawsze stawiam na szczerość i prawdę rozkładając karty, ponieważ to zawsze popłaca. Więcej o mnie przeczytacie Państwo tutaj: o mnie

W przypadku zainteresowania moimi wróżbami proszę o kontakt pod tym adresem e-mail: wrozka@otylia.pl. Lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie zamów wróżbę. Pozdrawiam serdecznie.

Opinie o mnie

opinie

“Chciałem serdecznie podziękować Pani za wróżbę nie wiedziałem że nie znając człowieka można go przejrzeć niemal że na wylot. To co Pani napisała o mnie pokrywa się z prawdą w 90%... a wszystko to szybko i łatwo i jak za taką cenę bardzo obszerne i konkretne. Jestem Pani bardzo wdzięczny. Pozdrawiam! ”

Pan Rafał


opinie

“Droga Otylio, dziękuję Tobie za tak szybką odpowiedz, to co napisałaś podniosło mnie na duchu. Mam na dzieję że Twoja wróżba się spełni, Jeszcze raz dziękuję i myślę że w niedługim czasie zwrócę się do Pani po pomoc.”

Pan Tomasz


opinie

"Witam. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe wróżby. Forma w jakiej przekazuje Pani informacje bardzo mi odpowiada. Lubię konkretne wróżby i takie do mnie najbardziej przemawiają. Mam do Pani 100% zaufanie."

Pani Michalina


KLIKNIJ, aby zobaczyć wszystkie opinie

Wersje językowe

Polish PL English EN German DE Dutch NL French FR Italian IT Spanish ES

Szybki kontakt

Napisz do mnie teraz:
  Ważne posty

  • Jak działa tarot ?
  • O moich wróżbach
  • Kilka słów o mnie
  • Przykłady moich rozkładów
  • Jak opisać swoją sytuację życiową ?
  • Jakie pytania zadawać kartom ?
  • Jak traktować wróżbę z kart ?
  • Co po otrzymaniu wróżby ?
  • Opinie o mojej pracy

  Często czytane

  • Dopasowanie znaków zodiaku
  • Numerologia partnerska
  • Miłość karmiczna
  • Małe Arkana w tarocie
  • Wielkie Arkana w tarocie
  • Tarot Lenormand
  • Losuj kartę tarota
  • Karty cygańskie
  • Karty klasyczne
  • Runy

  Facebook

  Polub mój profil na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o promocjach.

  Facebookfacebook

  Losuj kartę tarota

  Kliknij w poniższą kartę, aby wylosować dla siebie kartę dnia.
  Losuj jedną kartę tarotakarta dnia

  Horoskopy i numerologia

  Znaki zodiaku


  Baran - Bliźnięta - Byk - Koziorożec - Lew - Panna - Rak - Ryby - Skorpion - Strzelec - Waga - Wodnik

  Charakterystyka numerologiczna


  Numerologiczna 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 22 - 33 - 44

  Popularne artykuły

  Ciekawie o tarocie


  Jak formułować pytania do kart ? - Jak opisać swoją sytuację ? - Rozkład kart tarota na miłość, związek, pracę, zdrowie i pieniądze - Interpretacja rozkładu kart tarota - Tarot TAK NIE online - Finanse czyli pieniądze w tarocie - Kiedy znajdę pracę ? - Tarot a zdrowie i choroby

  Czytaj więcej...

  Klika słów o wróżeniu


  Czego nie wie nawet najlepsza wróżka ? - Dobra wróżka online - Tarocistka a wróżka - różnice i podobieństwa - Jak przebiega wizyta u wróżki ? - Wróżby online - Wróżba e-mail - Czy wróżenie z kart tarota jest łatwe ?

  Troszkę numerologii


  Analiza numerologiczna - Dopasowanie numerologiczne - Numerologia związku - Podstawy numerologii - Znaczenie naszej daty urodzenia

  Co nas czeka w życiu ?


  Co mnie czeka w przyszłości ? - Co będę szczęśliwa ? - Kiedy wyjdę za mąż ? - Kiedy zajdę w ciążę ? - Kiedy urodzę dziecko ? - Ile będę miała dzieci ? - Kiedy wreszcie schudnę ?

  Jak żyć ?


  Jak być szczęśliwym ? - Jak pokonać strach ? - Sposoby na stres i nerwy - Jak być asertywnym ? - Jak poznać depresję ? - Jak wieść satysfakcjonujące życie ?

  Miłość w kartach


  Wróżby miłosne w kartach - Co on do mnie czuje ? - Związek i miłość karmiczna - Rytuały i zaklęcia miłosne - Dlaczego ich nie wykonuję ? - Jak sprawdzić czy on mnie zdradza ? - Gdy mąż zdradza... Zdrada w tarocie - Romans w pracy - Zazdrość w tarocie

  Odrobina ezoteryki


  Jak afirmować ? - Jak sobie poradzić z wizualizacją ? - Jak myśli i czyny kształtują naszą rzeczywistość ? - Czakry człowieka - Czym jest oświecenie ? - Jak się bronić przed wampirami energetycznymi ?

  Inne ciekawe źródła


  Mój blog to nie jedyne źródło informacji o wróżbach, tarocie, horoskopach, numerologii i całej szeroko pojętej ezoteryce. Z czystym sumieniem mogę Państwu polecić następujące serwisy internetowe: magia.onet.pl, horoskop.wp.pl, astromagia.pl, mhoroskop.pl, horoskopy.gazeta.pl, kobieta.interia.pl, horoskopy.fazi.pl, magiakart.pl, salontajemnic.pl, astroweb.pl, abrahadabra.pl, czary.pl, horoskop.czarymary.pl czy programva.com

  Partnerzy

  Szczęście wróżba z kart Szczęście - Karta cygańska wróżba online Szczęście - Karta cygańska horoskop

  Jak zamówić ?

  zamów wróżbęjak zamówić wróżbę