tarot-cyganski

Karty tarota cygańskiego

zamów wróżbęjak zamówić wróżbę

Artykuły


Sędzia odwrócony - karta cygańska

Sędzia odwrócony - karta cygańska

Sędzia odwrócona
Sędzia w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej jest kartą negatywną. O ile nie musisz, nie podejmuj się załatwiania żadnych spraw urzędowych. W twoim życiu pełno jest nieżyczliwych osób, które t... czytaj więcej
Sędzia - karta cygańska

Sędzia - karta cygańska

Sędzia
Sędzia w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza poradę prawną, rozprawę sądową, wyjaśnienie spraw urzędowych lub negocjacje. Karta ta mówi o obiektywnej ocenie i sprawiedliwym osądzie, podjętym... czytaj więcej
Dom odwrócony - karta cygańska

Dom odwrócony - karta cygańska

Dom odwrócona
Dom w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to karta negatywna. Mówi o zazdrości, rywalizacji i walce. Nie ma w rodzinie jedności, lecz każdy traktuje drugiego jak konkurenta, którego należy zwa... czytaj więcej
Dom - karta cygańska

Dom - karta cygańska

Dom
Dom w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza szczęśliwy dom, pełen radości i harmonii. To spokój w rodzinie, wzajemne poszanowanie, życzliwość i wzajemna pomoc. To również życzliwe otoczenie i ... czytaj więcej
Nieszczęście odwrócone - karta cygańska

Nieszczęście odwrócone - karta cygańska

Nieszczęście odwrócona
Nieszczęście w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to karta o wybitnie negatywnej energii. Pokazuje wszelkie nieszczęścia, które mogą nas dotknąć, przykre doświadczenia i smutne doznania. Kart... czytaj więcej
Nieszczęście - karta cygańska

Nieszczęście - karta cygańska

Nieszczęście
Nieszczęście w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza odrzucenie złej przeszłości i skupienie się na teraźniejszości. To karta, która nakazuje zaufać podświadomości, słuchać wewnętrznego głosu ... czytaj więcej
Wierność odwrócona - karta cygańska

Wierność odwrócona - karta cygańska

Wierność odwrócona
Wierność w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o twoich problemach z akceptowaniem teraźniejszości. Wciąż tkwisz jedną nogą w przeszłości, nie mogąc się odciąć i tęskniąc za tym, co już n... czytaj więcej
Wierność - karta cygańska

Wierność - karta cygańska

Wierność
Wierność w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza rozliczenie z przeszłością, życie w zgodzie z własnym sumieniem oraz z otoczeniem. To planowanie przyszłości, w ufności w powodzenie planów. Ka... czytaj więcej
Nadzieja odwrócona - karta cygańska

Nadzieja odwrócona - karta cygańska

Nadzieja odwrócona
Nadzieja w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej wskazuje, że sprawy uczuciowe i emocje biorą górę nad rozsądkiem. To brak logiki w działaniu, lenistwo, opieszałość lub brak umiaru. To także pod... czytaj więcej
Nadzieja - karta cygańska

Nadzieja - karta cygańska

Nadzieja
Nadzieja w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza konieczność podjęcia wiążących decyzji, przeprowadzenia ważnych rozmów i wyjaśnienia niejasnych sytuacji. Przed konfrontacją przemyśl wszystko ... czytaj więcej
Pożądanie odwrócona - karta cygańska

Pożądanie odwrócona - karta cygańska

Pożądanie odwrócona
Pożądanie, żądza w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o nieliczeniu się z otoczeniem. Być może jesteś gwałtowny, impulsywny lub nieobliczalny. Lekceważysz przepisy i zasady moralne oraz ... czytaj więcej
Pożądanie - karta cygańska

Pożądanie - karta cygańska

Pożądanie
Pożądanie, żądza w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza skupienie się na sobie i swoich osobistych sprawach. Nadszedł czas wewnętrznej przemiany, zaakceptowania stanu rzeczywistego i przeanal... czytaj więcej
Spotkanie - Karta cygańska

Spotkanie - Karta cygańska

Spotkanie odwrócone
Spotkanie, Wizyta w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to niechęć do ludzi oraz ucieczka od życia. To samobiczowanie się, zamykanie w sobie i dobrowolna izolacja. To brak zaufania, złośliwość... czytaj więcej
Spotkanie - Karta cygańska

Spotkanie - Karta cygańska

Spotkanie
Spotkanie, Wizyta w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza samotność na własne życzenie, izolowanie się i zgorzknienie. To nieumiejętność postępowania z innymi ludźmi oraz radzenia sobie w trud... czytaj więcej
Złodziej odwrócony - Karta cygańska

Złodziej odwrócony - Karta cygańska

Złodziej odwrócony
Złodziej w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o złodzieju, który czai się w twoim najbliższym otoczeniu. Być może ktoś planuje okraść twój dom, firmę, oszukać cię lub wciągnąć w nielegal... czytaj więcej
Złodziej - Karta cygańska

Złodziej - Karta cygańska

Złodziej
Złodziej w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza brak stabilizacji, który jest tylko przejściowy. Mówi o kradzieży, która nie doszła do skutku oraz o poczuciu zagrożenia, które jest przemijają... czytaj więcej
Wróg odwrócony - karta cygańska

Wróg odwrócony - karta cygańska

Wróg odwrócony
Wróg w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej ma negatywną wymowę. Oznacza problemy finansowe, kłopoty ze spłatą zobowiązań, zaciągniętych pożyczek lub kredytów. To niepowodzenia i straty wynikłe... czytaj więcej
Wróg - karta cygańska

Wróg - karta cygańska

Wróg
Wróg w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza na istnienie wśród twoich znajomych osób o niecnych zamiarach i nieczystych intencjach. W pobliżu czai się wielu złych ludzi, oszustów, a nawet zło... czytaj więcej
Choroba odwrócona - karta cygańska

Choroba odwrócona - karta cygańska

Choroba odwrócona
Choroba w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej jest bardzo pozytywna. Oznacza pozytywny stosunek do świata i optymistyczne podejście. W przypadku leczenia jest wskazówką do zmiany lekarza prowa... czytaj więcej
Choroba - karta cygańska

Choroba - karta cygańska

Choroba
Choroba w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza spadek energii, depresję i niechęć do życia. Niekiedy wskazuje na urojoną chorobę, która pozwala uciec od trudnej rzeczywistości. To brak nadzie... czytaj więcej
Kochanek odwrócony - Karta cygańska

Kochanek odwrócony - Karta cygańska

Kochanek odwrócona
Kochanek w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej ostrzega przed propozycjami matrymonialnymi, które bywają interesowne, podszyte kłamstwem, fałszem i obłudą. Być może partner nie wywiązuje się z... czytaj więcej
Kochanek - Karta cygańska

Kochanek - Karta cygańska

Kochanek
Kochanek w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza, że w najbliższej przyszłości spotkasz swoją wielką miłość lub ewentualnie nawiążesz romans. Nie można wykluczyć pozytywnego rozwoju pewnej zna... czytaj więcej
Prezent odwrócona - Karta cygańska

Prezent odwrócona - Karta cygańska

Prezent odwrócona
Prezent w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to nieprzyjemne wydarzenia i niekorzystne wiadomości. Możesz spotkać osobę ze swojej przeszłości, ale nie będzie to miłe spotkanie. W twoim związk... czytaj więcej
Prezent - Karta cygańska

Prezent - Karta cygańska

Prezent
Prezent w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza prezent otrzymany od partnera lub przyjaciela. To przyjaźń, nowe znajomości i odnowienie starych. W małżeństwie pełna harmonia, w partnerstwie p... czytaj więcej
Stałość odwrócona- Karta cygańska

Stałość odwrócona- Karta cygańska

Stałość odwrócona
Stałość, Trwałość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o dysharmonii, porzuceniu spraw ducha oraz oddaleniu się od prawdy. Zamiast rozumem kierujesz się instynktem, uciekasz w niebyt i m... czytaj więcej
Stałość - Karta cygańska

Stałość - Karta cygańska

Stałość
Stałość, Trwałość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza pomyślność i brak nieprzyjemnych niespodzianek. W rodzinie zgoda, pomyślność w życiu osobistym, a jeżeli planujesz się ustatkować, to ... czytaj więcej
Smutek odwrócona - Karta cygańska

Smutek odwrócona - Karta cygańska

Smutek odwrócona
Smutek w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to niechęć do ludzi i awersja do życia. To ucieczka od rzeczywistości, popadanie w melancholię, zmienność nastrojów, od euforii po agresję. Brak za... czytaj więcej
Smutek - Karta cygańska

Smutek - Karta cygańska

Smutek
Smutek w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza rozrachunek z własnymi uczuciami i przeżyciami. Rozważne, refleksyjne życie, które nie zawsze istnieje w realnym świecie. To uciekanie w świat fi... czytaj więcej
Śmierć odwrócona - Karta cygańska

Śmierć odwrócona - Karta cygańska

Śmierć odwrócona
Śmierć w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o zachowaniu ostrożności. To nie jest dobry czas na zaczynanie nowych przedsięwzięć. Nie łącz interesów z życiem prywatnym i nie reaktywuj sta... czytaj więcej
Śmierć - Karta cygańska

Śmierć - Karta cygańska

Śmierć
Śmierć w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza, że nadszedł czas na rozważenie swojej sytuacji, jej ocenę i podjęcie pewnych, wiążących decyzji. Oznacza rozterki, które mogą stać się naszym ud... czytaj więcej
Dziecko odwrócona - Karta cygańska

Dziecko odwrócona - Karta cygańska

Dziecko odwrócona
Dziecko w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o zerwaniu z przeszłością i wyruszeniu w nową drogę. Pojawią się ciekawe propozycje i nadzieje na zawodowy sukces. Odrodzisz się psychicznie ... czytaj więcej
Dziecko - Karta cygańska

Dziecko - Karta cygańska

Dziecko
Dziecko w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza w sensie dosłownym narodziny dziecka, a w sensie mentalnym każde inne narodziny, odrodzenie lub powstanie nowych pomysłów. Karta Dziecko to pocz... czytaj więcej
Ksiądz odwrócona - Karta cygańska

Ksiądz odwrócona - Karta cygańska

Ksiądz odwrócona
Ksiądz w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o chorobliwym braku zaufania, podejrzliwości, braku odpowiedzialności lub nadmiernym krytykanctwie i surowości w ocenie najbliższych. Być może... czytaj więcej
Ksiądz - Karta cygańska

Ksiądz - Karta cygańska

Ksiądz
Ksiądz w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza mądrość podczas dokonywania wyborów, zwycięstwo rozsądku i wykorzystanie posiadanej wiedzy w działaniu. To również umiejętność wsłuchiwania się w... czytaj więcej
Pieniądze odwrócona - Karta cygańska

Pieniądze odwrócona - Karta cygańska

Pieniądze odwrócona
Pieniądze w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej oznacza wykrycie jakiś długotrwale ukrywanych prawd, których wyjście na jaw wywoła skandal i przyniesie wiele zmian na gorsze. Być może doszło d... czytaj więcej
Pieniądze - Karta cygańska

Pieniądze - Karta cygańska

Pieniądze
Pieniądze w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza odkrycie dobrego sposobu na zarobienie dużych pieniędzy, nowe pomysły i możliwości pozwalające zarobić fortunę. To również duże pieniądze poch... czytaj więcej
Ukochana odwrócona - karta cygańska

Ukochana odwrócona - karta cygańska

Ukochana odwrócona
Ukochana w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej ma wydźwięk negatywny i oznacza oszustwo matrymonialne, podeptane uczucia, zranioną miłość i relację przenoszącą jedynie smutek i rozczarowanie. ... czytaj więcej
Ukochana - karta cygańska

Ukochana - karta cygańska

Ukochana
Ukochana w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza osobę szczerą, otwartą, pragnącą uczucia, jak rośliny słońca. Zwykle osoba ta wyróżnia się gorącym sercem oraz błyskotliwym umysłem. Karta Ukoc... czytaj więcej
Wdowiec - karta cygańska

Wdowiec - karta cygańska

Wdowiec odwrócona
Wdowiec w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej przynosi ze sobą jedynie rozczarowania i to w każdej dziedzinie życia. W rodzinie oznacza nieporozumienia, kłopoty z dziećmi lub ze współmałżonkie... czytaj więcej
Wdowiec - karta cygańska

Wdowiec - karta cygańska

Wdowiec
Wdowiec w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza nowe perspektywy, ciekawe propozycje i ogólnie zmiany na lepsze. To szansa, by znaleźć rozwiązanie dla zastałych spraw, uwolnić się od toksyczny... czytaj więcej
Małe pieniądze odwrócona - karta cygańska

Małe pieniądze odwrócona - karta cygańska

Małe pieniądze odwrócona
Małe pieniądze w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej oznacza sekret, który ujrzy światło dzienne, wywołując skandal i niekorzystne zmiany w twoim życiu. To oskarżenia o malwersację, fałszerstw... czytaj więcej
Małe pieniądze - karta cygańska

Małe pieniądze - karta cygańska

Małe pieniądze
Małe pieniądze w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza dobre wiadomości i odkrycie nowych sposobów na zarobienie drobniaków. To także nowe możliwości, które otwierają się przed nami, ciekawe p... czytaj więcej
List odwrócony - karta cygańska

List odwrócony - karta cygańska

List odwrócony
List w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o nieprzyjemnych wieściach i niemiłych informacjach. To również błędne decyzje, nieprzemyślane, pochopne działanie lub niekorzystne umowy. Dlate... czytaj więcej
List - karta cygańska

List - karta cygańska

List
List w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza radosną wiadomość, która ma nadejść z daleka i stanowić będzie dla nas miłą niespodziankę. To informacja, która będzie motorem do zmian i która prz... czytaj więcej
Wesołość odwrócona - karta cygańska

Wesołość odwrócona - karta cygańska

Wesołość odwrócona
Wesołość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej jest kartą negatywną. W życiu towarzyskim zwiastuje kłopoty, nieumiejętność dogadania się, dokonania wyboru, podjęcia decyzji oraz brak umiejętno... czytaj więcej
Wesołość - karta cygańska

Wesołość - karta cygańska

Wesołość
Wesołość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza nowości i zmiany. To początek pewnej drogi, nowe znajomości, być może romans, albo oświadczyny i ślub. To marzenia związane ze wspólną przyszło... czytaj więcej
Oficer odwrócony - karta cygańska

Oficer odwrócony - karta cygańska

Oficer odwrócony
Oficer w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej oznacza człowieka apodyktycznego, nieznoszącego sprzeciwu oraz o odmiennym zdaniu. To tyran, który lubi wydawać polecenia, zadawać ból oraz wymusza... czytaj więcej
Oficer - karta cygańska

Oficer - karta cygańska

Oficer
Oficer w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza człowieka czynu, biorącego w swoje ręce los innych ludzi. Może to być symbol urzędnika, człowieka biznesu lub związanego z inną formą władzy. To ... czytaj więcej
Zamyślenie odwrócone - karta cygańska

Zamyślenie odwrócone - karta cygańska

Zamyślenie odwrócona
Zamyślenie w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to trudności wynikające z braku umiejętności podejmowania szybkich decyzji. To ociężałość umysłowa, flegmatyzm, które zaprzepaszczają okazje i ... czytaj więcej
Zamyślenie - karta cygańska

Zamyślenie - karta cygańska

Zamyślenie
Zamyślenie w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza racjonalne i pragmatyczne podejście do życia. To życie pełne głębokich przemyśleń i refleksji. To również szansa na znalezienie odpowiedniego... czytaj więcej
Miłość odwrócona - Karta cygańska

Miłość odwrócona - Karta cygańska

Miłość odwrócona
Miłość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to nieszczere intencje i fałszywe uczucia, udające miłość, by osiągnąć swój cel. Uważaj na przypadkowych podrywaczy oraz łowców posagów. Być może k... czytaj więcej
Miłość - Karta cygańska

Miłość - Karta cygańska

Miłość
Miłość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza wielką miłość, nowe uczucie, nieoczekiwany romans, który przerodzi się w małżeństwo, ślub, wesele i zapowiedź wiecznego szczęścia. To spełnienie ... czytaj więcej
Małżeństwo odwrócona - Karta cygańska

Małżeństwo odwrócona - Karta cygańska

Małżeństwo odwrócona
Małżeństwo, wesele w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej oznacza kłopoty, rozczarowania i problemy w pracy, związane z niedotrzymywaniem słowa, z oszustwem lub nieprzestrzeganiem zasad. To lek... czytaj więcej
Małżeństwo - Karta cygańska

Małżeństwo - Karta cygańska

Małżeństwo
Małżeństwo, wesele w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza ugodowość, zachowanie umiaru, takt i kulturę osobistą. To branie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny oraz przestrzeganie praw i ... czytaj więcej
Wiadomość odwrócona - karta cygańska

Wiadomość odwrócona - karta cygańska

Wiadomość odwrócona
Wiadomość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej ostrzega przed naiwnością, która przysporzyć może wiele problemów oraz przed beztroskim traktowaniem spraw finansowych, które mogą przynieść str... czytaj więcej
Wiadomość - karta cygańska

Wiadomość - karta cygańska

Wiadomość
Wiadomość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza czyste intencje, prawdę, szczerość i optymistyczne podejście do świata i ludzi. To wyjaśnianie nieporozumień oraz zwycięstwo nad zakłamaniem. ... czytaj więcej
Strata odwrócona - Karta cygańska

Strata odwrócona - Karta cygańska

Strata odwrócona
Strata w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej to problemy rodzinne, które można wyjaśnić przy obopólnych staraniach i dobrych chęciach. Masz szansę na znalezienie zajęcia zgodnego z oczekiwania... czytaj więcej
Strata - Karta cygańska

Strata - Karta cygańska

Strata
Strata w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza nieodpowiednie towarzystwo, uzależnienia, biedę i finansową ruinę. To zapowiedź problemów materialnych, chybionych inwestycji, niepowodzeń w bizn... czytaj więcej
Złość odwrócona - Karta cygańska

Złość odwrócona - Karta cygańska

Złość odwrócona
Złość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej wskazuje możliwości, jakie wynikają z życia pozbawionego agresji, złości i gniewu. Tak naprawdę nie jest to karta ani dobra, ani zła, ale emocje, kt... czytaj więcej
Szczęście odwrócone

Szczęście odwrócone

Nieszczerość odwrócona
Nieszczerość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej mówi o szansach na lepsze i pozbawione fałszu życie. To możliwość naprawienia błędów powstałych w przeszłości, powrót do zdrowia, także psych... czytaj więcej
Zazdrość odwrócone

Zazdrość odwrócone

Zazdrość odwrócona
Zazdrość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej oznacza fałsz, zakłamanie, zdradę i koniec wspólnego życia. Zdrada partnera ujrzy światło dzienne, wywołując skandal oraz plotki. Obłuda i nieszc... czytaj więcej
Podróż odwrócone

Podróż odwrócone

Podróż odwrócona
Podróż w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej zwiastuje kłopoty i problemy osobiste, niesnaski w rodzinie, trudności w najbliższym otoczeniu oraz przeszkody w podróży. Być może ktoś nadużył two... czytaj więcej
Wdowa odwrócona

Wdowa odwrócona

Wdowa odwrócona
Wdowa w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej sugeruje niepomyślne wydarzenia w twoim życiu. Przygotuj się na cykl kłopotów rodzinnych, głównie na problemy z dziećmi. Mogą sprawiać one kłopoty w... czytaj więcej
Niespodziewana radość odwrócona

Niespodziewana radość odwrócona

Niespodziewana radość odwrócona
Niespodziewana radość w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej wskazuje na pochopne działanie, które w rezultacie przynosi jedynie straty, komplikacje oraz problemy prawne lub finansowe. Dlatego ... czytaj więcej
Szczęście odwrócone

Szczęście odwrócone

Szczęście odwrócona
Szczęście w pozycji odwróconej Karta w pozycji odwróconej jest zapowiedzią problemów, jednak ponieważ jest to karta Szczęście, to oznacza niewiele przeszkód na drodze powodzenia, a i te są jedynie przej... czytaj więcej
Złość - Karta cygańska

Złość - Karta cygańska

Złość
Złość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza przemoc słowną lub fizyczną, wyładowywanie się na innych za własne niepowodzenia, brak opanowania oraz niedojrzałość emocjonalną. Niekiedy złościm... czytaj więcej
Nieszczerość - Karta cygańska

Nieszczerość - Karta cygańska

Nieszczerość
Nieszczerość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza kłamstwo, które niszczy związki, powoduje utratę najbliższych, utrudnia kontakty towarzyskie, a nawet zrywa więzi. To popełnianie głupich b... czytaj więcej
Zazdrość - Karta cygańska

Zazdrość - Karta cygańska

Zazdrość
Zazdrość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza niełatwe wybory i trudne decyzje. Symbolizuje romans, bez wspólnej przyszłości, niewierność, naiwność i łatwowierność. W związku małżeńskim nas... czytaj więcej
Podróż - Karta cygańska

Podróż - Karta cygańska

Podróż
Podróż w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza pozytywne zmiany, spokój, zgodę, koniec kłopotów rodzinnych, nowe doświadczenia i dobre samopoczucie. To poznanie osoby, która stanie się nam bli... czytaj więcej
Wdowa - Karta cygańska

Wdowa - Karta cygańska

Wdowa
Wdowa w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza zakończenie pewnych spraw i podjęcie decyzji co do wyboru nowej drogi życiowej. Teraz możesz zacząć realizować swoje plany, zapomnieć o przeszłośc... czytaj więcej
Niespodziewana radość - Karta cygańska

Niespodziewana radość - Karta cygańska

Niespodziewana radość
Niespodziewana radość w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza szczęśliwy uśmiech losu, niespodziewany, jednak korzystny dla nas obrót spraw. Być może nie spodziewałeś się zmiany, która nastąpi... czytaj więcej
Szczęście - Karta cygańska

Szczęście - Karta cygańska

Szczęście
Szczęście w pozycji prostej Karta w pozycji prostej oznacza szczęście i pomyślność w realizacji zamierzeń i spełnienie marzeń. Symbolizuje człowieka, który ma czyste intencje, inteligencję oraz umiłowan... czytaj więcej

Napisz do mnie
  O mnie

  Szczęście horoskop Jestem doświadczoną kobietą, wróżką i numerologiem. Moja sprawność w interpretacji rozkładów kart tarota i uzupełnianie jej numerologią zadziwia często nawet mnie, stąd pewnie tak spore zainteresowanie moimi wróżbami. Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, wykazuję się również szczerością w moich wróżbach, dlatego masz pewność, że powiem Ci zawsze to co pokazały mi karty a nie to,co chcesz usłyszeć Zawsze stawiam na szczerość i prawdę rozkładając karty, ponieważ to zawsze popłaca. Więcej o mnie przeczytacie Państwo tutaj: o mnie

  W przypadku zainteresowania moimi wróżbami proszę o kontakt pod tym adresem e-mail: wrozka@otylia.pl. Lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie zamów wróżbę. Pozdrawiam serdecznie.

  Opinie o mnie

  opinie

  "Dziękuję pani Otylio za tak szybką wróżbę oraz za zaproszenie do grona znajomych na facebook. Po raz kolejny korzystna wróżba , która podniosła mnie na duchu i sprawiła , że wróciła mi chęć do życia , chociaz to jeszcze nie to. Pozdrawiam."

  Pan Tomasz


  opinie

  “Dziekuje serdecznie To dziwne... bo wszystko sie zgadza co do joty... Pozdrawiam serdecznie i dziekuje za dodanie otuchy Z powaznianiem Arek”

  Pan Arkadiusz


  opinie

  "Witam Pani Otylio! Dziękuje bardzo za wróżbę. Przyznam, że z zdziwieniem, wnikliwością i zadumą czytałem prawdę o sobie. Zadziwiająca jest dla mnie analiza numerologiczna mojej osobowości. Jest dokładnie jak Pani napisała i bardzo dobrze oddaje moją osobę. Marcin Dzień dobry Pani Otylio, Bardzo dziękuję za wróżbę. Zależało mi na tym, by ktoś udzielił mi szczerej odpowiedzi, bez tzw. owijania w bawełnę. Pozdrawiam mocno i również życzę Pani wszystkiego najlepszego. Marta."

  Pani Marta


  KLIKNIJ, aby zobaczyć wszystkie opinie

  Darmowe wróżby  3 karty tarota3 karty tarota
  5 kart tarota5 kart tarota
  tarot lenormandtarot lenormand
  losuj runęlosuj runę
  karty cygańskiekarty cygańskie
  karty klasyczne3 karty klasyczne
  tarot na dziśtarot na dziś
  tarot na tydzieńtarot na tydzień
  tarot na miesiąctarot na miesiąc

  Najciekawsze na blogu


  O MNIE I O MOIM
  WRÓŻENIU

  OPINIE O MOICH
  WRÓŻBACH

  PRZYKŁADY
  ROZKŁADÓW

  ZNACZENIE
  KART TAROTA

  WIELKIE
  ARKANA

  MAŁE
  ARKANA

  JAK DZIAŁA
  TAROT ?

  CZY TAROT JEST
  WIARYGODNY ?

  CZY TAROT SIĘ
  SPRAWDZA ?

  O CO PYTAĆ
  KARTY TAROTA ?

  JAK OPISAĆ
  SWOJĄ SYTUACJĘ ?

  JAK TRAKTOWAĆ
  WRÓŻBĘ Z KART ?

  KARTY
  ANIELSKIE

  KARTY
  CYGAŃSKIE

  TAROT
  LENORMAND

  TAROT
  PARTNERSKI

  NUMEROLOGIA
  PARTNERSKA

  DOPASOWANIE
  ZNAKÓW ZODIAKU

  KALKULATOR
  NUMEROLOGICZNY

  ZNACZENIE
  GODZIN

  LICZBY
  ANIELSKIE

  NUMEROLOGIA
  ZWIĄZKU

  ZNACZENIE DATY
  URODZENIA

  PORTRET
  NUMEROLOGICZNY

  DLA MĘŻCZYZN
  O KOBIETACH

  DLA KOBIET
  O FACETACH

  EMOCJE
  UCZUCIA

  ZWIĄZKI
  UCZUCIOWE

  ZDRADY
  ROMANSE

  PROBLEMY
  ŻYCIOWE

  ROZWÓJ
  OSOBISTY

  TECHNIKI
  WIZUALIZACJI

  AFIRMACJE
  Z PRZYKŁADAMI

  TECHNIKI
  MEDYTACJI

  JAK USPOKOIĆ
  MYŚLI ?

  JAK POLUBIĆ
  SIEBIE ?

  JAK OPANOWAĆ
  ZŁOŚĆ ?

  JAK SOBIE
  WYBACZYĆ ?

  JAK WYJŚĆ ZE
  STREFY KOMFORTU ?

  JAK POKONAĆ
  STRACH ?

  SPOSOBY NA
  STRES

  JAK OSIĄGNĄĆ
  SZCZĘŚCIE ?

  MIŁOŚĆ
  KARMICZNA

  BLIŹNIACZY
  PŁOMIEŃ

  WRÓŻBY
  MIŁOSNE

  JAK ODZYSKAĆ
  MIŁOŚĆ ?

  CZY JEST SZANSA
  NA POWRÓT ?

  JAK ZAKOŃCZYĆ
  ZWIĄZEK ?

  MAGIA
  CZARY

  ENERGETYKA
  CZŁOWIEKA

  SYMBOLE
  EZOTERYCZNE

  MAGIA
  MIŁOSNA

  ZAKLĘCIA
  MIŁOSNE

  SPĘTANIE
  MIŁOSNE

  TAJEMNICE
  CZAKR

  JAK ODBLOKOWAĆ
  CZAKRY

  AURA
  CZŁOWIEKA

  WAMPIRY
  ENERGETYCZNE

  JAK PODNIEŚĆ
  WIBRACJE ?

  HIPNOZA
  REGRESYJNA

  CZY KTOŚ RZUCIŁ
  NA MNIE UROK ?

  ODCZYNIANIE
  UROKÓW

  ZŁA ENERGIA
  W DOMU

  SŁYNNE
  PRZEPOWIEDNIE

  TERAPIE
  ALTERNATYWNE

  ZNACZENIE
  SNÓW

  CZY MARZENIA
  SIĘ SPEŁNIAJĄ ?

  CZY BĘDĘ
  SZCZĘŚLIWA ?

  CO MNIE CZEKA
  W PRZYSZŁOŚCI ?

  UKRYTY
  NARCYZM

  CZYM JEST
  FONOHOLIZM ?

  ZABURZENIA
  ODŻYWIANIA

  ILE BĘDĘ
  MIAŁA DZIECI ?

  KIEDY ZAJDĘ
  W CIĄŻĘ ?

  KIEDY WYJDĘ
  ZA MAŻ ?

  HOROSKOP
  CHIŃSKI

  CHIŃSKIE
  ZNAKI ZODIAKU

  HOROSKOP
  CELTYCKI

  Znaki zodiaku

  Kliknij na interesujący Cię znak zodiaku, aby przeczytać jego rozbudowaną charakterystykę:  Znak zodiaku Baran
  Znak zodiaku Byk
  Znak zodiaku Bliźnięta
  Znak zodiaku Rak
  Znak zodiaku Lew
  Znak zodiaku Panna
  Znak zodiaku Waga
  Znak zodiaku Skorpion
  Znak zodiaku Strzelec
  Znak zodiaku Koziorożec
  Znak zodiaku Wodnik
  Znak zodiaku Ryby

  Wersje językowe

  Szybki kontakt

  Napisz do mnie teraz:
   Ważne posty

   • Jak działa tarot ?
   • O moich wróżbach
   • Kilka słów o mnie
   • Przykłady moich rozkładów
   • Jak opisać swoją sytuację życiową ?
   • Jakie pytania zadawać kartom ?
   • Jak traktować wróżbę z kart ?
   • Co po otrzymaniu wróżby ?
   • Opinie o mojej pracy

   Kalkulatory

   MAGICZNA KULA

   Wylosuj

   Magia


   ZAKLĘCIA
   MIŁOSNE

   MAGIA
   CZARY

   BLIŹNIACZY
   PŁOMIEŃ

   Związki


   JAK URATOWAĆ
   ZWIĄZEK ?

   CZY JEST SZANSA
   NA POWRÓT ?

   JAK ZAKOŃCZYĆ
   ZWIĄZEK ?

   Dzień / Tydzień / Miesiąc


   TAROT NA DZIŚ

   TAROT NA TYDZIEŃ

   TAROT NA MIESIĄC

   Wróżby


   TAROT
   PARTNERSKI

   TAROT
   MIŁOSNY

   CZYM SĄ
   WRÓŻBY ONLINE ?

   Rozwój osobisty


   ROZWÓJ
   OSOBISTY

   TECHNIKI
   WIZUALIZACJI

   AFIRMACJE
   Z PRZYKŁADAMI

   Czakry


   CZAKRY
   W CIELE

   JAK ODBLOKOWAĆ
   CZAKRY ?

   AURA
   CZŁOWIEKA

   Życie


   JAK POKONAĆ
   STRACH ?

   SPOSOBY
   NA STRES

   JAK OSIĄGNĄĆ
   SZCZĘŚCIE ?

   Facebook

   Polub mój profil na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o promocjach.

   Facebookfacebook

   Losuj kartę tarota

   Kliknij w poniższą kartę, aby wylosować dla siebie kartę dnia.
   Losuj jedną kartę tarotakarta dnia

   Partnerzy

   Szczęście wróżba z kart Szczęście - Karta cygańska wróżba online Szczęście - Karta cygańska horoskop

   Jak zamówić ?

   zamów wróżbęjak zamówić wróżbę