Rozkłady kart tarota

Rodzaje rozkładów kart tarota

Rozkładów Tarota jest mnóstwo – kiedy zaczynałam pracę z kartami i uczyłam się ich znaczenia, korzystałam z rozkładów, które można określić jako podstawowe i powszechnie znane. Istnieje ponad 200 rozkładów, ale trudno określić ile jest rozkładów autorskich, a więc takich, które wróżki same tworzą, opierając się na latach praktyki i indywidualnych potrzebach.


Zobacz też: WSZYSTKIE MOJE PRZYKŁADOWE ROZKŁADY TAROTA


Najbardziej znanymi rozkładami Tarota są: Podstawowy z trzech kart, Krzyż Celtycki, Rozkład Partnerski, Dwanaście Domów i Podkowa.

Rozkład z 3 kart

Rozkład tarota 3 karty

Rozkład podstawowy z trzech kart stosujemy do pytań, na które chcemy uzyskać szybką odpowiedź i które nie wymagają głębszej analizy. Standardowo tasujemy karty, przekładamy je i w talii wyciągamy losowo trzy karty. Możemy tu zastosować całą talię kart lub wyłącznie Duże Arkana. Interpretacja poszczególnych kart zależy od zadanego pytania. Najczęściej pierwsza karta mówi nam o przeszłości, druga – o teraźniejszość, trzecia – o przyszłości, a więc daje nam odpowiedź o tym, jaki będzie rezultat sprawy, która nas interesuje.

Krzyż Celtycki

Krzyż Celtycki składa się z dziesięciu losowo wyciągniętych kart. Pierwsza karta opisuje główny problem i odnosi się do teraźniejszości. Druga karta mówi o tym, co może wpływać negatywnie bądź pozytywnie na zaistniałą sytuację w naszym życiu. Karta trzecia wskazuje przyczyny zaistniałej sytuacji. Karta czwarta mówi o tym, co miało wpływ na daną sytuację i czego już nie jesteśmy w stanie zmienić. Karta piąta jest odzwierciedleniem naszych dążeń i oczekiwań, a także mówi o tym, na czym obecnie skupiamy swoje myśli i emocje. Karta szóstka ukazuje najbliższą przyszłość i to, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Karta siódma zawiera informacje o naszym podejściu do zaistniałej sytuacji czy też sprawy, o którą pytamy i może zawierać wskazówki, w jaki sposób możemy osiągnąć nasz cel. Karta ósma opisuje nasze otoczenie i oczekiwania innych wobec nas. Mówi również o tym, na czym powinniśmy się skupić. Karta dziewiąta to nasze obawy i ostrzeżenia Tarota. Karta dziesiąta mówi o tym, jaki osiągniemy rezultat, jak zakończy się sytuacja, o którą pytamy.

Krzyż Celtycki można zastosować do każdej sytuacji życiowej – wówczas należy modyfikować znaczenie poszczególnych kart w odniesieniu do sprawy, o która pytamy.

Rozkład partnerski

Rozkład partnerki stosujemy wyłącznie do określania relacji międzyludzkich. Jednym z najbardziej popularnych jest rozkład z jedenastu losowo wyciągniętych kart, które rozkładamy w dwóch rzędach – jeden mówi o osobie pytającej, drugi o jej partnerze. Między nimi umieszcza się kartę, która wskazuje na aktualną sytuację w związku. Kartę tę losujemy jako pierwszą. Karta 2 i 3 wskazują na postawę partnerów wobec siebie, to, jaka jest ona na co dzień. Karty 4 i 5 mówią o ich oczekiwaniach wobec siebie i wymaganiach odnośnie związku. Karty 6 i 7 zawierają w sobie informację o ich uczuciach wobec siebie, o tym, co czują w sercu i na ile silne są ich uczucia. Karty 8 i 9 mówią o okolicznościach zewnętrznych, które wpływają na zachowanie partnerów wobec siebie. Karty 10 i 11 określają przyszłość związku.

12 Domów

Rozkład Dwanaście Domów powinien być stosowany przede wszystkim na początku każdego nowego roku, ponieważ mówi nam o tym, co wydarzy się w naszym życiu w przeciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Najpierw wybieramy Sygnifikator, a więc kartę, która będzie symbolizowała albo nas samych, albo osobę, dla której stawiamy karty. Następnie wyciągamy losowo dwanaście kart i układamy je wokół sygnifikatora. Karta pierwsza mówi nam o osobowości człowieka, jego skłonnościach, podejściu do życia oraz zawiera informacje o jego zdrowiu. Karta druga mówi o jego podejściu do pieniędzy, poczuciu własnej wartości i o tym, co może on zaoferować innym od siebie. Karta trzecia opisuje jego sposób myślenia, to, w jaki sposób komunikuje się z innymi oraz jego otoczenie, rodzinę, bliskie mu osoby. Karta czwarta mówi o rodzinie, relacjach rodzinnych i prawdziwej naturze człowieka. Karta piąta zawiera w sobie informacje o jego emocjach, życiu uczuciowym i zdolnościach. Karta szóstka mówi o jego życiu codziennym. Karta siódma wskazuje na jego relacje z innymi ludźmi, zarówno w sferze osobistej, jak i w sferze zawodowej. Może również pokazywać osoby, które są mu nieprzychylne. Karta ósma mówi o przemianach, sferze erotycznej, poszerzaniu horyzontów, nauce, pozyskiwaniu nowej wiedzy. Karta dziewiąta mówi o wartościach, jakimi kieruje się on w swoim życiu, o jego ideałach i rozwoju. Karta dziesiąta informuje o tym, jakie wyznaczył sobie cele, o jego pragnieniach i pozycji społecznej. Karta jedenasta określa jego przyjaciół, aktywność i mówi o tych pragnieniach, które ukrywa przed innymi. Karta dwunasta mówi o doświadczeniach, z którymi będzie musiał się zmierzyć i wyzwaniach, które na niego czekają. Dodatkowo możemy interpretować rozkład, łącząc ze sobą karty. Połączenie karty pierwszej, piątej i dziewiątej powie nam o osobowości człowieka. Połączenie karty drugiej, szóstej i dziewiątej pokaże nam jego sytuację materialną i rozwój kariery zawodowej. Karta trzecia, siódma i jedenasta określa jego życie intelektualne. Połącznie karty czwartej, ósmej i dwunastej określi jego przeznaczenie.

Rozkład Podkowa

Rozkład Podkowa stosujemy, kiedy chcemy uzyskać odpowiedź na konkretne pytanie, przy czym w odróżnieniu od rozkładu z trzech kart, uzyskamy odpowiedź bardziej rozbudowaną. Składa się on z siedmiu losowo wybranych kart, które układamy w kształcie podkowy. Karta pierwsza mówi o tym, w jaki sposób przeszłość wpłynęła na naszą aktualną sytuację. Karta druga określa obecny stan rzeczy, a więc teraźniejszość. Karta trzecia mówi o tym, co wpływa na naszą sytuację, ale o czym nie wiemy, czego nie jesteśmy świadomi. Karta czwarta określa przeszkody, z jakimi musimy się zmierzyć. Karta piąta mówi o czynnikach zewnętrznych, które mogą nam pomóc lub utrudniać rozwój sytuacji. Karta szóstka zawiera w sobie poradę, co powinniśmy zrobić, a siódma określa możliwy rezultat naszych działań.

Różne rozkłady kart tarota

Jak już wspomniałam, jest wiele rozkładów Tarota i najlepiej wybrać taki, który będzie najbardziej nam pasował. Każdy rozkład można odpowiednio modyfikować do określonej sytuacji w naszym życiu, a więc ten sam możemy zastosować do pytania o sprawy osobiste, zawodowe czy o jakąś trudną dla nas sytuację. Tu nie ma jakichś sztywnych zasad, których musimy się trzymać. Najważniejsza jest umiejętność interpretowania kart – rozkład jest tylko pomocą w uzyskaniu odpowiedzi na dręczące nas pytania. Nawet tej najprostszy może dać nam odpowiedź, jeśli będziemy potrafili właściwie odczytać karty. Zobacz również przykłady moich rozkładów tarota.

Rozkłady tarota
jak zamówić wróżbę
Tagi: ⭐ rozkład tarota na przyszłość, krzyż celtycki tarot, twoje przeznaczenie z kart klasycznych, rozkład tarota na 6 kart, rozkład miłosny, rozkład tarota w podkowę, rozkład tarota z trzech kart, ułożenie kart tarota, rozkład tarota osobowość, rozkład tarota krzyż celtycki, najpopularniejsze rozkłady tarota,