Cytaty z Platona

Mądre cytaty Platona

Przygotowałam dla Was duża kolekcję najlepszych cytatów z Platona. Poniżej znajdziecie najlepsze sentencje, które są czasami pozytywne a czasami smutne. Znajdziecie też piękne aforyzmy, inspirujące hasła oraz motywujące złote myśli.

Dzielcie się nimi ze swoimi najbliższymi.

Cytaty Platon

Platon cytaty

Kliknij w wybrany cytat, aby go skopiować

 • “Ten, który kocha, staje się zaślepiony wobec przedmiotu swojej miłości.”

 • “Ten zaś, co ni dla siebie mądry, ni drugiego przestróg nie słucha, nie jest zdatny do niczego.”

 • “Nawet śmierć ponieść za drugiego potrafi tylko ten, który kocha.”

 • “Nieszczęśliwi małżonkowie, co się tylko kochają, przyjaźń z miłością złączone potrzebniejsza im w życiu.”

 • “Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle.”

 • “Jest miejsce na ziemi, w którym nigdy prawdziwej wesołości nie było, a to jest w złym małżeństwie.”

 • “Niesprawiedliwy człowiek, jeśli jest on zręczny, zawsze będzie wydawało się, że ma słuszność, nieuczciwie zakryje najpotworniejsze przestępstwa i zawsze będzie mieć gotowe usprawiedliwienie jeśli zostanie odkryty. Sprawiedliwy, z drugiej strony, będzie działać na rzecz sprawiedliwości, a nie tylko dla pozoru sprawiedliwości. I co mu się przydarzy? Skończy będąc oskarżonym o inne przestępstwa oraz zostanie najprawdopodobniej wychłostany i ukrzyżowany.”

 • “Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi.”

 • “Mąż powinien okazywać względy żonie, a będzie miał w niej zaufanie jak w przyjaciółce.”

 • “Miłość – to tęsknota za wiecznym zjednoczeniem z drugą osobą.”

 • “Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto.”

 • “Kiedy się zbliżają do przykrości, wtedy myślą słusznie i doznają przykrości istotnie, a kiedy się od przykrości poruszają w kierunku do tego, co pośrodku, wtedy się im gwałtownie narzuca to przekonanie, że dochodzą do zaspokojenia i do rozkoszy, a tymczasem to tak, jakby wzrok przenosili z czarnego na popielate, a białego nie znali, tak samo się łudzą przenosząc oczy z przykrości na brak przykrości, a przyjemności prawdziwej nie znając?

 • “Strach jest oczekiwaniem zła.”

 • “Prawu nie na tym zależy, aby jakiś jeden rodzaj ludzi był osobliwie szczęśliwy; prawo zmierza do tego stanu dla całego państwa; harmonizując obywateli namową i przymusem, skłania ich do tego, żeby się z sobą dzielili tym pożytkiem, 520 jaki każdy potrafi przynieść dla wspólnego dobra; prawo samo wytwarza takich ludzi w państwie nie na to, żeby potem pozwolić każdemu, niech sobie idzie, którędy sam zechce, ale na to, żeby się nimi posługiwać dla zjednoczenia państwa

 • “Bo obawiać się śmierci, obywatele, to nic innego nie jest, jak tylko mieć się za mądrego, choć się nim nie jest. Bo to znaczy myśleć, że się wie to, czego człowiek nie wie. Bo przecież o śmierci żaden człowiek nie wie, czy czasem nie jest dla nas największym ze wszystkich dobrem, a tak się jej ludzie boją, jakby dobrze wiedzieli, że jest największym złem. A czyż to nie jest głupota, i to najpaskudniejsza: myśleć, że się wie to, czego człowiek nie wie?

 • “Korzystaj z każdej chwili dnia, abyś go nie zmarnował.”

 • “Nie obrażaj się na bieg zdarzeń. One i tak tego nie zrozumieją.”

 • “Bo to właśnie jest cale nieszczęście w głupocie, że człowiek nie będąc ani pięknym i dobrym, ani mądrym, przecie uważa, że mu to wystarczy.”

 • “Ani państwo, ani ustrój państwowy, ani tak samo człowiek nigdy nie będzie doskonały, zanim na tych nielicznych miłośników mądrości, których dziś ludzie nie nazywają złymi, tylko twierdzą, że z nich nie ma żadnego pożytku, jakąś konieczność ze zrządzenia losu nie spadnie, żeby się chcąc czy nie chcąc, sprawami państwa zajmować zaczęli, a państwo żeby ich słuchać musiało.”

 • “Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra.”

 • “Eros jest z bogów najstarszy i najczcigodniejszy, i najsilniejszy, jeżeli chodzi o zdobywanie dzielności i szczęścia ludzkiego za życia, jak i po śmierci.”

 • “Doświadczenie pozwala nam kierować własnym życiem wedle zasad sztuki, brak doświadczenia rzuca nas na igraszkę losu.”

 • “Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać, a czego nie.”

 • “Bo i mnie dziś cięży łeb; wczoram pił – dzisiem kiep!

 • “Marionetkami są bowiem ludzie w większości wypadków i rzadko tylko mają coś wspólnego z prawdą.”

 • “Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre – w tym cel rozumnego życia.”

 • “Wino czyni ubogiego bogatym w fantazje, a bogatego biednym w rzeczywistość.”

 • “Nikt nie jest sprawiedliwy z dobrej woli, tylko z musu, bo sprawiedliwość to nie jest dobro dla jednostki.”

 • “Zrozum, ganienie rzeczy niedających się naprawić i w których zabrnęło się daleko w błędy, nie jest przyjemne, jakkolwiek niekiedy konieczne.”

 • “Nie z dobrej woli i nie z natury, lecz zmuszeni przez prawo godzimy się zawierać małżeństwo i płodzić dzieci.”

 • “A jeżeli się do rządów zabiorą ludzie ubodzy i jeśli łaknący dóbr osobistych dorwą się do dobra publicznego, aby je rozdrapywać dla siebie, wtedy nie ma sposobu. Zaczną się walki o władzę i taka wojna domowa wewnątrz państwa zgubi i samych walczących i zgubi resztę państwa.”

 • “Nawet śmierć ponieść za drugiego potrafi tylko ten, który kocha

 • “Jak długo (…) miłośnicy mądrości nie będą mieli w państwach władzy królewskiej (…), tak długo nie ma sposobu, żeby zło ustało.”

 • “Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.”

 • “Wszystko, co piękne, jest naprawdę trudne.”

 • “Kobieta brzydka łatwo zachować cnotę może.”

 • “Światło jest cieniem Boga.”

 • “Małżeństwo dobrane, jakież to szczęście na ziemi! Jeżeliby się kiedy sprzeciwiać sobie mogli, chybaby to wtenczas nastąpiło, gdyby jedno za drugie umierać chciało.”

 • “A jeśli kiedy taki czy jakikolwiek inny człowiek przypadkiem znajdzie swą drugą połowę, wtedy nagle dziwny na nich czar jakiś pada, dziwnie jedno drugiemu zaczyna być miłe, bliskie, kochane, tak że nawet na krótki czas nie chcą się rozdzielać od siebie, i niektórzy życie całe pędzą tak przy sobie, a nie umieliby nawet powiedzieć, czego jedno chce od drugiego. Bo chyba nikt nie przypuści, żeby to tylko rozkosze wspólne sprawiały, że im tak dziwnie dobrze być, za wszystko w świecie, razem. Nie. Ich obojga dusze, widocznie, czegoś innego pragną, czego nie umieją w słowa ubrać, i dusza swe pragnienia przeczuwa tylko i odgaduje. I nie wiedzieliby, co odpowiedzieć mają, gdyby tak nad ich łożem Hefajstos z narzędziami stanął i zapytał: “Czego wy chcecie od siebie, ludzie?” Nie wiedzieliby, czego. Więc gdyby znowu pytał: “Prawda, że chcecie tak się złączyć w jedno, możliwie najściślej, żebyście się ani w dzień, ani w nocy nie rozłączali? Jeżeli tego chcecie, ja was spoję i zlutuję w jedno, tak że dwojgiem będąc, jedną się staniecie istotą (…)Miłość jest na imię temu popędowi i dążeniu do uzupełnienia siebie, do całości.
   
  (…) niegodziwiec to taki miłośnik wszeteczny, taki, co więcej ciało kocha niż duszę.”

 • “Demokracja nastaje, kiedy ubodzy zwyciężą i jednych bogaczów pozabijają, drugich wygnają z kraju, a pozostałych dopuszczą na równych prawach do udziału w ustroju i w rządach. (…) Państwo takie wcale nie troszczy się o to, od jakich zajęć przechodzi ktoś do spraw państwa i zaczyna się zajmować polityką, ono szanuje każdego, byleby oświadczył, że kocha lud.”

 • “Żona ma być kochaniem męża; ale mąż przy niej niech nie będzie zniewieściałym.”

 • “W winie prawda.”

 • “Im większy jest płomień, tym prędzej miłość sama się strawi.”

 • “Ten, kto ma spokojne i pogodne usposobienie, łatwiej przyjmuje starość.”

 • “Herkules dwanaście ciężkich prac wykonał, a trzynastej nie mógł podołać: żony nie mógł poskromić.”

 • “Tylko umarli widzieli koniec wojny.”

 • “Najważniejszy w każdym działaniu jest początek.”

 • “Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim.”

 • “Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha.”

 • “Wszystko, co zgubę przynosi i psuje, to zło, a to, co ocala i przynosi pożytek, to dobro.”

 • “Przedmiotem miłości jest wieczne posiadanie dobra.”

 • “Największy błąd w leczeniu ciała ludzkiego polega na tym, że lekarze nie znają całości. Żadna część nie będzie zdrowa, dopóki całość nie będzie zdrowa.”

 • “Młodzieniec staje się mężczyzną, kiedy obchodzi kałużę zamiast w nią wejść.”

 • “A jeśli kiedy taki czy jakikolwiek inny człowiek przypadkiem znajdzie swą drugą połowę, wtedy nagle dziwny na nich czar jakiś pada, dziwnie jedno drugiemu zaczyna być miłe, bliskie, kochane, tak że nawet na krótki czas nie chcą się rozdzielać od siebie, i niektórzy życie całe pędzą tak przy sobie, a nie umieliby nawet powiedzieć, czego jedno chce od drugiego. Bo chyba nikt nie przypuści, żeby to tylko rozkosze wspólne sprawiały, że im tak dziwnie dobrze być, za wszystko w świecie, razem. Nie. Ich obojga dusze, widocznie, czegoś innego pragną, czego nie umieją w słowa ubrać, i dusza swe pragnienia przeczuwa tylko i odgaduje. I nie wiedzieliby, co odpowiedzieć mają, gdyby tak nad ich łożem Hefajstos z narzędziami stanął i zapytał: Czego wy chcecie od siebie, ludzie? Nie wiedzieliby, czego. Więc gdyby znowu pytał: Prawda, że chcecie tak się złączyć w jedno, możliwie najściślej, żebyście się ani w dzień, ani w nocy nie rozłączali? Jeżeli tego chcecie, ja was spoję i zlutuję w jedno, tak że dwojgiem będąc, jedną się staniecie istotą (…). Miłość jest na imię temu popędowi i dążeniu do uzupełnienia siebie, do całości.”

 • “Nie urodziliśmy się dla nas lecz dla naszej ojczyzny.”

 • “A niewiedza i nierozum, czy to nie jest też niedostatek w stanie duszy?

 • “Bogowie obdarzyli nas członkiem tyrańskim, który gwałtownością swego apetytu chce wszystko poddać swej woli.”

 • “Bezprawie panuje wtedy, gdy prawa są złe albo gdy się ich nie słucha, albo gdy ich w ogóle nie ma.”

 • “Kultura przynosi także zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę.”

 • “Największe zło to tolerować krzywdę.”

 • “Obserwuj, słuchaj, rzadko osądzaj i nie chciej za dużo.”

 • “Kto sobie w drugim upodobał charakter i ducha dzielnego, ten zostanie przez całe życie, bo się w jedno stopił z tym, co trwa.”

 • “Z dwóch rodzajów zła nigdy nie wybierze większego ten, kto może wybrać mniejsze.”

 • “Podobne rzeczy zawsze się razem trzymają.”

 • “Miłość najtrudniejszych przemian dokonuje: bojaźliwego czyni odważnym, a odważnego bojaźliwym, leniwca pracowitym, skąpca hojnym.”

 • “Wszelka zmiana, w czymkolwiek by zachodziła, jest zawsze, wyjąwszy przypadki, gdy mamy do czynienia z czymś złym, rzeczą ogromnie niebezpieczną.”

 • “Miłość ślepa.”

 • “To, co nadaje prawdę przedmiotom poznania a poznającemu daje moc poznawania, nazywaj Ideą Dobrą.”

 • “Często w małżeństwie pierwej się rodzą przykrości niż dzieci.”

 • “Przecież kto wtedy zacznie kochać, ten, zdaje mi się, gotów będzie pójść z drugim przez całe życie, a nie – wyzyskać młodzieńczą lekkomyślność, wyśmiać, rzucić i gonić za innymi.”

 • “Nieprawdą jest, że gdy jest pod ręką miłośnik, lepiej oddać się temu, co nie kocha niż zakochanemu, bo ten jest maniak, a tamten ma zdrowe zmysły.”

 • “Najlepsze to życie, które łączy troskę z beztroską.”

 • “Każdy zakochany jest poetą.”

 • “Człowiek zupełnie nie tknięty szałem nie wejdzie do świątyni muz.”

 • “Dobrzy to ci, którzy zadowalają się marzeniem o tym, co źli rzeczywiście robią.”

 • “Lepiej być krzywdzonym niż krzywdzącym.”

 • “Każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją.Nadzieją w lepsze życie

 • “Małżonkowie niecierpliwi są jak dwa polana rozpalone, które im bliżej siebie, tym się bardziej niszczą.”

 • “Nie próbuj pomnożyć mienia, próbuj raczej umniejszyć swe żądze.”

 • “Bo dobrze i pięknie zrobiona rzecz dobrą się staje; niedobrze zrobiona jest złą. Tak więc i kochanie, i Eros nie każdy jest piękny i uwielbienia wart, lecz ten tylko, co piękny rozpłomienia żar.”

 • “Starość i małżeństwo mają podobieństwo: obojga sobie życzymy, a jak przyjdą, często jesteśmy smutni.”

 • “Zręczność to talent, aby dojrzeć akurat kres każdej rzeczy.”

 • “Rozmawiać i poznawać na tym polega szczęście.”

 • “Jeżeli jest tylko snem bez marzeń, toż przedziwnym zyskiem byłaby śmierć… Bo zdaje mi się, że gdyby ktoś miał wybrać w myśli taką noc, w której tak twardo zasnął, że nawet mu się nic nie śniło, i inne noce i dni swego życia miał z nią zestawić i zastanowiwszy się powiedzieć, ile też dni i nocy przeżył lepiej i przyjemniej od tamtej, to myślę, że (…) na palcach policzyć by je można (…), więc jeżeli śmierć jest czymś w tym rodzaju, to ja ją mam za czysty zysk!

 • “Na uczty do dzielnych mężowie dzielni zbierają, choćby ich nie proszono.”

 • “Bo takie rzeczy miłość z ludźmi wyprawia: nieszczęśliwym każe się gryźć rzeczami, którymi by się nikt nie martwił, a szczęśliwym chwalić każe i takie rzeczy, którymi się cieszyć nie warto.”

 • “Nie umiem wymienić rozkoszy większej i ostrzejszej niż rozkosz płciowa ani takiej, która więcej rozum miesza.”

 • “Ci, którzy z rozumem i z dzielnością nie mają nic wspólnego, a czas spędzają na ucztach i tym podobnych przyjemnościach, i to jest całe ich doświadczenie, ci, zdaje się, zjeżdżają tylko na dół, a stamtąd z powrotem do połowy drogi i na tej przestrzeni plączą się całe życie, a nie mijają tej granicy nigdy i nigdy się nie wznoszą do tego i nie patrzą na to, co jest naprawdę wysoko, i nigdy się istotnie nie napełniają tym co istnieje; więc pewnej a czystej rozkoszy nie kosztują, tylko tak jak bydło patrzą zawsze w dół i schylają się ku ziemi i ku stołom, pasą się tam i parzą, a że każdy z nich chce mieć tego więcej niż inni, więc kopie jeden drugiego i bodzie żelaznymi rogami i kopytami, i zabijają się nawzajem, bo nie napełnili tym, co istnieje, ani tego, co w nich samych jest, ani tego, co w nich jest szczelne.”

 • “Rzeczy się stają, idee istnieją.”

 • “Ten, kto wymyślił piwo, był mędrcem.”

 • “Wszystkie lata naszego życia, od dzieciństwa do starości, są bardzo krótkim okresem w porównaniu z wiecznością.”

 • “Tylko uczciwe życie jest szczęśliwe.”

 • “Starzec i pijany są po dwakroć jak dzieci.”

 • “Więc pomiędzy wiedzą i niewiedzą byłoby mniemanie.”

 • “Demokracja prowadzi do dyktatury.”

 • “Kto jest istotnie dyktatorem, ten jest istotnie niewolnikiem, to jest największa niewola i poniżanie się, i schlebianie typom najgorszym. Taki człowiek zgoła nie zaspokaja E swoich pożądań, tylko cierpi niezliczone niedostatki i okazuje się w świetle prawdy biedakiem, jeżeli ktoś umie zobaczyć całą duszę – to człowiek, którego strach dławi całe życie i wciąż go chwyta skurcz i ustawiczna męka, jeżeli jego stan jest podobny do stanu państwa, którym on włada

 • “Największym złem jest nienawiść wobec rozumu.”

 • “Możesz się dowiedzieć więcej o danej osobie podczas godzinnej gry niż po rocznej z nią konwersacji.”

 • “Nie kocha szczerze żadnej, kto więcej jak jedną kobietę kocha.”

 • “Nie trzeba do prawdziwej miłości wnosić nic z obłąkania ani nic podobnego do rozpusty.”

 • “Za największego wroga ludzie mają tego, kto mówi im prawdę.”

 • “Życie niekontrolowane jest bezwartościowe.”

 • “W swej głupocie [ludzie] doszli do przekonania, że w muzyce nie istnieje dobro ani zło, a jedynym kryterium jej oceny jest przyjemność, jaką może dawać. Muzyka sama w sobie nie stanowi wartości, ale związana z nią niemoralność i duch bezprawia.”

 • “I mówi to każdy, kto się kimś opiekuje, że trzeba być sprawiedliwym, ale samej sprawiedliwości nikt nie chwali.”

 • “Muzyka była podzielona na różne rodzaje i style: jeden rodzaj pieśni stanowiły modły do bogów, nazywano je hymnami, przeciwny im charakter wykazywał inny rodzaj pieśni, można by je nazywać trenami.”

 • “Szczyt niesprawiedliwości to: uchodzić za sprawiedliwego nie będąc nim.”

 • “Gdy zmienią się trendy muzyczne, jednocześnie zmianom ulegają fundamentalne prawa państwa.”

 • “Bezmyślność to choroba duszy. Występuje w dwóch postaciach: manii i niewiedzy.”

Platon cytaty

Tagi: ⭐ Platon cytaty o życiu, Platon cytaty o duszy, Platon cytaty o miłości, Platon najsłynniejsze cytaty, Platon cytaty o muzyce, Platon cytaty o bogu, Platon cytaty o polityce, Platon cytaty o pięknie, Platon cytaty o wychowaniu

Darmowe wróżby3 karty tarota3 karty tarota
TAROT
Z 3 KART
5 kart tarota5 kart tarota
TAROT
Z 5 KART
tarot lenormandtarot lenormand
TAROT
LENORMAND
losuj runęlosuj runę
LOSUJ
RUNĘ
karty cygańskiekarty cygańskie
KARTY
CYGAŃSKIE
karty klasyczne3 karty klasyczne
KARTY
KLASYCZNE
tarot na dziśtarot na dziś
TAROT
NA DZISIAJ
tarot na tydzieńtarot na tydzień
TAROT
TYGODNIOWY
tarot na miesiąctarot na miesiąc
TAROT
MIESIĘCZNY

Najciekawsze na blogu


O MNIE I O MOIM
WRÓŻENIU

OPINIE O MOICH
WRÓŻBACH

PRZYKŁADY
ROZKŁADÓW

ZNACZENIE
KART TAROTA

WIELKIE
ARKANA

MAŁE
ARKANA

JAK DZIAŁA
TAROT ?

CZY TAROT JEST
WIARYGODNY ?

CZY TAROT SIĘ
SPRAWDZA ?

O CO PYTAĆ
KARTY TAROTA ?

JAK OPISAĆ
SWOJĄ SYTUACJĘ ?

JAK TRAKTOWAĆ
WRÓŻBĘ Z KART ?

KARTY
ANIELSKIE

KARTY
CYGAŃSKIE

TAROT
LENORMAND

TAROT
PARTNERSKI

NUMEROLOGIA
PARTNERSKA

DOPASOWANIE
ZNAKÓW ZODIAKU

KALKULATOR
NUMEROLOGICZNY

ZNACZENIE
GODZIN

LICZBY
ANIELSKIE

NUMEROLOGIA
ZWIĄZKU

ZNACZENIE DATY
URODZENIA

PORTRET
NUMEROLOGICZNY

DLA MĘŻCZYZN
O KOBIETACH

DLA KOBIET
O FACETACH

EMOCJE
UCZUCIA

ZWIĄZKI
UCZUCIOWE

ZDRADY
ROMANSE

PROBLEMY
ŻYCIOWE

ROZWÓJ
OSOBISTY

TECHNIKI
WIZUALIZACJI

AFIRMACJE
Z PRZYKŁADAMI

TECHNIKI
MEDYTACJI

JAK USPOKOIĆ
MYŚLI ?

JAK POLUBIĆ
SIEBIE ?

JAK OPANOWAĆ
ZŁOŚĆ ?

JAK SOBIE
WYBACZYĆ ?

JAK WYJŚĆ ZE
STREFY KOMFORTU ?

JAK POKONAĆ
STRACH ?

SPOSOBY NA
STRES

JAK OSIĄGNĄĆ
SZCZĘŚCIE ?

MIŁOŚĆ
KARMICZNA

BLIŹNIACZY
PŁOMIEŃ

WRÓŻBY
MIŁOSNE

JAK ODZYSKAĆ
MIŁOŚĆ ?

CZY JEST SZANSA
NA POWRÓT ?

JAK ZAKOŃCZYĆ
ZWIĄZEK ?

MAGIA
CZARY

ENERGETYKA
CZŁOWIEKA

SYMBOLE
EZOTERYCZNE

MAGIA
MIŁOSNA

ZAKLĘCIA
MIŁOSNE

SPĘTANIE
MIŁOSNE

TAJEMNICE
CZAKR

JAK ODBLOKOWAĆ
CZAKRY

AURA
CZŁOWIEKA

WAMPIRY
ENERGETYCZNE

JAK PODNIEŚĆ
WIBRACJE ?

HIPNOZA
REGRESYJNA

CZY KTOŚ RZUCIŁ
NA MNIE UROK ?

ODCZYNIANIE
UROKÓW

ZŁA ENERGIA
W DOMU

SŁYNNE
PRZEPOWIEDNIE

TERAPIE
ALTERNATYWNE

ZNACZENIE
SNÓW

CZY MARZENIA
SIĘ SPEŁNIAJĄ ?

CZY BĘDĘ
SZCZĘŚLIWA ?

CO MNIE CZEKA
W PRZYSZŁOŚCI ?

UKRYTY
NARCYZM

CZYM JEST
FONOHOLIZM ?

ZABURZENIA
ODŻYWIANIA

ILE BĘDĘ
MIAŁA DZIECI ?

KIEDY ZAJDĘ
W CIĄŻĘ ?

KIEDY WYJDĘ
ZA MAŻ ?

HOROSKOP
CHIŃSKI

CHIŃSKIE
ZNAKI ZODIAKU

HOROSKOP
CELTYCKI

Znaki zodiaku

Kliknij na interesujący Cię znak zodiaku, aby przeczytać jego rozbudowaną charakterystykę:Znak zodiaku Baran
BARAN
Znak zodiaku Byk
BYK
Znak zodiaku Bliźnięta
BLIŻNIĘTA
Znak zodiaku Rak
RAK
Znak zodiaku Lew
LEW
Znak zodiaku Panna
PANNA
Znak zodiaku Waga
WAGA
Znak zodiaku Skorpion
SKORPION
Znak zodiaku Strzelec
STRZELEC
Znak zodiaku Koziorożec
KOZIOROŻEC
Znak zodiaku Wodnik
WODNIK
Znak zodiaku Ryby
RYBY

O mnie

Platon cytaty horoskop Jestem doświadczoną kobietą, wróżką i numerologiem. Moja sprawność w interpretacji rozkładów kart tarota i uzupełnianie jej numerologią zadziwia często nawet mnie, stąd pewnie tak spore zainteresowanie moimi wróżbami. Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, wykazuję się również szczerością w moich wróżbach, dlatego masz pewność, że powiem Ci zawsze to co pokazały mi karty a nie to,co chcesz usłyszeć Zawsze stawiam na szczerość i prawdę rozkładając karty, ponieważ to zawsze popłaca. Więcej o mnie przeczytacie Państwo tutaj: o mnie

W przypadku zainteresowania moimi wróżbami proszę o kontakt pod tym adresem e-mail: wrozka@otylia.pl. Lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie zamów wróżbę. Pozdrawiam serdecznie.

Opinie o mnie

opinie

“Witam Pani Otylio, dziękuję za tak szybką odpowiedź na moje pytania to niesamowite jak dokładnie opisała Pani nas oboje wróżba wygląda na bardzo pozytywną, tak więc muszę się sprężyć aby pomóc w jej realizacji”

Pani Izabela


opinie

“Droga Otylio, dziękuję Tobie za tak szybką odpowiedz, to co napisałaś podniosło mnie na duchu. Mam na dzieję że Twoja wróżba się spełni, Jeszcze raz dziękuję i myślę że w niedługim czasie zwrócę się do Pani po pomoc.”

Pan Tomasz


opinie

"Witam Pani Otylio, dziękuję serdecznie za wróżbę. Wskazówki w niej zawarte są dla mnie cenne. Pozdrawiam serdecznie i również życzę wszystkiego najlepszego! "

Pani Marta


KLIKNIJ, aby zobaczyć wszystkie opinie

Szybki kontakt

Napisz do mnie teraz:
  Ważne posty

  • Jak działa tarot ?
  • O moich wróżbach
  • Kilka słów o mnie
  • Przykłady moich rozkładów
  • Jak opisać swoją sytuację życiową ?
  • Jakie pytania zadawać kartom ?
  • Jak traktować wróżbę z kart ?
  • Co po otrzymaniu wróżby ?
  • Opinie o mojej pracy

  Kalkulatory

  MAGICZNA KULA

  Wylosuj

  SWĘDZIDEŁKO

  Magia


  ZAKLĘCIA
  MIŁOSNE

  MAGIA
  CZARY

  BLIŹNIACZY
  PŁOMIEŃ

  Związki


  JAK URATOWAĆ
  ZWIĄZEK ?

  CZY JEST SZANSA
  NA POWRÓT ?

  JAK ZAKOŃCZYĆ
  ZWIĄZEK ?

  Dzień / Tydzień / Miesiąc


  TAROT NA DZIŚ

  TAROT NA TYDZIEŃ

  TAROT NA MIESIĄC

  Wróżby


  TAROT
  PARTNERSKI

  TAROT
  MIŁOSNY

  CZYM SĄ
  WRÓŻBY ONLINE ?

  Rozwój osobisty


  ROZWÓJ
  OSOBISTY

  TECHNIKI
  WIZUALIZACJI

  AFIRMACJE
  Z PRZYKŁADAMI

  Czakry


  CZAKRY
  W CIELE

  JAK ODBLOKOWAĆ
  CZAKRY ?

  AURA
  CZŁOWIEKA

  Życie


  JAK POKONAĆ
  STRACH ?

  SPOSOBY
  NA STRES

  JAK OSIĄGNĄĆ
  SZCZĘŚCIE ?

  Facebook

  Polub mój profil na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o promocjach.

  Facebookfacebook

  Zobacz inne posty

  Losuj kartę tarota

  Kliknij w poniższą kartę, aby wylosować dla siebie kartę dnia.
  Losuj jedną kartę tarotakarta dnia

  Jak zamówić ?

  zamów wróżbęjak zamówić wróżbę