5 gęstość

Zrozumienie piątej gęstości 

Poruszając różne tematy, takie jak: rzeczywistość trzeciej gęstości, wzniesienie swojej świadomości do piątego wymiaru czy „podniesienie osobistych wibracji” można odnieść wrażenie, że to jedynie wątek science fiction. Często opisanie tego co niematerialne poprzez słowa, które mają sens i będą zrozumiałe dla pozostałych osób, bez podstawowej wiedzy na podobne tematy, może być trudne, wręcz niemożliwe. 

Trzecia, czwarta oraz piąta gęstość – od czego zacząć 

Aby zrozumieć, czym są owe gęstości lub inaczej wymiary i jak one działają, czy co to znaczy żyć w trzeciej gęstości, dążyć do piątego wymiaru, należy wspomnieć, że wymiar to pewien punkt percepcji, a nie rzeczywiste miejsce – stąd też mówi się o gęstości. Różne osoby, żyjące w różnych wymiarach świadomości, najczęściej doświadczają tego samego w rzeczywistości, ale ich sposób postrzegania jest zupełnie inny. Takie spojrzenie pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób można zidentyfikować wymiar, z którym najczęściej rezonujemy. 

Jest również całkiem możliwe jednoczesne doświadczanie wielu wymiarów świadomości i gdy budzimy się ze świadomości trzeciej do czwartej i do piątej gęstości. 

Wszystko co nas otacza jest ruchem, pewną wariancją wibracji kosmicznej. Pierwsza gęstość, zwana także wymiarem chaosu, stwarza algorytmy, które poprzez połączenia tworzą fraktale, czyli drugi wymiar. Fraktale z drugiej gęstości potrafią konstruować coraz to większe struktury – dążąc do uzyskania atomu. Atomy tworzą trzecią gęstość – świat materialny i ludzki. W trzecim wymiarze żyjemy i funkcjonujemy na co dzień. Natomiast tam, gdzie kończy się ludzkie ciało, a zaczyna wielki umysł to czwarty wymiar. Jest to niezwykle bogata sfera. 

piąta gęstość

Każdy umysł, dzięki zdobywaniu nowych informacji i wiedzy, napełnia się i wyciąga odpowiednie wnioski, które przesyła dalej – do piątego wymiaru. W piątej gęstości pojawiają się dusze zbiorowe, duchy czy istoty nieposiadające osobistego ciała. 

Przechodzenie na wyższe gęstości 

Czasami zdarza się, że niektóre aspekty są silnie zakorzenione w trzeciej gęstości, podczas gdy inne dążą do wyższych wymiarów. Wiele osób otaczających nas może być uwięzionych w trzecim wymiarze, jednak my znajdujemy się w rezonansie ze świadomością piątego wymiaru. Należy pamiętać, że nikt nie jest lepszy od innych. Każda dusza ma prawo do przeżycia swojej indywidualnej podróży w idealnym dla siebie czasie. 

Próba zmuszenia kogoś, kto jest zakorzeniony w trzeciej gęstości, do zobaczenia świata z perspektywy piątej gęstości, nie zadziała, dopóki ta osoba nie zostanie energetycznie dopasowana do częstotliwości, w której te perspektywy wydają się oczywiste, a nie tylko idealistyczne. 

W trzeciej gęstości człowiek widzi siebie jako odrębną całość w porównaniu z innymi ludźmi i wszechświatem. Nadal jest mocno zakorzeniony w fizycznym świecie oraz ocenia ludzi na podstawie koloru ich skóry, wieku, płci czy statusu finansowego. W tym wymiarze człowiek dąży do własnego szczęścia poprzez takie rzeczy jak pieniądze i dobra materialne. Nieustannie konkuruje z innymi o coraz to nowsze dobra, a decyzje są dobre albo złe. Wszystko ma swoją etykietę. 

Poprzez poszerzanie własnych opinii i przekonań można rozbudzić światło świadomości. Kiedy tylko światło świadomości zaczyna się budzić, system przekonań o rzeczywistości trójwymiarowej wydaje się absurdalny. W czwartej gęstości można znaleźć się poprzez „obudzenie się”. Lecz nadal występuje pewne etykietowanie i ocenianie innych, głównie tych co nadal „śpią”. W tej gęstości uwaga przenosi się, z poszukiwań w świecie materialnym, na pogoń za wiedzą i zrozumieniem. 

Gdy ludzka świadomość budzi się coraz bardziej, ego zaczyna spadać, a ludzkie osądy zaczynają zanikać pojawia się piąta gęstość. 

Piąta gęstość 

W tym wymiarze, gdy już całkowicie wyzbyto się osądów i własnego ego, człowiek zdaje sobie sprawę, że ciemność świata jest bezpośrednim odbiciem cienia. Ten cień nadal istnieje w „obudzonym” człowieku. Na tym stopniu świadomości ludzie zaprzestają podejmowania prób zmieniania świata, a jedynie zaczynają siebie uzdrawiać. 

Takie wewnętrzne uzdrawianie pozwala na rozbudzenie ogromnej miłości. Rośnie ona wewnątrz, aż zaczyna się przekładać na współczucie i zrozumienie dla świata zewnętrznego. To miłość jest jedyną bronią, która ma naprawdę moc, a człowiek nie jest w żadnym stopniu przywiązany do swoich ludzkich etykiet. 

Piąta gęstość
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł lub korzystasz z mojej wiedzy na swoim blogu lub stronie www to wstaw proszę u siebie link do źródła: https://blog.otylia.pl/piata-gestosc/

Opinie o mojej pracy

4,8
Rated 4.8 out of 5
4.8 na 5 gwiazdek (na podstawie 363 opinii)
Bardzo dobra87%
Dobra10%
Średnia2%
Słaba0%
Zła1%


Kliknij, aby zobaczyć wszystkie OPINIE.
jak zamówić wróżbę
Tagi: ⭐

Zobacz inne posty