Cytaty z Pana Tadeusza

Najlepsze cytaty z Pana Tadeusza

Przygotowałam dla Was duża kolekcję najlepszych cytatów z Pana Tadeusza. Poniżej znajdziecie najlepsze sentencje, które są czasami pozytywne a czasami smutne. Znajdziecie też piękne aforyzmy, inspirujące hasła oraz motywujące złote myśli.

Dzielcie się nimi ze swoimi najbliższymi.

Cytaty Pan Tadeusz

Pan Tadeusz cytaty

Kliknij w wybrany cytat, aby go skopiować

 • „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.
  (…)
  Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna.”

 • „Kiedyż nam Pan Bóg wrócić z wędrówki dozwoli
  I znowu dom zamieszkać na ojczystej roli.”

 • „Czuł niewymowny pociąg utopić się w błocie.”

 • „I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
  By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek.”

 • „Więc kułak przycisnąwszy na schylonem czole,
  Biegł ku łąkom, gdzie stawy błyszczały w dole,
  I stanął nad błotnistym; w zielonawe tonie
  Łakomy wzrok wlepił i błotniste wonie
  Z rozkoszą ciągnął piersią, i otworzył usta
  Ku nim: bo samobójstwo jak każda rozpusta
  Jest wymyślną; on w głowy szalonym zawrocie
  Czuł niewymowny pociąg utopić się w błocie.”

 • „Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
  I w Ostrej świecisz Bramie!

 • „Poloneza czas zacząć.”

 • „Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,
  Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu.”

 • „Znam! znam głos ten! to jest Targowica!

 • „Mężczyźni, póki młodzi, chociaż w myślach zmienni,
  W uczuciach są od dziadów stalsi, bo sumienni.
  Długo serce młodzieńca proste i dziewicze
  Chowa wdzięczność za pierwsze miłości słodycze!

 • „Jacyś Francuzi wymowni
  Zrobili wynalazek: iż ludzie są równi.”

 • „Bo Paryż częstą mody odmianą się chlubi,
  A co Francuz wymyśli, to Polak polubi.”

 • „Tak, tak, mój Protazeńku, rzekł klucznik Gerwazy.
  Tak, tak, mój Gerwazeńku!, rzekł woźny Protazy.”

 • „Jestem kobietą, rządy nie należą do mnie,
  wszakże Pan będziesz mężem; ja do rady młoda
  Co pan urządzisz, na to całym sercem zgoda!

 • „Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie;
  Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
  Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
  Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”

 • „Siedzą wokoło wody, jak czarownic kupa
  Grzejąca się nad kotłem, w którym warzą trupa.”

 • „Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem;
  Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy,
  Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży.”

 • „Dzisiaj żyjem, jutro gnijem!

 • „I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki
  Mają od starych więcej książkowej nauki;
  Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem,
  Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem

 • „Tak zwycięzców zwyciężył w końcu sen, brat śmierci.”

 • „Cesarz idzie do Moskwy! daleka to droga,
  Jeśli Cesarz Jegomość wybrał się bez Boga!

 • „Ach, to może ostatni! Patrzcie, patrzcie, młodzi,
  Może ostatni, co tak poloneza wodzi!

 • „Głupi niedźwiedziu! gdybyś w mateczniku siedział,
  Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział.”

 • „Jak łatwo może człowiek popsuć szczęście drugim
  W jednej chwili, a życiem nie naprawi długim!

 • „Ważne rzeczy, mój bracie! Wojna tuż nad nami!
  Wojna o Polskę! bracie! Będziem Polakami!

 • „Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,
  w całej przeszłości i w całej przyszłości
  Jedna już jest kraina taka,
  w której jest trochę szczęścia dla Polaka.”

 • „Żadne żaby nie grają tak pięknie jak polskie

 • „Czy instrument niestrojny? czy się muzyk myli?
  Nie zmylił się mistrz taki!

 • „(…)Kochajmy się, ale tak – z osobna.”

 • „Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy
  Aż do samego środka, do jądra gęstwiny?

 • „Woźny pas mu odwiązał, pas słucki, pas lity,
  Przy którym świecą gęste kutasy jak kity.”

 • „Szukałeś wzroku mego, teraz go unikasz,
  Szukałeś rozmów ze mną, dziś uszy zamykasz,
  Jakby w słowach, we wzroku mym była trucizna!
  Dobrze mi tak, wiedziałam, kto jesteś! Mężczyzna!

 • „Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,
  W całej przeszłości i w całej przyszłości
  Jedna już tylko jest kraina taka,
  W której jest trochę szczęścia dla Polaka:
  Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
  Święty i czysty jak pierwsze kochanie.”

 • „Niech słowo kocham jeszcze raz z ust twych usłyszę,
  Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę.”

 • „Wpadam do Soplicowa, jak w centrum polszczyzny;
  Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny!

 • „To jedno puste miejsce nęci go i mami
  Już nie puste, bo on je napełnił myślami.”

 • „Tu przerwał, lecz róg trzymał, wszystkim się zdawało,
  Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.”

 • „Chłopcowi każda piękność zda się rówiennicą
  A niewinnemu każda kochanka dziewicą.”

 • „Powtarzały je dęby dębom, bukom buki.”

 • „Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
  Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza.”

 • „Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
  Święty i czysty jak pierwsze kochanie

 • „Lachy braty!
  Oj, biada mnie, żem nie miał choć jednej armaty!
  Dobrze mówił Suworow: Pomnij, Ryków kamrat,
  Żebyś nigdy na Lachów nie chodził bez armat!

 • „Dwa serca, pałające na dwóch krańcach ziemi.”

 • „[…] Krzyczał nieraz, do góry podniósłszy szklenicę,
  Że nie miał przyjaciela nad Jacka Soplicę.Ś

 • „Była to maskarada, zapustna swawola,
  Po której miał przyjść wkrótce wielki post – niewola!

 • „Kropić, kropić i kwita!

 • „Zbyt często wielka dusza, myśl wielka, ukryta
  W samotności, jak róża śród lasów rozkwita;
  Dosyć ją wynieść na świat, postawić przed słońcem,
  Aby widzów zdziwiła jasnych barw tysiącem!

 • „Widać było z łez, które wylotem kontusza
  otarł prędko, jak kochał Pana Tadeusza.”

 • „Wiedz… że kto rośnie na widoku ludzi, Choć piękny, choć rozumny, efektów nie wzbudzi.”

 • „Na obelgę śmiertelną dla uszu szlachcica,
  I której żaden nigdy nie słyszał Soplica,
  Zadrżał Tadeusz, twarz mu pobladła jak trupia,
  Tupnąwszy nogą, usta przyciąwszy, rzekł: Głupia!

 • „Nigdy we dwóch nie strzelać do jednej źwierzyny.”

 • „Kraje dzieciństwa, gdzie człowiek po świecie
  Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie…

 • „O Matko Polsko! Ty tak świeżo w grobie
  Złożona – nie ma sił mówić o tobie!

 • „Gdziem nie był, com nie cierpiał!

 • „O wiosno! kto cię widział wtenczas w naszym kraju,
  Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju!
  O wiosno! kto cię widział, jak byłaś kwitnąca
  Zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca,
  Obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna!
  Ja ciebie dotąd widzę, piękna maro senna!
  Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,
  Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu.”

 • „Mądrej głowie dość dwie słowie.”

 • „Upadła nań i cała wzdłuż się rozpostarła,
  Łokcie na trawie, skronie na dłoniach oparła,
  Z głową w dół skłonioną; na dole, u głowy, Błysnął francuskiej książki papier welinowy;
  Nad alabastrowymi stronicami księgi
  Wiły się czarne pukle i różowe wstęgi.”

 • „Świątynia dumania.”

 • „Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa,
  Była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława.”

 • „Nie mogę być kochankiem, będę bohaterem.”

 • „Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.”

 • „Żeś mnie uwiódł i teraz porzucił sierotę,
  To nic! Jesteś mężczyzną, znam waszą niecnotę…

 • „Nieporządek miły!

 • „O polska krwi!

 • „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.”

 • „Nazywam się Hreczecha, a od króla Lecha
  Żaden za zającami nie jeździł Hreczecha.”

 • „Niech Pociej Macieja,
  a nie Maciej Pocieja ma za dobrodzieja.”

 • „Zaiste! nic tak w sercu uczuć nie rozpala,
  Jako kiedy się serce od serca oddala.
  Czas jest to wiatr, on tylko małą świecę zdmuchnie,
  Wielki pożar od wiatru tym mocniej wybuchnie.”

 • „Polskę oniemić, jest to Polskę zniemczyć.”

 • „Domeyki i Doweyki wszystkie sprzeciwieństwa
  Pochodziły, rzecz dziwna, z nazwisk podobieństwa.”

 • „Robak wsparty na stole wpółgłośno rozprawiał,
  Tłum szlachty go otaczał i uszy nadstawiał,
  I nosy ku księdzowskiej chylił tabakierze;
  Brano z niej, i kichała szlachta jak moździerze.
  (…)Precz! gardzę tobą! jesteś kłamca, człowiek podły!
  Na obelgę śmiertelną dla uszu szlachcica,
  I której żaden nigdy nie słyszał Soplica,
  Zadrżał Tadeusz, twarz mu pobladła jak trupia,
  Tupnąwszy nogą, usta ścisnąwszy, rzekł:

 • „Ach! kto choć na dnie serca ma dla przyjaciela
  Choćby iskierkę czucia, gdy się z nim rozdziela,
  Dobędzie się iskierka ta przy pożegnaniu,
  Jako ostatni płomyk życia przy skonaniu!

 • „Miasto Gdańsk, niegdyś nasze, będzie znowu nasze!

 • „Polak, chociaż stąd między narodami słynny,
  Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny,
  Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,
  W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata,
  Walcząc z ludźmi i z losem, póki mu śród burzy
  Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy.”

 • „Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym kraju.”

 • „To wyrzekłszy, przewrócił talerz dnem do góry
  Na znak, że jeść nie będzie, i milczał ponury

 • „Taki miał koniec zajazd ostatni na Litwie.”

 • „Trzeba wiedzieć, że to jest Sopliców choroba,
  że im oprócz Ojczyzny nic się nie podoba.”

 • „(…)
  I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki
  Mają od starych więcej książkowej nauki
  Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem,
  Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.
  (…)

 • „Tu kapusta, sędziwie schylając łysiny,
  Siedzi i zda się dumać o losach jarzyny;
  Tam, plącząc strąki w marchwi zielonej warkoczu,
  Wysmukły bob obraca na nią tysiąc oczu;
  Ówdzie podnosi złotą kitę kukuruza;

 • „Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza.”

 • „Szabel nam nie zabraknie; szlachta na koń wsiędzie,
  Ja z synowcem na czele, i — jakoś to będzie!

 • „Tym ładem, mawiał, domy i narody słyną,
  z jego upadkiem domy i narody giną.”

 • „Któż Panu przeszkadza, kochać i być szczęśliwym!
  Mych przeznaczeń władza.”

 • „Usnął ostatni w Litwie Woźny trybunału.”

 • „Ja z synowcem na czele, i – jakoś to będzie!

 • „Ja ciebie dotąd widzę, piękna maro senna!

 • „Hajże na Soplicę!

 • „O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!

 • „Jestem człowiek, sam własnych kaprysów się boję.”

 • „Niechaj Moskal w las idzie pytać się dębiny,
  Kto jej dał patent rosnąć nad wszystkie krzewiny.”

 • „Lecz powoli zaczęli drzemać i poziewać,
  Oko gaśnie za okiem, i cała gromada
  Kiwa głowami, każdy, gdzie siedział, tam pada:
  Ten z misą, ten nad kuflem, ten przy wołu ćwierci.
  Tak zwyciężców zwyciężył w końcu sen, brat śmierci.”

 • „Choć młodzież nieraz jego zasięgała zdania,
  Bo nikt lepiej nad niego nie znał polowania.
  On milczał, szczyptę wziętą z tabakiery ważył
  W palcach i długo dumał, nim ją w końcu zażył;
  Kichnął aż cała izba rozległa się echem,
  I potrząsając głową rzekł z gorzkim uśmiechem…

 • „Nikt z Panów nie był w Petersburku?
  Chcecie może plan widzieć? mam plan miasta na biurku.”

 • „O wiosno! kto cię widział wtenczas w naszym kraju,
  Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju!

 • „Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany,
  I nie da się przemocą okuwać w kajdany.”

 • „(Wicher)
  Łbem grunt wierci, z nóg piasek sypie gwiazdom w oczy.”

 • „Nie będę – rzekł Hrabia – szczęścia Pani kłócił. I oczy pełne smutku i wzgardy odwrócił.”

 • „Było cymbalistów wielu,
  Ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu.”

 • „Zaiste! nic tak uczuć w sercach nie rozpala,
  Jako kiedy się serce od serca oddala.
  Czas jest to wiatr, on tylko małą świecę zdmuchnie,
  Wielki pożar od wiatru tym mocniej wybuchnie.”

 • „Sen szlachecki był jeszcze twardszy niż sen muszy:
  Żaden nie bzyka, leżą wszyscy jak bez duszy,
  Chociaż byli chwytani silnemi rękoma
  I przewracani jako na przewiąsłach słoma.”

 • „I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem,
  A com widział i słyszał, w księgi umieściłem.”

 • „Uroczysty obrzęd grzybobrania.”

 • „To wiem, że kto chce bić się, niech Kropidło chwyta,
  Kto umierać, ten księdza niech woła, i kwita!

 • „Moja nimfa tajemna pono gęsi pasie!

 • „Nie masz zgody, mopanku.”

 • „Jam jest Jacek Soplica…

 • „A przed ucztą potrzeba dom oczyścić ze śmieci;
  Oczyścić dom, powtarzam, oczyścić dom, dzieci!

 • „Zaczęła się prędka, zmieszana rozmowa,
  W której lat kilku dzieje chciano zamknąć w słowa
  Krótkie i poplątane, w ciąg powieści, pytań,
  Wykrzykników i westchnień, i nowych powitań.”

 • „Nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.”

 • „Przyjechawszy z wojażu upodobał mury,
  Tłumacząc, ze gotyckiej są architektury;
  Choć Sędzia z dokumentów przekonywał o tem,
  że architekt był majstrem z Wilna, nie zaś gotem.”

Pan Tadeusz cytaty

Tagi: ⭐

Zobacz inne posty