Cytaty z Pana Tadeusza

Najlepsze cytaty z Pana Tadeusza

Przygotowałam dla Was duża kolekcję najlepszych cytatów z Pana Tadeusza. Poniżej znajdziecie najlepsze sentencje, które są czasami pozytywne a czasami smutne. Znajdziecie też piękne aforyzmy, inspirujące hasła oraz motywujące złote myśli.

Dzielcie się nimi ze swoimi najbliższymi.

Cytaty Pan Tadeusz

Pan Tadeusz cytaty

Kliknij w wybrany cytat, aby go skopiować

 • “Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.
  (…)
  Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna.”

 • “Kiedyż nam Pan Bóg wrócić z wędrówki dozwoli
  I znowu dom zamieszkać na ojczystej roli.”

 • “Czuł niewymowny pociąg utopić się w błocie.”

 • “I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
  By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek.”

 • “Więc kułak przycisnąwszy na schylonem czole,
  Biegł ku łąkom, gdzie stawy błyszczały w dole,
  I stanął nad błotnistym; w zielonawe tonie
  Łakomy wzrok wlepił i błotniste wonie
  Z rozkoszą ciągnął piersią, i otworzył usta
  Ku nim: bo samobójstwo jak każda rozpusta
  Jest wymyślną; on w głowy szalonym zawrocie
  Czuł niewymowny pociąg utopić się w błocie.”

 • “Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
  I w Ostrej świecisz Bramie!

 • “Poloneza czas zacząć.”

 • “Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,
  Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu.”

 • “Znam! znam głos ten! to jest Targowica!

 • “Mężczyźni, póki młodzi, chociaż w myślach zmienni,
  W uczuciach są od dziadów stalsi, bo sumienni.
  Długo serce młodzieńca proste i dziewicze
  Chowa wdzięczność za pierwsze miłości słodycze!

 • “Jacyś Francuzi wymowni
  Zrobili wynalazek: iż ludzie są równi.”

 • “Bo Paryż częstą mody odmianą się chlubi,
  A co Francuz wymyśli, to Polak polubi.”

 • “Tak, tak, mój Protazeńku, rzekł klucznik Gerwazy.
  Tak, tak, mój Gerwazeńku!, rzekł woźny Protazy.”

 • “Jestem kobietą, rządy nie należą do mnie,
  wszakże Pan będziesz mężem; ja do rady młoda
  Co pan urządzisz, na to całym sercem zgoda!

 • “Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie;
  Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
  Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
  Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”

 • “Siedzą wokoło wody, jak czarownic kupa
  Grzejąca się nad kotłem, w którym warzą trupa.”

 • “Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem;
  Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy,
  Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży.”

 • “Dzisiaj żyjem, jutro gnijem!

 • “I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki
  Mają od starych więcej książkowej nauki;
  Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem,
  Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem

 • “Tak zwycięzców zwyciężył w końcu sen, brat śmierci.”

 • “Cesarz idzie do Moskwy! daleka to droga,
  Jeśli Cesarz Jegomość wybrał się bez Boga!

 • “Ach, to może ostatni! Patrzcie, patrzcie, młodzi,
  Może ostatni, co tak poloneza wodzi!

 • “Głupi niedźwiedziu! gdybyś w mateczniku siedział,
  Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział.”

 • “Jak łatwo może człowiek popsuć szczęście drugim
  W jednej chwili, a życiem nie naprawi długim!

 • “Ważne rzeczy, mój bracie! Wojna tuż nad nami!
  Wojna o Polskę! bracie! Będziem Polakami!

 • “Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,
  w całej przeszłości i w całej przyszłości
  Jedna już jest kraina taka,
  w której jest trochę szczęścia dla Polaka.”

 • “Żadne żaby nie grają tak pięknie jak polskie

 • “Czy instrument niestrojny? czy się muzyk myli?
  Nie zmylił się mistrz taki!

 • “(…)Kochajmy się, ale tak – z osobna.”

 • “Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy
  Aż do samego środka, do jądra gęstwiny?

 • “Woźny pas mu odwiązał, pas słucki, pas lity,
  Przy którym świecą gęste kutasy jak kity.”

 • “Szukałeś wzroku mego, teraz go unikasz,
  Szukałeś rozmów ze mną, dziś uszy zamykasz,
  Jakby w słowach, we wzroku mym była trucizna!
  Dobrze mi tak, wiedziałam, kto jesteś! Mężczyzna!

 • “Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,
  W całej przeszłości i w całej przyszłości
  Jedna już tylko jest kraina taka,
  W której jest trochę szczęścia dla Polaka:
  Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
  Święty i czysty jak pierwsze kochanie.”

 • “Niech słowo kocham jeszcze raz z ust twych usłyszę,
  Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę.”

 • “Wpadam do Soplicowa, jak w centrum polszczyzny;
  Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny!

 • “To jedno puste miejsce nęci go i mami
  Już nie puste, bo on je napełnił myślami.”

 • “Tu przerwał, lecz róg trzymał, wszystkim się zdawało,
  Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.”

 • “Chłopcowi każda piękność zda się rówiennicą
  A niewinnemu każda kochanka dziewicą.”

 • “Powtarzały je dęby dębom, bukom buki.”

 • “Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
  Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza.”

 • “Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
  Święty i czysty jak pierwsze kochanie

 • “Lachy braty!
  Oj, biada mnie, żem nie miał choć jednej armaty!
  Dobrze mówił Suworow: Pomnij, Ryków kamrat,
  Żebyś nigdy na Lachów nie chodził bez armat!

 • “Dwa serca, pałające na dwóch krańcach ziemi.”

 • “[…] Krzyczał nieraz, do góry podniósłszy szklenicę,
  Że nie miał przyjaciela nad Jacka Soplicę.Ś

 • “Była to maskarada, zapustna swawola,
  Po której miał przyjść wkrótce wielki post – niewola!

 • “Kropić, kropić i kwita!

 • “Zbyt często wielka dusza, myśl wielka, ukryta
  W samotności, jak róża śród lasów rozkwita;
  Dosyć ją wynieść na świat, postawić przed słońcem,
  Aby widzów zdziwiła jasnych barw tysiącem!

 • “Widać było z łez, które wylotem kontusza
  otarł prędko, jak kochał Pana Tadeusza.”

 • “Wiedz… że kto rośnie na widoku ludzi, Choć piękny, choć rozumny, efektów nie wzbudzi.”

 • “Na obelgę śmiertelną dla uszu szlachcica,
  I której żaden nigdy nie słyszał Soplica,
  Zadrżał Tadeusz, twarz mu pobladła jak trupia,
  Tupnąwszy nogą, usta przyciąwszy, rzekł: Głupia!

 • “Nigdy we dwóch nie strzelać do jednej źwierzyny.”

 • “Kraje dzieciństwa, gdzie człowiek po świecie
  Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie…

 • “O Matko Polsko! Ty tak świeżo w grobie
  Złożona – nie ma sił mówić o tobie!

 • “Gdziem nie był, com nie cierpiał!

 • “O wiosno! kto cię widział wtenczas w naszym kraju,
  Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju!
  O wiosno! kto cię widział, jak byłaś kwitnąca
  Zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca,
  Obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna!
  Ja ciebie dotąd widzę, piękna maro senna!
  Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,
  Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu.”

 • “Mądrej głowie dość dwie słowie.”

 • “Upadła nań i cała wzdłuż się rozpostarła,
  Łokcie na trawie, skronie na dłoniach oparła,
  Z głową w dół skłonioną; na dole, u głowy, Błysnął francuskiej książki papier welinowy;
  Nad alabastrowymi stronicami księgi
  Wiły się czarne pukle i różowe wstęgi.”

 • “Świątynia dumania.”

 • “Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa,
  Była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława.”

 • “Nie mogę być kochankiem, będę bohaterem.”

 • “Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.”

 • “Żeś mnie uwiódł i teraz porzucił sierotę,
  To nic! Jesteś mężczyzną, znam waszą niecnotę…

 • “Nieporządek miły!

 • “O polska krwi!

 • “Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.”

 • “Nazywam się Hreczecha, a od króla Lecha
  Żaden za zającami nie jeździł Hreczecha.”

 • “Niech Pociej Macieja,
  a nie Maciej Pocieja ma za dobrodzieja.”

 • “Zaiste! nic tak w sercu uczuć nie rozpala,
  Jako kiedy się serce od serca oddala.
  Czas jest to wiatr, on tylko małą świecę zdmuchnie,
  Wielki pożar od wiatru tym mocniej wybuchnie.”

 • “Polskę oniemić, jest to Polskę zniemczyć.”

 • “Domeyki i Doweyki wszystkie sprzeciwieństwa
  Pochodziły, rzecz dziwna, z nazwisk podobieństwa.”

 • “Robak wsparty na stole wpółgłośno rozprawiał,
  Tłum szlachty go otaczał i uszy nadstawiał,
  I nosy ku księdzowskiej chylił tabakierze;
  Brano z niej, i kichała szlachta jak moździerze.
  (…)Precz! gardzę tobą! jesteś kłamca, człowiek podły!
  Na obelgę śmiertelną dla uszu szlachcica,
  I której żaden nigdy nie słyszał Soplica,
  Zadrżał Tadeusz, twarz mu pobladła jak trupia,
  Tupnąwszy nogą, usta ścisnąwszy, rzekł:

 • “Ach! kto choć na dnie serca ma dla przyjaciela
  Choćby iskierkę czucia, gdy się z nim rozdziela,
  Dobędzie się iskierka ta przy pożegnaniu,
  Jako ostatni płomyk życia przy skonaniu!

 • “Miasto Gdańsk, niegdyś nasze, będzie znowu nasze!

 • “Polak, chociaż stąd między narodami słynny,
  Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny,
  Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,
  W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata,
  Walcząc z ludźmi i z losem, póki mu śród burzy
  Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy.”

 • “Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym kraju.”

 • “To wyrzekłszy, przewrócił talerz dnem do góry
  Na znak, że jeść nie będzie, i milczał ponury

 • “Taki miał koniec zajazd ostatni na Litwie.”

 • “Trzeba wiedzieć, że to jest Sopliców choroba,
  że im oprócz Ojczyzny nic się nie podoba.”

 • “(…)
  I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki
  Mają od starych więcej książkowej nauki
  Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem,
  Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.
  (…)

 • “Tu kapusta, sędziwie schylając łysiny,
  Siedzi i zda się dumać o losach jarzyny;
  Tam, plącząc strąki w marchwi zielonej warkoczu,
  Wysmukły bob obraca na nią tysiąc oczu;
  Ówdzie podnosi złotą kitę kukuruza;

 • “Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza.”

 • “Szabel nam nie zabraknie; szlachta na koń wsiędzie,
  Ja z synowcem na czele, i — jakoś to będzie!

 • “Tym ładem, mawiał, domy i narody słyną,
  z jego upadkiem domy i narody giną.”

 • “Któż Panu przeszkadza, kochać i być szczęśliwym!
  Mych przeznaczeń władza.”

 • “Usnął ostatni w Litwie Woźny trybunału.”

 • “Ja z synowcem na czele, i – jakoś to będzie!

 • “Ja ciebie dotąd widzę, piękna maro senna!

 • “Hajże na Soplicę!

 • “O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!

 • “Jestem człowiek, sam własnych kaprysów się boję.”

 • “Niechaj Moskal w las idzie pytać się dębiny,
  Kto jej dał patent rosnąć nad wszystkie krzewiny.”

 • “Lecz powoli zaczęli drzemać i poziewać,
  Oko gaśnie za okiem, i cała gromada
  Kiwa głowami, każdy, gdzie siedział, tam pada:
  Ten z misą, ten nad kuflem, ten przy wołu ćwierci.
  Tak zwyciężców zwyciężył w końcu sen, brat śmierci.”

 • “Choć młodzież nieraz jego zasięgała zdania,
  Bo nikt lepiej nad niego nie znał polowania.
  On milczał, szczyptę wziętą z tabakiery ważył
  W palcach i długo dumał, nim ją w końcu zażył;
  Kichnął aż cała izba rozległa się echem,
  I potrząsając głową rzekł z gorzkim uśmiechem…

 • “Nikt z Panów nie był w Petersburku?
  Chcecie może plan widzieć? mam plan miasta na biurku.”

 • “O wiosno! kto cię widział wtenczas w naszym kraju,
  Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju!

 • “Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany,
  I nie da się przemocą okuwać w kajdany.”

 • “(Wicher)
  Łbem grunt wierci, z nóg piasek sypie gwiazdom w oczy.”

 • “Nie będę – rzekł Hrabia – szczęścia Pani kłócił. I oczy pełne smutku i wzgardy odwrócił.”

 • “Było cymbalistów wielu,
  Ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu.”

 • “Zaiste! nic tak uczuć w sercach nie rozpala,
  Jako kiedy się serce od serca oddala.
  Czas jest to wiatr, on tylko małą świecę zdmuchnie,
  Wielki pożar od wiatru tym mocniej wybuchnie.”

 • “Sen szlachecki był jeszcze twardszy niż sen muszy:
  Żaden nie bzyka, leżą wszyscy jak bez duszy,
  Chociaż byli chwytani silnemi rękoma
  I przewracani jako na przewiąsłach słoma.”

 • “I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem,
  A com widział i słyszał, w księgi umieściłem.”

 • “Uroczysty obrzęd grzybobrania.”

 • “To wiem, że kto chce bić się, niech Kropidło chwyta,
  Kto umierać, ten księdza niech woła, i kwita!

 • “Moja nimfa tajemna pono gęsi pasie!

 • “Nie masz zgody, mopanku.”

 • “Jam jest Jacek Soplica…

 • “A przed ucztą potrzeba dom oczyścić ze śmieci;
  Oczyścić dom, powtarzam, oczyścić dom, dzieci!

 • “Zaczęła się prędka, zmieszana rozmowa,
  W której lat kilku dzieje chciano zamknąć w słowa
  Krótkie i poplątane, w ciąg powieści, pytań,
  Wykrzykników i westchnień, i nowych powitań.”

 • “Nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.”

 • “Przyjechawszy z wojażu upodobał mury,
  Tłumacząc, ze gotyckiej są architektury;
  Choć Sędzia z dokumentów przekonywał o tem,
  że architekt był majstrem z Wilna, nie zaś gotem.”

Pan Tadeusz cytaty

Tagi: ⭐

Darmowe wróżby3 karty tarota3 karty tarota
TAROT
Z 3 KART
5 kart tarota5 kart tarota
TAROT
Z 5 KART
tarot lenormandtarot lenormand
TAROT
LENORMAND
losuj runęlosuj runę
LOSUJ
RUNĘ
karty cygańskiekarty cygańskie
KARTY
CYGAŃSKIE
karty klasyczne3 karty klasyczne
KARTY
KLASYCZNE
tarot na dziśtarot na dziś
TAROT
NA DZISIAJ
tarot na tydzieńtarot na tydzień
TAROT
TYGODNIOWY
tarot na miesiąctarot na miesiąc
TAROT
MIESIĘCZNY

Najciekawsze na blogu


O MNIE I O MOIM
WRÓŻENIU

OPINIE O MOICH
WRÓŻBACH

PRZYKŁADY
ROZKŁADÓW

ZNACZENIE
KART TAROTA

WIELKIE
ARKANA

MAŁE
ARKANA

JAK DZIAŁA
TAROT ?

CZY TAROT JEST
WIARYGODNY ?

CZY TAROT SIĘ
SPRAWDZA ?

O CO PYTAĆ
KARTY TAROTA ?

JAK OPISAĆ
SWOJĄ SYTUACJĘ ?

JAK TRAKTOWAĆ
WRÓŻBĘ Z KART ?

KARTY
ANIELSKIE

KARTY
CYGAŃSKIE

TAROT
LENORMAND

TAROT
PARTNERSKI

NUMEROLOGIA
PARTNERSKA

DOPASOWANIE
ZNAKÓW ZODIAKU

KALKULATOR
NUMEROLOGICZNY

ZNACZENIE
GODZIN

LICZBY
ANIELSKIE

NUMEROLOGIA
ZWIĄZKU

ZNACZENIE DATY
URODZENIA

PORTRET
NUMEROLOGICZNY

DLA MĘŻCZYZN
O KOBIETACH

DLA KOBIET
O FACETACH

EMOCJE
UCZUCIA

ZWIĄZKI
UCZUCIOWE

ZDRADY
ROMANSE

PROBLEMY
ŻYCIOWE

ROZWÓJ
OSOBISTY

TECHNIKI
WIZUALIZACJI

AFIRMACJE
Z PRZYKŁADAMI

TECHNIKI
MEDYTACJI

JAK USPOKOIĆ
MYŚLI ?

JAK POLUBIĆ
SIEBIE ?

JAK OPANOWAĆ
ZŁOŚĆ ?

JAK SOBIE
WYBACZYĆ ?

JAK WYJŚĆ ZE
STREFY KOMFORTU ?

JAK POKONAĆ
STRACH ?

SPOSOBY NA
STRES

JAK OSIĄGNĄĆ
SZCZĘŚCIE ?

MIŁOŚĆ
KARMICZNA

BLIŹNIACZY
PŁOMIEŃ

WRÓŻBY
MIŁOSNE

JAK ODZYSKAĆ
MIŁOŚĆ ?

CZY JEST SZANSA
NA POWRÓT ?

JAK ZAKOŃCZYĆ
ZWIĄZEK ?

MAGIA
CZARY

ENERGETYKA
CZŁOWIEKA

SYMBOLE
EZOTERYCZNE

MAGIA
MIŁOSNA

ZAKLĘCIA
MIŁOSNE

SPĘTANIE
MIŁOSNE

TAJEMNICE
CZAKR

JAK ODBLOKOWAĆ
CZAKRY

AURA
CZŁOWIEKA

WAMPIRY
ENERGETYCZNE

JAK PODNIEŚĆ
WIBRACJE ?

HIPNOZA
REGRESYJNA

CZY KTOŚ RZUCIŁ
NA MNIE UROK ?

ODCZYNIANIE
UROKÓW

ZŁA ENERGIA
W DOMU

SŁYNNE
PRZEPOWIEDNIE

TERAPIE
ALTERNATYWNE

ZNACZENIE
SNÓW

CZY MARZENIA
SIĘ SPEŁNIAJĄ ?

CZY BĘDĘ
SZCZĘŚLIWA ?

CO MNIE CZEKA
W PRZYSZŁOŚCI ?

UKRYTY
NARCYZM

CZYM JEST
FONOHOLIZM ?

ZABURZENIA
ODŻYWIANIA

ILE BĘDĘ
MIAŁA DZIECI ?

KIEDY ZAJDĘ
W CIĄŻĘ ?

KIEDY WYJDĘ
ZA MAŻ ?

HOROSKOP
CHIŃSKI

CHIŃSKIE
ZNAKI ZODIAKU

HOROSKOP
CELTYCKI

Znaki zodiaku

Kliknij na interesujący Cię znak zodiaku, aby przeczytać jego rozbudowaną charakterystykę:Znak zodiaku Baran
BARAN
Znak zodiaku Byk
BYK
Znak zodiaku Bliźnięta
BLIŻNIĘTA
Znak zodiaku Rak
RAK
Znak zodiaku Lew
LEW
Znak zodiaku Panna
PANNA
Znak zodiaku Waga
WAGA
Znak zodiaku Skorpion
SKORPION
Znak zodiaku Strzelec
STRZELEC
Znak zodiaku Koziorożec
KOZIOROŻEC
Znak zodiaku Wodnik
WODNIK
Znak zodiaku Ryby
RYBY

O mnie

Pan Tadeusz cytaty horoskop Jestem doświadczoną kobietą, wróżką i numerologiem. Moja sprawność w interpretacji rozkładów kart tarota i uzupełnianie jej numerologią zadziwia często nawet mnie, stąd pewnie tak spore zainteresowanie moimi wróżbami. Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, wykazuję się również szczerością w moich wróżbach, dlatego masz pewność, że powiem Ci zawsze to co pokazały mi karty a nie to,co chcesz usłyszeć Zawsze stawiam na szczerość i prawdę rozkładając karty, ponieważ to zawsze popłaca. Więcej o mnie przeczytacie Państwo tutaj: o mnie

W przypadku zainteresowania moimi wróżbami proszę o kontakt pod tym adresem e-mail: wrozka@otylia.pl. Lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie zamów wróżbę. Pozdrawiam serdecznie.

Opinie o mnie

opinie

“Bardzo dziękuje za szybką odpowiedż;) wszystko co pani napisala..tzn co karty pokazały jest prawda;) no duzo mi to pomoglo..i dalo do myslenia;) jeszcze raz dziekuje..na pewno skorzystam jeszcze z pani pomocy;) serdecznie pozdrawiam;) ”

Pani Katarzyna


opinie

"Bardzo dziekuje za wrozbe! Oby sie spelnila chociaz zupelnie nie wiem co moge zrobic, zeby on sie "przelamal"... A na dodatek on jest teraz w zwiazku z inna kobieta."

Pani Gosia


opinie

"Bardzo dziękuję za wróżbę. Przeczytałam, przeanalizowałam i wszystko wydaje się bardzo rozsądne. Jestem zadowolona, odpowiedz dostałam na każde pytanie. Póki co bardzo dziękuję i pewnie niebawem się odezwę. :) Pozdrawiam serdecznie"

Pani Joanna


KLIKNIJ, aby zobaczyć wszystkie opinie

Szybki kontakt

Napisz do mnie teraz:
  Ważne posty

  • Jak działa tarot ?
  • O moich wróżbach
  • Kilka słów o mnie
  • Przykłady moich rozkładów
  • Jak opisać swoją sytuację życiową ?
  • Jakie pytania zadawać kartom ?
  • Jak traktować wróżbę z kart ?
  • Co po otrzymaniu wróżby ?
  • Opinie o mojej pracy

  Kalkulatory

  MAGICZNA KULA

  Wylosuj

  SWĘDZIDEŁKO

  Magia


  ZAKLĘCIA
  MIŁOSNE

  MAGIA
  CZARY

  BLIŹNIACZY
  PŁOMIEŃ

  Związki


  JAK URATOWAĆ
  ZWIĄZEK ?

  CZY JEST SZANSA
  NA POWRÓT ?

  JAK ZAKOŃCZYĆ
  ZWIĄZEK ?

  Dzień / Tydzień / Miesiąc


  TAROT NA DZIŚ

  TAROT NA TYDZIEŃ

  TAROT NA MIESIĄC

  Wróżby


  TAROT
  PARTNERSKI

  TAROT
  MIŁOSNY

  CZYM SĄ
  WRÓŻBY ONLINE ?

  Rozwój osobisty


  ROZWÓJ
  OSOBISTY

  TECHNIKI
  WIZUALIZACJI

  AFIRMACJE
  Z PRZYKŁADAMI

  Czakry


  CZAKRY
  W CIELE

  JAK ODBLOKOWAĆ
  CZAKRY ?

  AURA
  CZŁOWIEKA

  Życie


  JAK POKONAĆ
  STRACH ?

  SPOSOBY
  NA STRES

  JAK OSIĄGNĄĆ
  SZCZĘŚCIE ?

  Facebook

  Polub mój profil na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o promocjach.

  Facebookfacebook

  Zobacz inne posty

  Losuj kartę tarota

  Kliknij w poniższą kartę, aby wylosować dla siebie kartę dnia.
  Losuj jedną kartę tarotakarta dnia

  Jak zamówić ?

  zamów wróżbęjak zamówić wróżbę