Cytaty z Pana Tadeusza

Spis treści

Najlepsze cytaty z Pana Tadeusza

Przygotowałam dla Was duża kolekcję najlepszych cytatów z Pana Tadeusza. Poniżej znajdziecie najlepsze sentencje, które są czasami pozytywne a czasami smutne. Znajdziecie też piękne aforyzmy, inspirujące hasła oraz motywujące złote myśli.

Dzielcie się nimi ze swoimi najbliższymi.

Cytaty Pan Tadeusz

Pan Tadeusz cytaty

Kliknij w wybrany cytat, aby go skopiować

 • “Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.
  (…)
  Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna.”

 • “Kiedyż nam Pan Bóg wrócić z wędrówki dozwoli
  I znowu dom zamieszkać na ojczystej roli.”

 • “Czuł niewymowny pociąg utopić się w błocie.”

 • “I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
  By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek.”

 • “Więc kułak przycisnąwszy na schylonem czole,
  Biegł ku łąkom, gdzie stawy błyszczały w dole,
  I stanął nad błotnistym; w zielonawe tonie
  Łakomy wzrok wlepił i błotniste wonie
  Z rozkoszą ciągnął piersią, i otworzył usta
  Ku nim: bo samobójstwo jak każda rozpusta
  Jest wymyślną; on w głowy szalonym zawrocie
  Czuł niewymowny pociąg utopić się w błocie.”

 • “Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
  I w Ostrej świecisz Bramie!

 • “Poloneza czas zacząć.”

 • “Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,
  Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu.”

 • “Znam! znam głos ten! to jest Targowica!

 • “Mężczyźni, póki młodzi, chociaż w myślach zmienni,
  W uczuciach są od dziadów stalsi, bo sumienni.
  Długo serce młodzieńca proste i dziewicze
  Chowa wdzięczność za pierwsze miłości słodycze!

 • “Jacyś Francuzi wymowni
  Zrobili wynalazek: iż ludzie są równi.”

 • “Bo Paryż częstą mody odmianą się chlubi,
  A co Francuz wymyśli, to Polak polubi.”

 • “Tak, tak, mój Protazeńku, rzekł klucznik Gerwazy.
  Tak, tak, mój Gerwazeńku!, rzekł woźny Protazy.”

 • “Jestem kobietą, rządy nie należą do mnie,
  wszakże Pan będziesz mężem; ja do rady młoda
  Co pan urządzisz, na to całym sercem zgoda!

 • “Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie;
  Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
  Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
  Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”

 • “Siedzą wokoło wody, jak czarownic kupa
  Grzejąca się nad kotłem, w którym warzą trupa.”

 • “Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem;
  Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy,
  Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży.”

 • “Dzisiaj żyjem, jutro gnijem!

 • “I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki
  Mają od starych więcej książkowej nauki;
  Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem,
  Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem

 • “Tak zwycięzców zwyciężył w końcu sen, brat śmierci.”

 • “Cesarz idzie do Moskwy! daleka to droga,
  Jeśli Cesarz Jegomość wybrał się bez Boga!

 • “Ach, to może ostatni! Patrzcie, patrzcie, młodzi,
  Może ostatni, co tak poloneza wodzi!

 • “Głupi niedźwiedziu! gdybyś w mateczniku siedział,
  Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział.”

 • “Jak łatwo może człowiek popsuć szczęście drugim
  W jednej chwili, a życiem nie naprawi długim!

 • “Ważne rzeczy, mój bracie! Wojna tuż nad nami!
  Wojna o Polskę! bracie! Będziem Polakami!

 • “Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,
  w całej przeszłości i w całej przyszłości
  Jedna już jest kraina taka,
  w której jest trochę szczęścia dla Polaka.”

 • “Żadne żaby nie grają tak pięknie jak polskie

 • “Czy instrument niestrojny? czy się muzyk myli?
  Nie zmylił się mistrz taki!

 • “(…)Kochajmy się, ale tak – z osobna.”

 • “Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy
  Aż do samego środka, do jądra gęstwiny?

 • “Woźny pas mu odwiązał, pas słucki, pas lity,
  Przy którym świecą gęste kutasy jak kity.”

 • “Szukałeś wzroku mego, teraz go unikasz,
  Szukałeś rozmów ze mną, dziś uszy zamykasz,
  Jakby w słowach, we wzroku mym była trucizna!
  Dobrze mi tak, wiedziałam, kto jesteś! Mężczyzna!

 • “Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,
  W całej przeszłości i w całej przyszłości
  Jedna już tylko jest kraina taka,
  W której jest trochę szczęścia dla Polaka:
  Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
  Święty i czysty jak pierwsze kochanie.”

 • “Niech słowo kocham jeszcze raz z ust twych usłyszę,
  Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę.”

 • “Wpadam do Soplicowa, jak w centrum polszczyzny;
  Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny!

 • “To jedno puste miejsce nęci go i mami
  Już nie puste, bo on je napełnił myślami.”

 • “Tu przerwał, lecz róg trzymał, wszystkim się zdawało,
  Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.”

 • “Chłopcowi każda piękność zda się rówiennicą
  A niewinnemu każda kochanka dziewicą.”

 • “Powtarzały je dęby dębom, bukom buki.”

 • “Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
  Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza.”

 • “Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
  Święty i czysty jak pierwsze kochanie

 • “Lachy braty!
  Oj, biada mnie, żem nie miał choć jednej armaty!
  Dobrze mówił Suworow: Pomnij, Ryków kamrat,
  Żebyś nigdy na Lachów nie chodził bez armat!

 • “Dwa serca, pałające na dwóch krańcach ziemi.”

 • “[…] Krzyczał nieraz, do góry podniósłszy szklenicę,
  Że nie miał przyjaciela nad Jacka Soplicę.Ś

 • “Była to maskarada, zapustna swawola,
  Po której miał przyjść wkrótce wielki post – niewola!

 • “Kropić, kropić i kwita!

 • “Zbyt często wielka dusza, myśl wielka, ukryta
  W samotności, jak róża śród lasów rozkwita;
  Dosyć ją wynieść na świat, postawić przed słońcem,
  Aby widzów zdziwiła jasnych barw tysiącem!

 • “Widać było z łez, które wylotem kontusza
  otarł prędko, jak kochał Pana Tadeusza.”

 • “Wiedz… że kto rośnie na widoku ludzi, Choć piękny, choć rozumny, efektów nie wzbudzi.”

 • “Na obelgę śmiertelną dla uszu szlachcica,
  I której żaden nigdy nie słyszał Soplica,
  Zadrżał Tadeusz, twarz mu pobladła jak trupia,
  Tupnąwszy nogą, usta przyciąwszy, rzekł: Głupia!

 • “Nigdy we dwóch nie strzelać do jednej źwierzyny.”

 • “Kraje dzieciństwa, gdzie człowiek po świecie
  Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie…

 • “O Matko Polsko! Ty tak świeżo w grobie
  Złożona – nie ma sił mówić o tobie!

 • “Gdziem nie był, com nie cierpiał!

 • “O wiosno! kto cię widział wtenczas w naszym kraju,
  Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju!
  O wiosno! kto cię widział, jak byłaś kwitnąca
  Zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca,
  Obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna!
  Ja ciebie dotąd widzę, piękna maro senna!
  Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,
  Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu.”

 • “Mądrej głowie dość dwie słowie.”

 • “Upadła nań i cała wzdłuż się rozpostarła,
  Łokcie na trawie, skronie na dłoniach oparła,
  Z głową w dół skłonioną; na dole, u głowy, Błysnął francuskiej książki papier welinowy;
  Nad alabastrowymi stronicami księgi
  Wiły się czarne pukle i różowe wstęgi.”

 • “Świątynia dumania.”

 • “Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa,
  Była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława.”

 • “Nie mogę być kochankiem, będę bohaterem.”

 • “Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.”

 • “Żeś mnie uwiódł i teraz porzucił sierotę,
  To nic! Jesteś mężczyzną, znam waszą niecnotę…

 • “Nieporządek miły!

 • “O polska krwi!

 • “Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.”

 • “Nazywam się Hreczecha, a od króla Lecha
  Żaden za zającami nie jeździł Hreczecha.”

 • “Niech Pociej Macieja,
  a nie Maciej Pocieja ma za dobrodzieja.”

 • “Zaiste! nic tak w sercu uczuć nie rozpala,
  Jako kiedy się serce od serca oddala.
  Czas jest to wiatr, on tylko małą świecę zdmuchnie,
  Wielki pożar od wiatru tym mocniej wybuchnie.”

 • “Polskę oniemić, jest to Polskę zniemczyć.”

 • “Domeyki i Doweyki wszystkie sprzeciwieństwa
  Pochodziły, rzecz dziwna, z nazwisk podobieństwa.”

 • “Robak wsparty na stole wpółgłośno rozprawiał,
  Tłum szlachty go otaczał i uszy nadstawiał,
  I nosy ku księdzowskiej chylił tabakierze;
  Brano z niej, i kichała szlachta jak moździerze.
  (…)Precz! gardzę tobą! jesteś kłamca, człowiek podły!
  Na obelgę śmiertelną dla uszu szlachcica,
  I której żaden nigdy nie słyszał Soplica,
  Zadrżał Tadeusz, twarz mu pobladła jak trupia,
  Tupnąwszy nogą, usta ścisnąwszy, rzekł:

 • “Ach! kto choć na dnie serca ma dla przyjaciela
  Choćby iskierkę czucia, gdy się z nim rozdziela,
  Dobędzie się iskierka ta przy pożegnaniu,
  Jako ostatni płomyk życia przy skonaniu!

 • “Miasto Gdańsk, niegdyś nasze, będzie znowu nasze!

 • “Polak, chociaż stąd między narodami słynny,
  Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny,
  Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,
  W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata,
  Walcząc z ludźmi i z losem, póki mu śród burzy
  Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy.”

 • “Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym kraju.”

 • “To wyrzekłszy, przewrócił talerz dnem do góry
  Na znak, że jeść nie będzie, i milczał ponury

 • “Taki miał koniec zajazd ostatni na Litwie.”

 • “Trzeba wiedzieć, że to jest Sopliców choroba,
  że im oprócz Ojczyzny nic się nie podoba.”

 • “(…)
  I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki
  Mają od starych więcej książkowej nauki
  Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem,
  Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.
  (…)

 • “Tu kapusta, sędziwie schylając łysiny,
  Siedzi i zda się dumać o losach jarzyny;
  Tam, plącząc strąki w marchwi zielonej warkoczu,
  Wysmukły bob obraca na nią tysiąc oczu;
  Ówdzie podnosi złotą kitę kukuruza;

 • “Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza.”

 • “Szabel nam nie zabraknie; szlachta na koń wsiędzie,
  Ja z synowcem na czele, i — jakoś to będzie!

 • “Tym ładem, mawiał, domy i narody słyną,
  z jego upadkiem domy i narody giną.”

 • “Któż Panu przeszkadza, kochać i być szczęśliwym!
  Mych przeznaczeń władza.”

 • “Usnął ostatni w Litwie Woźny trybunału.”

 • “Ja z synowcem na czele, i – jakoś to będzie!

 • “Ja ciebie dotąd widzę, piękna maro senna!

 • “Hajże na Soplicę!

 • “O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!

 • “Jestem człowiek, sam własnych kaprysów się boję.”

 • “Niechaj Moskal w las idzie pytać się dębiny,
  Kto jej dał patent rosnąć nad wszystkie krzewiny.”

 • “Lecz powoli zaczęli drzemać i poziewać,
  Oko gaśnie za okiem, i cała gromada
  Kiwa głowami, każdy, gdzie siedział, tam pada:
  Ten z misą, ten nad kuflem, ten przy wołu ćwierci.
  Tak zwyciężców zwyciężył w końcu sen, brat śmierci.”

 • “Choć młodzież nieraz jego zasięgała zdania,
  Bo nikt lepiej nad niego nie znał polowania.
  On milczał, szczyptę wziętą z tabakiery ważył
  W palcach i długo dumał, nim ją w końcu zażył;
  Kichnął aż cała izba rozległa się echem,
  I potrząsając głową rzekł z gorzkim uśmiechem…

 • “Nikt z Panów nie był w Petersburku?
  Chcecie może plan widzieć? mam plan miasta na biurku.”

 • “O wiosno! kto cię widział wtenczas w naszym kraju,
  Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju!

 • “Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany,
  I nie da się przemocą okuwać w kajdany.”

 • “(Wicher)
  Łbem grunt wierci, z nóg piasek sypie gwiazdom w oczy.”

 • “Nie będę – rzekł Hrabia – szczęścia Pani kłócił. I oczy pełne smutku i wzgardy odwrócił.”

 • “Było cymbalistów wielu,
  Ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu.”

 • “Zaiste! nic tak uczuć w sercach nie rozpala,
  Jako kiedy się serce od serca oddala.
  Czas jest to wiatr, on tylko małą świecę zdmuchnie,
  Wielki pożar od wiatru tym mocniej wybuchnie.”

 • “Sen szlachecki był jeszcze twardszy niż sen muszy:
  Żaden nie bzyka, leżą wszyscy jak bez duszy,
  Chociaż byli chwytani silnemi rękoma
  I przewracani jako na przewiąsłach słoma.”

 • “I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem,
  A com widział i słyszał, w księgi umieściłem.”

 • “Uroczysty obrzęd grzybobrania.”

 • “To wiem, że kto chce bić się, niech Kropidło chwyta,
  Kto umierać, ten księdza niech woła, i kwita!

 • “Moja nimfa tajemna pono gęsi pasie!

 • “Nie masz zgody, mopanku.”

 • “Jam jest Jacek Soplica…

 • “A przed ucztą potrzeba dom oczyścić ze śmieci;
  Oczyścić dom, powtarzam, oczyścić dom, dzieci!

 • “Zaczęła się prędka, zmieszana rozmowa,
  W której lat kilku dzieje chciano zamknąć w słowa
  Krótkie i poplątane, w ciąg powieści, pytań,
  Wykrzykników i westchnień, i nowych powitań.”

 • “Nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.”

 • “Przyjechawszy z wojażu upodobał mury,
  Tłumacząc, ze gotyckiej są architektury;
  Choć Sędzia z dokumentów przekonywał o tem,
  że architekt był majstrem z Wilna, nie zaś gotem.”

Pan Tadeusz cytaty

Tagi: ⭐

O mnie

Pan Tadeusz cytaty horoskop Jestem doświadczoną kobietą, wróżką i numerologiem. Moja sprawność w interpretacji rozkładów kart tarota i uzupełnianie jej numerologią zadziwia często nawet mnie, stąd pewnie tak spore zainteresowanie moimi wróżbami. Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, wykazuję się również szczerością w moich wróżbach, dlatego masz pewność, że powiem Ci zawsze to co pokazały mi karty a nie to,co chcesz usłyszeć Zawsze stawiam na szczerość i prawdę rozkładając karty, ponieważ to zawsze popłaca. Więcej o mnie przeczytacie Państwo tutaj: o mnie

W przypadku zainteresowania moimi wróżbami proszę o kontakt pod tym adresem e-mail: wrozka@otylia.pl. Lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie zamów wróżbę. Pozdrawiam serdecznie.

Opinie o mnie

opinie

"Dziękuję Pani za wróżbę tarota. Nie spodziewałam się takiej szybkiej odpowiedzi z Pani strony. Dzięki niej poznałam ważne dla mnie fakty . Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam."

Pani Ewelina


opinie

“Pani Otylio - bardzo,bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Przeczytałam i jestem pod WIELKIM wrażeniem. W wolnej chwili przeczytam to po raz kolejny i w domowym zaciszu przeanalizuję zdanie po zdaniu wyciągając cenne wnioski i wskazówki. ”

Pani Marzena


opinie

"Witam Pani Otylio, Bardzo dziękuję za wróżbę. W głębi serca właśnie takiej odpowiedzi się spodziewałam. Widocznie nie było nam pisane. Mam nadzieję, że przynajmniej on będzie szczęśliwy bo naprawdę na to zasługuje. Ja musze się z tym pogodzić i zaakceptować daną sytuacje. Jak mówi piosenka” …znów normalnie trzeba żyć, normalnie umieć być normalnie kochać świat…”a ja muszę to wcielić w życie. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Sylwia"

Pani Sylwia


KLIKNIJ, aby zobaczyć wszystkie opinie

Szybki kontakt

Napisz do mnie teraz:
  Ważne posty

  • Jak działa tarot ?
  • O moich wróżbach
  • Kilka słów o mnie
  • Przykłady moich rozkładów
  • Jak opisać swoją sytuację życiową ?
  • Jakie pytania zadawać kartom ?
  • Jak traktować wróżbę z kart ?
  • Co po otrzymaniu wróżby ?
  • Opinie o mojej pracy

  Często czytane

  • Dopasowanie znaków zodiaku
  • Numerologia partnerska
  • Miłość karmiczna
  • Małe Arkana w tarocie
  • Wielkie Arkana w tarocie
  • Tarot Lenormand
  • Losuj kartę tarota
  • Karty cygańskie
  • Karty klasyczne
  • Runy

  Facebook

  Polub mój profil na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o promocjach.

  Facebookfacebook

  Zobacz inne posty

  Losuj kartę tarota

  Kliknij w poniższą kartę, aby wylosować dla siebie kartę dnia.
  Losuj jedną kartę tarotakarta dnia

  Horoskopy i numerologia

  Znaki zodiaku


  Baran - Bliźnięta - Byk - Koziorożec - Lew - Panna - Rak - Ryby - Skorpion - Strzelec - Waga - Wodnik

  Charakterystyka numerologiczna


  Numerologiczna 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 22 - 33 - 44

  Popularne artykuły

  Ciekawie o tarocie


  Jak formułować pytania do kart ? - Jak opisać swoją sytuację ? - Rozkład kart tarota na miłość, związek, pracę, zdrowie i pieniądze - Interpretacja rozkładu kart tarota - Tarot TAK NIE online - Finanse czyli pieniądze w tarocie - Kiedy znajdę pracę ? - Tarot a zdrowie i choroby

  Czytaj więcej...

  Klika słów o wróżeniu


  Czego nie wie nawet najlepsza wróżka ? - Dobra wróżka online - Tarocistka a wróżka - różnice i podobieństwa - Jak przebiega wizyta u wróżki ? - Wróżby online - Wróżba e-mail - Czy wróżenie z kart tarota jest łatwe ?

  Troszkę numerologii


  Analiza numerologiczna - Dopasowanie numerologiczne - Numerologia związku - Podstawy numerologii - Znaczenie naszej daty urodzenia

  Co nas czeka w życiu ?


  Co mnie czeka w przyszłości ? - Co będę szczęśliwa ? - Kiedy wyjdę za mąż ? - Kiedy zajdę w ciążę ? - Kiedy urodzę dziecko ? - Ile będę miała dzieci ? - Kiedy wreszcie schudnę ?

  Jak żyć ?


  Jak być szczęśliwym ? - Jak pokonać strach ? - Sposoby na stres i nerwy - Jak być asertywnym ? - Jak poznać depresję ? - Jak wieść satysfakcjonujące życie ?

  Miłość w kartach


  Wróżby miłosne w kartach - Co on do mnie czuje ? - Związek i miłość karmiczna - Rytuały i zaklęcia miłosne - Dlaczego ich nie wykonuję ? - Jak sprawdzić czy on mnie zdradza ? - Gdy mąż zdradza... Zdrada w tarocie - Romans w pracy - Zazdrość w tarocie

  Odrobina ezoteryki


  Jak afirmować ? - Jak sobie poradzić z wizualizacją ? - Jak myśli i czyny kształtują naszą rzeczywistość ? - Czakry człowieka - Czym jest oświecenie ? - Jak się bronić przed wampirami energetycznymi ?

  Inne ciekawe źródła


  Mój blog to nie jedyne źródło informacji o wróżbach, tarocie, horoskopach, numerologii i całej szeroko pojętej ezoteryce. Z czystym sumieniem mogę Państwu polecić następujące serwisy internetowe: magia.onet.pl, horoskop.wp.pl, astromagia.pl, mhoroskop.pl, horoskopy.gazeta.pl, kobieta.interia.pl, horoskopy.fazi.pl, magiakart.pl, salontajemnic.pl, astroweb.pl, abrahadabra.pl, czary.pl, horoskop.czarymary.pl czy programva.com

  Jak zamówić ?

  zamów wróżbęjak zamówić wróżbę