Cytaty Nietzsche

Spis treści

Mądre cytaty z Nietzschego

Przygotowałam dla Was duża kolekcję najlepszych cytatów Fryderyka Nietzsche. Poniżej znajdziecie najlepsze sentencje, które są czasami pozytywne a czasami smutne. Znajdziecie też piękne aforyzmy, inspirujące hasła oraz motywujące złote myśli.

Dzielcie się nimi ze swoimi najbliższymi.

Cytaty Nietzsche

Nietzsche cytaty

Kliknij w wybrany cytat, aby go skopiować

 • “Niesprawiedliwość i brud miotają za samotnikiem: jednakże, bracie mój, jeśli gwiazdą chcesz być, musisz im mimo to świecić.”

 • “W niebie brak wszystkich interesujących ludzi.”

 • “Bóg jest martwy! Bóg pozostaje martwy! I my go uśmierciliśmy! Jak pocieszymy się, mordercy nad mordercami? To, co świat dotychczas posiadał jako najświętsze i wszechmocne, wykrwawiło się pod naszymi nożami – kto zmyje z nas tę krew?

 • “Kobieta ta jest piękna i mądra; ach, o ile mądrzejsza by się stała, gdyby nie była piękna.”

 • “Nieco obłąkania jest zawsze w miłości, lecz i w obłąkaniu jest nieco rozsądku.”

 • “Przekonania są bardziej niebezpiecznymi wrogami prawdy, niż kłamstwa.”

 • “Kiedy widzisz, że zwycięża prawda, zawsze pytaj, jakie potężne kłamstwo za nią walczyło.”

 • “Kobieta lepiej rozumie dziecko niż mężczyzna, ale psychicznie mężczyzna jest bardziej podobny do dziecka.”

 • “Ten, który walczy z potworami, powinien zadbać, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań spogląda również w nas.”

 • “Czar poznania byłby niewielki, gdyby na drodze do niego nie trzeba było tyle pokonywać wstydu.”

 • “Lecz nie mogłoby być większego i fatalniejszego nieporozumienia, niż gdyby szczęśliwi, udani, mocni na ciele i duszy poczęli wątpić o swym prawie do szczęścia.”

 • “Szczęście mężczyzny brzmi: ja chcę. Szczęście kobiety: on chce.”

 • “Teza, że męczennicy dowodzą prawdziwości jakiejś sprawy, jest tak mało prawdziwa, że chciałbym zaprzeczyć, jakoby jakikolwiek męczennik miał kiedykolwiek coś wspólnego z prawdą. Już ton, z jakim męczennik wciska światu do głowy, że uważa coś za prawdę, wyraża tak niski stopień intelektualnej prawości, taką tępotę w kwestii prawdy, że nie ma potrzeby obalać jego słów.”

 • “Bóg jest martwy.”

 • “Ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czemś co pokonanem być powinno.”

 • “Źle się wywdzięcza mistrzowi, kto zawsze tylko jego uczniem zostaje.”

 • “W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byście to chcieli dowodami obalić?!

 • “Ku wojnie wychowany ma być mąż, niewiasta zaś ku wytchnieniu wojownika.”

 • “To, co wielkiem jest w człowieku – iż jest on mostem, a nie celem.”

 • “Co dawniej było tylko chore, stało się dziś nieprzyzwoite – nieprzyzwoitością jest być dziś chrześcijaninem.”

 • “Moralność niewolników, by powstać, potrzebuje zawsze świata przeciwnego i zewnętrznego, potrzebuje, mówiąc fizjologicznie, podniet zewnętrznych, by w ogóle działać – jej akcja jest z gruntu reakcją.”

 • “Uważa się, że kobieta jest głęboka, bo nie można w niej nigdy trafić na twardy grunt.”

 • “Żonaty filozof należy do komedii – to moje twierdzenie.”

 • “Sam siebie zgaszę, aby się nie wypalić. Trzeba umrzeć dumnie, skoro żyć dumnie już dłużej nie można.”

 • “Sztuka nie jest tylko naśladowaniem naturalnej rzeczywistości, lecz stanowi metafizyczny jej suplement, postawiony obok niej dla jej przezwyciężenia.”

 • “Chciałbym, żeby zaczęto od szanowania siebie: wszystko inne wypływa z tego.”

 • “Miłość i nienawiść nie są ślepe, ale oślepione ogniem, który same w sobie noszą.”

 • “To, co było uśpione w ojcu, budzi się w jego synu i często znajduje w synu, odkrywcę sekretu ojca.”

 • “Nie wiem, czy cierpienie czyni nas lepszymi, ale na pewno czyni nas głębszymi.”

 • “Spacerek po schronisku dla obłąkanych pokazuje, iż sama wiara nie dowodzi niczego.”

 • “Zasadniczo emancypantki są anarchistkami świata wiecznie kobiecego, nieudacznicami, których wieczny instynkt to zemsta.”

 • “Jak to na przykład stało się we współczesnej Europie: panuje dziś przesąd, który pojęcia „moralny, „nieegoistyczny, desinteressse, za równowartościowe uważa, już z siła idee fixe (…)

 • “Nauka płynąca z cierpienia, z największego cierpienia! Czyż nie wiecie, że właśnie ta nauka przyczyniła się do dotychczasowego postępu ludzkości?

 • “Gdyby człowiek zdał sobie sprawę z tego jak nędzną jest istotą z pewnością popełniłby samobójstwo…

 • “Brzuch jest powodem, iż człowiek nie uznaje siebie tak łatwo za boga.”

 • “Asceta z cnoty czyni utrapienie.”

 • “Służba prawdzie jest najtrudniejszą ze służb.”

 • “Jestem przecież rabusiem ludzi niczym jakiś korsarz, ale nie po to, by sprzedawać ich w niewolę, lecz by siebie wraz z nimi sprzedawać na wolność.”

 • “Bywają prawdy, które najlepiej przyswajają sobie mierne głowy, gdyż są dla nich najodpowiedniejsze, bywają prawdy, co tylko dla miernych duchów posiadają urok i ponętę.”

 • “Miłuję tego, kto więcej dotrzymuje, aniżeli obiecuje.”

 • “Ogół łatwo myli tego, co łowi w mętnej wodzie, z tym, kto czerpie z głębi.”

 • “Gdy się punkt ciężkości życia przeniesie nie w życie, lecz w „zaświat – w nicość – to odbiera się życiu w ogóle wagę.”

 • “Nawet najwięksi bohaterowie bywają czasem zmęczeni.”

 • “Najpoważniejszym sposobem zdeprawowania młodzieńca jest nauczyć go wyżej cenić tych, którzy myślą tak jak on, niż tych, którzy mają odmienne poglądy.”

 • “By żyć samotnie, trzeba być zwierzęciem lub Bogiem – powiada Arystoteles, brakuje trzeciego przypadku: trzeba być jednym i drugim na raz – filozofem…

 • “Chrześcijanin jest tylko żydem „wolniejszego wyznania.”

 • “Kochamy życie nie dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do życia, lecz dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do kochania.”

 • “Kobieta, która zrozumiała, że hamuje loty swego męża, powinna odejść. Dlaczego nie słyszy się o takich aktach miłości?

 • “Człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno.”

 • “Równość jest znamieniem upadku.”

 • “Są dnie, kiedy nawiedza mnie uczucie, czarniejsze niż najczarniejsza melancholia – pogarda ludzi.”

 • “Lecz kiedyś, w czasach silniejszych, niż ta zbutwiała, samozwątpiała teraźniejszość, musi nam się zjawić przecie ten wyzwalający człowiek wielkiej miłości i pogardy, duch twórczy, którego napór sił własnych ciągle wygania z wszelkich uboczy i zaświatów, którego samotności tłum nie rozumie, jak gdyby ona była ucieczką przed rzeczywistością; tymczasem jest ona tylko jego zanurzeniem się, zagrzebaniem, zagłębieniem w rzeczywistość, by stamtąd kiedyś, gdy znowu wróci na światło, mógł wyzwolenie przynieść tej rzeczywistości: jej wyzwolenie od przekleństwa, którem obarczył ją dotychczasowy ideał. Ten człowiek przyszłości, który nas tak samo od dotychczasowego wyzwoli ideału, jak i od tego, co zeń wyróść musiało, od wielkiego wstrętu, od woli nicości, od nihilizmu, ten dzwon bijący południa i wielkiego rozstrzygnięcia, dzwon, który wolę znów wolną uczyni, który wróci ziemi jej cel, a człowiekowi jego nadzieję, ten antychryst i antynihilista, ten zwycięzca Boga i nicości – przyjść kiedyś musi.”

 • “Czy potrafisz sam dać sobie własne zło i własne dobro, i swoją wolę zawiesić nad sobą jako prawo?

 • “Prawdziwy mężczyzna lubi dwie rzeczy – niebezpieczeństwo i zabawę, dlatego lubi kobiety, gdyż są najniebezpieczniejszą zabawą.”

 • “Cały świat w to wierzy; lecz w cóż nie wierzy świat cały!

 • “„Duch czysty jest czystą głupotą: odliczmy system nerwowy i zmysły, „doczesną powłokę, a pominiemy w rachunku siebie – nic więcej!

 • “„Nie sądźcie! mówią oni, lecz posyłają do piekła wszystko, co im w drodze stoi.”

 • “Kiedy się ma wiele do schowania, dzień ma sto kieszeni.”

 • “Słabi i nieudani niech sczezną; pierwsza zasada naszej miłości dla ludzi.”

 • “Wszystkie rzeczy widzimy przez głowę ludzką i głowy tej uciąć nie możemy.”

 • “Człowiek to najokrutniejsze zwierzę.”

 • “Jeśli zbyt długo patrzysz w czeluść, czeluść zaczyna patrzeć na ciebie.”

 • “Wszędzie, gdzie istnieje obłęd, istnieje też ziarno mądrości i geniuszu.”

 • “Chrześcijaństwo, alkohol – dwa wielkie środki zepsucia…

 • “Małżeństwa bywają nieszczęśliwe nie z braku miłości, ale z braku przyjaźni.”

 • “Kochać jednego jest barbarzyństwem: gdyż dzieje się to ze szkodą wszystkich innych. Nawet gdy się kocha Boga.”

 • “Miłość to apogeum nienawiści.”

 • “Fanatyzm jest jedyną siłą woli, którą mogą osiągnąć także słabi i niepewni.”

 • “Dopiero nadmiar siły jest dowodem siły. Przewartościowanie wszystkich wartości.”

 • “Konieczność nie jest stanem rzeczy, lecz interpretacją.”

 • “Gdyby małżonkowie nie mieszkali razem, dobre małżeństwa byłyby częstsze.”

 • “Chrześcijaństwo, dotychczas było największym nieszczęściem ludzkości.”

 • “Jednakie u mężczyzny i kobiety uczucia różnią się przecież w tempie: dlatego nieporozumienia między mężczyzną a kobietą nie ustają.”

 • “Dziękuję niebu, że we wszystkich swoich instynktach pozostałem Polakiem.”

 • “Wiele trzeba mocy, by umieć żyć wiedząc, jak bardzo życie i niesprawiedliwość są z sobą złączone.”

 • “Wszystko zło rodzi się ze słabości ludzkiej.”

 • “Już samo słowo „chrześcijaństwo jest nieporozumieniem – w istocie był tylko jeden chrześcijanin, który umarł na krzyżu.”

 • “W zemście i w miłości kobieta jest większym barbarzyńcą niż mężczyzna.”

 • “Co jest szczęściem?”
  – Uczucie, że moc rośnie, że przezwycięża się opór.”

 • “Gdyby Bóg istotnie liczył się dla swych kapłanów wielokroć więcej od wartości doczesnych, nie zabiegaliby o nie aż tak łapczywie.”

 • “To, co doskonałe, nie mogło mieć początku.”

 • “W każdej religii człowiek religijny jest wyjątkiem.”

 • “Wybrańcy Bogów umierają młodo, lecz później żyją wiecznie w ich towarzystwie.”

 • “Do wszelkiego działania potrzebne jest zapomnienie: jak do życia wszelkiego tworu organicznego konieczna nie tylko światłość, lecz i ciemność.”

 • “Kto porzucił Boga, ten tem twardziej obstaje przy wierze w moralność.”

 • “Przemiana wszystkich wartości!

 • “Mam litery, które i ślepych widzącymi uczynią.”

 • “Kobieta zaczyna nienawidzić coraz bardziej w miarę jak jej urok zanika.”

 • “Mądrość jest szeptem samotnika z samym sobą pośród gwarnego targowiska.”

 • “W religii chrześcijańskiej moralność nie ma żadnego związku z rzeczywistością.”

 • “Albo dzieci, albo książki.”

 • “Każda rozkosz pragnie wieczności.”

 • “Czyż nie lepiej dostać się w ręce mordercy niż do snów namiętnej kobiety?

 • “Życie przecież nie przez moralność zostało wymyślone.”

 • “Ileż krwi i zgrozy leży na dnie wszystkich „dobrych rzeczy!

 • “Przyzwyczajenie do ironii psuje charakter.”

 • “Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie. Większości ludzi taki śmiech sprawia ból.”

 • “Nauczyć się czegoś od swych wrogów jest najlepszą drogą do tego, żeby ich polubić, albowiem to usposabia do wdzięczności dla nich.”

 • “Istniał tylko jeden chrześcijanin i ten umarł na krzyżu.”

 • “Właśnie fakty nie istnieją, jedynie interpretacje.”

 • “Filozofa poznaje się po tym, że schodzi z drogi trzem błyszczącym i głośnym rzeczom: sławie, książętom i kobietom; przez co jeszcze nie powiedziano, że one do niego nie przychodzą.
  Ileż krwi i zgrozy leży na dnie wszystkich „dobrych rzeczy!

 • “Trzeba usunąć ze świata wiele fałszywej wspaniałości.”

 • “Walka jest wychowawczynią wolności.”

 • “A gdyby ktoś dla swej nauki przeszedł przez ogień – czegóż to dowodzi? Zaprawdę, więcej to waży, gdy własna nauka rodzi się z własnego żaru.”

 • “Cokolwiek jest zrobione w miłości, zawsze przekracza ramy dobra i zła.”

 • “Wszystko, co teolog odczuwa jako prawdziwe, musi być fałszem: można to uznać nieomal za kryterium prawdy.”

 • “Anarchista i chrześcijanin jednego są pochodzenia.”

 • “Błąd uczynił zwierzę człowiekiem. Czyżby prawda miała zrobić z człowieka zwierzę?

 • “Mamy odrazę do Kościoła, nie do trucizny… Pominąwszy Kościół, lubimy i my truciznę…

 • “Przeciw nudzie nawet bogowie walczyli daremnie.”

 • “Wszystko w kobiecie jest zagadką i wszystko w niej ma jedno rozwiązanie. Zwie się ono ciążą.”

 • “Istnieją kobiety, które jakkolwiek by się szukało, nie mają wnętrza, lecz są jedynie maskami.”

 • “„Ewangelia umarła na krzyżu.”

 • “Wielu trzyma się uparcie obranej drogi, lecz tylko nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu.”

 • “Matką rozpusty nie jest radość, lecz brak radości.”

 • “Że jednak w ogóle ideał ascetyczny tak wiele znaczył dla człowieka, w tym wyraża się zasadniczy fakt człowieczej woli, jej horror vacui: potrzebuje on celu – i woli raczej jeszcze chcieć nicości, niż nie chcieć.”

 • “Zwę chrześcijaństwo jednym wielkim przekleństwem, jednym wielkim najwnętrzniejszym zepsuciem, jednym wielkim instynktem zemsty, dla którego żaden pretekst nie jest dość jadowity, tajny, podziemny, mały – zwę je jedną nieśmiertelną, hańbiącą plamą na ludzkości.”

 • “Wszystko idzie, wszystko powraca, wiecznie toczy się koło bytu.”

 • “Żyjemy w czasach, w których kulturze grozi, że zginie od środków kultury.”

 • “Wszystkie środki, dzięki którym ludzkość miała dotąd stać się moralna, były z gruntu niemoralne.”

 • “Świat rzeczywisty jest o wiele mniejszy niż świat wyobraźni.”

 • “Nie ma w świecie dość miłości i dobroci, aby wolno było z nich ofiarowywać coś urojonym istotom.”

 • “Trudniej jest komenderować, niż słuchać.”

 • “Życie bez muzyki byłoby pomyłką.”

 • “Niektórym nie należy podawać ręki, lecz łapę. Chcę przy tym aby twa łapa i pazury miała.”

 • “Zniszczenie jakiegoś złudzenia nie prowadzi do żadnej prawdy, lecz powiększa naszą niewiedzę, rozszerza „pustą przestrzeń, w jakiej żyjemy.”

 • “Uwierzę tylko w takiego Boga, który umie tańczyć.”

 • “Obłęd u jednostki jest czymś rzadkim – atoli u grup, stronnictw, ludów i epok regułą.”

 • “Nie zastanawiaj się, czy to, co mówi filozof, jest prawdą, lecz spytaj, jak doszedł do tego, że to jest prawda.”

 • “Samolubstwo dostojnych jest stanem świętym.”

 • “Bóg chrześcijański jest tak absurdalnym Bogiem, że powinien zostać zniesiony nawet jeśli istnieje.”

 • “Szczęście jest kobietą.”

 • “Fakt jest zawsze głupi. Resztę bierze diabeł i statystyka.”

 • “Aforyzm jest formą „wieczności; moją ambicją jest wyrazić w dziesięciu zdaniach to, co inni wyrażają w książce i czego czasami nie zdołają wyrazić.”

 • “Prawdą jest: kochamy życie nie dlatego, że do życia, lecz do kochania przywykliśmy.”

 • “Ziemia ma skórę, a ta skóra ma choroby. Jedną z nich jest człowiek.”

 • “Jeżeli ktoś żyje z tego, że zwalcza wroga, jest zainteresowany tym, aby wróg pozostał przy życiu.”

 • “Gdy przez chwilę pomyślę, czego pragnę, szukam wówczas słów do melodii, jaką w sobie noszę i melodii do słów, jakie w sobie noszę. A jedno się z drugim nie zgadza.”

 • “Najlepszy umysł niczego nie stworzy bez opętania miłością.”

 • “Co zrobisz papą [gębą], nie potrzebujesz łapą.”

 • “Czasu nie ma, wszystko co nas otacza to wieczność. Bóg jest wiecznością, więc jest wszechobecny.”

 • “Koniec końców kocha się swą żądzę, a nie to, czego się pożąda.”

 • “Straszna to rzecz umrzeć w morzu z pragnienia. Musicie waszą prawdę aż tak przesalać, by nie gasiła już nawet pragnienia?

 • “Z wszystkiego, co kiedykolwiek napisano, lubię tylko to, co autor napisał własną krwią.”

 • “Każda epoka dotychczasowa miała swój smak, my zaś mamy zmysł historyczny.”

 • “Żadna inna książka nie była chętniej czytana i żadna nie wyrządziła więcej zła. (o Biblii.)

 • “Altruizm jest egoizmem słabych.”

 • “Nie ma istoty, którą można by uczynić odpowiedzialną za to, że ktoś w ogóle istnieje, że ktoś jest taki a taki, że ktoś urodził się w tych warunkach, w tym otoczeniu.”
  – Jest to wielkie pokrzepienie, że nie ma takiej istoty.”

 • “Czy znasz strach zasypiania? Ciało ogarnia przerażenie, gdyż ziemia się rozstępuje i zaczyna się sen.”

 • “Duszy szlachetnej ciąży myśl, że ktoś się jej czuje zobowiązany do podzięki; gminnej, że ona komuś.”

 • “Nie jesteśmy myślącymi żabami, aparatami do obiektywizacji i rejestracji o zimnych wnętrznościach, musimy stale rodzić myśli z własnego bólu i zaopatrywać je, po matczynemu, we własną krew, własne serce, w żądzę, w namiętności, w cierpienie…

 • “Gdyby wszystkie jałmużny dawane były wyłącznie z litości, wszyscy żebracy poumieraliby z głodu.”

 • “Nikt nie może swobodnie postanowić, że zostanie chrześcijaninem: nie można się ‘nawrócić’ na chrześcijaństwo – trzeba być na to dostatecznie chorym.”

 • “Bracie, raz to sobie zapamiętaj: mało rób, a dużo stękaj!

 • “Kobieta może być przyjaciółką mężczyzny, lecz by uczucie to trwało, niezbędne jest wesprzeć je odrobiną fizycznej antypatii.”

 • “Kto czci w ten sposób, iż przybija do krzyża nieczciciela, ten należy do katów swojego stronnictwa – nie podaje się mu ręki nawet wtedy, kiedy wyznaje się te same poglądy.”

 • “Zaklinam was, bracia. Pozostańcie wierni Ziemi i nie wierzcie tym, co wam o nadziemskich mówią nadziejach!

Nietzsche cytaty

Tagi: ⭐

O mnie

Nietzsche cytaty horoskop Jestem doświadczoną kobietą, wróżką i numerologiem. Moja sprawność w interpretacji rozkładów kart tarota i uzupełnianie jej numerologią zadziwia często nawet mnie, stąd pewnie tak spore zainteresowanie moimi wróżbami. Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, wykazuję się również szczerością w moich wróżbach, dlatego masz pewność, że powiem Ci zawsze to co pokazały mi karty a nie to,co chcesz usłyszeć Zawsze stawiam na szczerość i prawdę rozkładając karty, ponieważ to zawsze popłaca. Więcej o mnie przeczytacie Państwo tutaj: o mnie

W przypadku zainteresowania moimi wróżbami proszę o kontakt pod tym adresem e-mail: wrozka@otylia.pl. Lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie zamów wróżbę. Pozdrawiam serdecznie.

Opinie o mnie

opinie

"Dziękuję Pani za wróżbę tarota. Nie spodziewałam się takiej szybkiej odpowiedzi z Pani strony. Dzięki niej poznałam ważne dla mnie fakty . Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam."

Pani Ewelina


opinie

"Droga Pani Otylio, Bardzo dziekuje, ze zechciala Pani poswiecic czas na moje sprawy. Wiem, ze Pani (chociaz raczej Tarota) prognozy sa bardzo wiarygodne- wlasciwie Tarot potwierdzil dokladnie to, co juz wczesniej "podskórnie" czulam. Na pewno nie poraz ostatni poprosilam Pania o pomoc. Najserdeczniej dziekuje i pozdrawiam,"

Pani Lidia


opinie

"Droga pani Otylio pragne podziekowac za przeslana wrozbe oraz cenne porady. i oczywiscie polece pani uslugi wszyskim znajomym,udzie tutaj czesto potrzebuja wsparcia.z gory dziekuje i przepaszam za klopot. pozdrawiam Aldona "

Pani Aldona


KLIKNIJ, aby zobaczyć wszystkie opinie

Szybki kontakt

Napisz do mnie teraz:
  Ważne posty

  • Jak działa tarot ?
  • O moich wróżbach
  • Kilka słów o mnie
  • Przykłady moich rozkładów
  • Jak opisać swoją sytuację życiową ?
  • Jakie pytania zadawać kartom ?
  • Jak traktować wróżbę z kart ?
  • Co po otrzymaniu wróżby ?
  • Opinie o mojej pracy

  Często czytane

  • Dopasowanie znaków zodiaku
  • Numerologia partnerska
  • Miłość karmiczna
  • Małe Arkana w tarocie
  • Wielkie Arkana w tarocie
  • Tarot Lenormand
  • Losuj kartę tarota
  • Karty cygańskie
  • Karty klasyczne
  • Runy

  Facebook

  Polub mój profil na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o promocjach.

  Facebookfacebook

  Zobacz inne posty

  Losuj kartę tarota

  Kliknij w poniższą kartę, aby wylosować dla siebie kartę dnia.
  Losuj jedną kartę tarotakarta dnia

  Horoskopy i numerologia

  Znaki zodiaku


  Baran - Bliźnięta - Byk - Koziorożec - Lew - Panna - Rak - Ryby - Skorpion - Strzelec - Waga - Wodnik

  Charakterystyka numerologiczna


  Numerologiczna 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 22 - 33 - 44

  Popularne artykuły

  Ciekawie o tarocie


  Jak formułować pytania do kart ? - Jak opisać swoją sytuację ? - Rozkład kart tarota na miłość, związek, pracę, zdrowie i pieniądze - Interpretacja rozkładu kart tarota - Tarot TAK NIE online - Finanse czyli pieniądze w tarocie - Kiedy znajdę pracę ? - Tarot a zdrowie i choroby

  Czytaj więcej...

  Klika słów o wróżeniu


  Czego nie wie nawet najlepsza wróżka ? - Dobra wróżka online - Tarocistka a wróżka - różnice i podobieństwa - Jak przebiega wizyta u wróżki ? - Wróżby online - Wróżba e-mail - Czy wróżenie z kart tarota jest łatwe ?

  Troszkę numerologii


  Analiza numerologiczna - Dopasowanie numerologiczne - Numerologia związku - Podstawy numerologii - Znaczenie naszej daty urodzenia

  Co nas czeka w życiu ?


  Co mnie czeka w przyszłości ? - Co będę szczęśliwa ? - Kiedy wyjdę za mąż ? - Kiedy zajdę w ciążę ? - Kiedy urodzę dziecko ? - Ile będę miała dzieci ? - Kiedy wreszcie schudnę ?

  Jak żyć ?


  Jak być szczęśliwym ? - Jak pokonać strach ? - Sposoby na stres i nerwy - Jak być asertywnym ? - Jak poznać depresję ? - Jak wieść satysfakcjonujące życie ?

  Miłość w kartach


  Wróżby miłosne w kartach - Co on do mnie czuje ? - Związek i miłość karmiczna - Rytuały i zaklęcia miłosne - Dlaczego ich nie wykonuję ? - Jak sprawdzić czy on mnie zdradza ? - Gdy mąż zdradza... Zdrada w tarocie - Romans w pracy - Zazdrość w tarocie

  Odrobina ezoteryki


  Jak afirmować ? - Jak sobie poradzić z wizualizacją ? - Jak myśli i czyny kształtują naszą rzeczywistość ? - Czakry człowieka - Czym jest oświecenie ? - Jak się bronić przed wampirami energetycznymi ?

  Inne ciekawe źródła


  Mój blog to nie jedyne źródło informacji o wróżbach, tarocie, horoskopach, numerologii i całej szeroko pojętej ezoteryce. Z czystym sumieniem mogę Państwu polecić następujące serwisy internetowe: magia.onet.pl, horoskop.wp.pl, astromagia.pl, mhoroskop.pl, horoskopy.gazeta.pl, kobieta.interia.pl, horoskopy.fazi.pl, magiakart.pl, salontajemnic.pl, astroweb.pl, abrahadabra.pl, czary.pl, horoskop.czarymary.pl czy programva.com

  Jak zamówić ?

  zamów wróżbęjak zamówić wróżbę