Cytaty Nietzsche

Mądre cytaty z Nietzschego

Przygotowałam dla Was duża kolekcję najlepszych cytatów Fryderyka Nietzsche. Poniżej znajdziecie najlepsze sentencje, które są czasami pozytywne a czasami smutne. Znajdziecie też piękne aforyzmy, inspirujące hasła oraz motywujące złote myśli.

Dzielcie się nimi ze swoimi najbliższymi.

Cytaty Nietzsche

Nietzsche cytaty

Kliknij w wybrany cytat, aby go skopiować

 • „Niesprawiedliwość i brud miotają za samotnikiem: jednakże, bracie mój, jeśli gwiazdą chcesz być, musisz im mimo to świecić.”

 • „W niebie brak wszystkich interesujących ludzi.”

 • „Bóg jest martwy! Bóg pozostaje martwy! I my go uśmierciliśmy! Jak pocieszymy się, mordercy nad mordercami? To, co świat dotychczas posiadał jako najświętsze i wszechmocne, wykrwawiło się pod naszymi nożami – kto zmyje z nas tę krew?

 • „Kobieta ta jest piękna i mądra; ach, o ile mądrzejsza by się stała, gdyby nie była piękna.”

 • „Nieco obłąkania jest zawsze w miłości, lecz i w obłąkaniu jest nieco rozsądku.”

 • „Przekonania są bardziej niebezpiecznymi wrogami prawdy, niż kłamstwa.”

 • „Kiedy widzisz, że zwycięża prawda, zawsze pytaj, jakie potężne kłamstwo za nią walczyło.”

 • „Kobieta lepiej rozumie dziecko niż mężczyzna, ale psychicznie mężczyzna jest bardziej podobny do dziecka.”

 • „Ten, który walczy z potworami, powinien zadbać, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań spogląda również w nas.”

 • „Czar poznania byłby niewielki, gdyby na drodze do niego nie trzeba było tyle pokonywać wstydu.”

 • „Lecz nie mogłoby być większego i fatalniejszego nieporozumienia, niż gdyby szczęśliwi, udani, mocni na ciele i duszy poczęli wątpić o swym prawie do szczęścia.”

 • „Szczęście mężczyzny brzmi: ja chcę. Szczęście kobiety: on chce.”

 • „Teza, że męczennicy dowodzą prawdziwości jakiejś sprawy, jest tak mało prawdziwa, że chciałbym zaprzeczyć, jakoby jakikolwiek męczennik miał kiedykolwiek coś wspólnego z prawdą. Już ton, z jakim męczennik wciska światu do głowy, że uważa coś za prawdę, wyraża tak niski stopień intelektualnej prawości, taką tępotę w kwestii prawdy, że nie ma potrzeby obalać jego słów.”

 • „Bóg jest martwy.”

 • „Ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czemś co pokonanem być powinno.”

 • „Źle się wywdzięcza mistrzowi, kto zawsze tylko jego uczniem zostaje.”

 • „W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byście to chcieli dowodami obalić?!

 • „Ku wojnie wychowany ma być mąż, niewiasta zaś ku wytchnieniu wojownika.”

 • „To, co wielkiem jest w człowieku – iż jest on mostem, a nie celem.”

 • „Co dawniej było tylko chore, stało się dziś nieprzyzwoite – nieprzyzwoitością jest być dziś chrześcijaninem.”

 • „Moralność niewolników, by powstać, potrzebuje zawsze świata przeciwnego i zewnętrznego, potrzebuje, mówiąc fizjologicznie, podniet zewnętrznych, by w ogóle działać – jej akcja jest z gruntu reakcją.”

 • „Uważa się, że kobieta jest głęboka, bo nie można w niej nigdy trafić na twardy grunt.”

 • „Żonaty filozof należy do komedii – to moje twierdzenie.”

 • „Sam siebie zgaszę, aby się nie wypalić. Trzeba umrzeć dumnie, skoro żyć dumnie już dłużej nie można.”

 • „Sztuka nie jest tylko naśladowaniem naturalnej rzeczywistości, lecz stanowi metafizyczny jej suplement, postawiony obok niej dla jej przezwyciężenia.”

 • „Chciałbym, żeby zaczęto od szanowania siebie: wszystko inne wypływa z tego.”

 • „Miłość i nienawiść nie są ślepe, ale oślepione ogniem, który same w sobie noszą.”

 • „To, co było uśpione w ojcu, budzi się w jego synu i często znajduje w synu, odkrywcę sekretu ojca.”

 • „Nie wiem, czy cierpienie czyni nas lepszymi, ale na pewno czyni nas głębszymi.”

 • „Spacerek po schronisku dla obłąkanych pokazuje, iż sama wiara nie dowodzi niczego.”

 • „Zasadniczo emancypantki są anarchistkami świata wiecznie kobiecego, nieudacznicami, których wieczny instynkt to zemsta.”

 • „Jak to na przykład stało się we współczesnej Europie: panuje dziś przesąd, który pojęcia „moralny, „nieegoistyczny, desinteressse, za równowartościowe uważa, już z siła idee fixe (…)

 • „Nauka płynąca z cierpienia, z największego cierpienia! Czyż nie wiecie, że właśnie ta nauka przyczyniła się do dotychczasowego postępu ludzkości?

 • „Gdyby człowiek zdał sobie sprawę z tego jak nędzną jest istotą z pewnością popełniłby samobójstwo…

 • „Brzuch jest powodem, iż człowiek nie uznaje siebie tak łatwo za boga.”

 • „Asceta z cnoty czyni utrapienie.”

 • „Służba prawdzie jest najtrudniejszą ze służb.”

 • „Jestem przecież rabusiem ludzi niczym jakiś korsarz, ale nie po to, by sprzedawać ich w niewolę, lecz by siebie wraz z nimi sprzedawać na wolność.”

 • „Bywają prawdy, które najlepiej przyswajają sobie mierne głowy, gdyż są dla nich najodpowiedniejsze, bywają prawdy, co tylko dla miernych duchów posiadają urok i ponętę.”

 • „Miłuję tego, kto więcej dotrzymuje, aniżeli obiecuje.”

 • „Ogół łatwo myli tego, co łowi w mętnej wodzie, z tym, kto czerpie z głębi.”

 • „Gdy się punkt ciężkości życia przeniesie nie w życie, lecz w „zaświat – w nicość – to odbiera się życiu w ogóle wagę.”

 • „Nawet najwięksi bohaterowie bywają czasem zmęczeni.”

 • „Najpoważniejszym sposobem zdeprawowania młodzieńca jest nauczyć go wyżej cenić tych, którzy myślą tak jak on, niż tych, którzy mają odmienne poglądy.”

 • „By żyć samotnie, trzeba być zwierzęciem lub Bogiem – powiada Arystoteles, brakuje trzeciego przypadku: trzeba być jednym i drugim na raz – filozofem…

 • „Chrześcijanin jest tylko żydem „wolniejszego wyznania.”

 • „Kochamy życie nie dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do życia, lecz dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do kochania.”

 • „Kobieta, która zrozumiała, że hamuje loty swego męża, powinna odejść. Dlaczego nie słyszy się o takich aktach miłości?

 • „Człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno.”

 • „Równość jest znamieniem upadku.”

 • „Są dnie, kiedy nawiedza mnie uczucie, czarniejsze niż najczarniejsza melancholia – pogarda ludzi.”

 • „Lecz kiedyś, w czasach silniejszych, niż ta zbutwiała, samozwątpiała teraźniejszość, musi nam się zjawić przecie ten wyzwalający człowiek wielkiej miłości i pogardy, duch twórczy, którego napór sił własnych ciągle wygania z wszelkich uboczy i zaświatów, którego samotności tłum nie rozumie, jak gdyby ona była ucieczką przed rzeczywistością; tymczasem jest ona tylko jego zanurzeniem się, zagrzebaniem, zagłębieniem w rzeczywistość, by stamtąd kiedyś, gdy znowu wróci na światło, mógł wyzwolenie przynieść tej rzeczywistości: jej wyzwolenie od przekleństwa, którem obarczył ją dotychczasowy ideał. Ten człowiek przyszłości, który nas tak samo od dotychczasowego wyzwoli ideału, jak i od tego, co zeń wyróść musiało, od wielkiego wstrętu, od woli nicości, od nihilizmu, ten dzwon bijący południa i wielkiego rozstrzygnięcia, dzwon, który wolę znów wolną uczyni, który wróci ziemi jej cel, a człowiekowi jego nadzieję, ten antychryst i antynihilista, ten zwycięzca Boga i nicości – przyjść kiedyś musi.”

 • „Czy potrafisz sam dać sobie własne zło i własne dobro, i swoją wolę zawiesić nad sobą jako prawo?

 • „Prawdziwy mężczyzna lubi dwie rzeczy – niebezpieczeństwo i zabawę, dlatego lubi kobiety, gdyż są najniebezpieczniejszą zabawą.”

 • „Cały świat w to wierzy; lecz w cóż nie wierzy świat cały!

 • „„Duch czysty jest czystą głupotą: odliczmy system nerwowy i zmysły, „doczesną powłokę, a pominiemy w rachunku siebie – nic więcej!

 • „„Nie sądźcie! mówią oni, lecz posyłają do piekła wszystko, co im w drodze stoi.”

 • „Kiedy się ma wiele do schowania, dzień ma sto kieszeni.”

 • „Słabi i nieudani niech sczezną; pierwsza zasada naszej miłości dla ludzi.”

 • „Wszystkie rzeczy widzimy przez głowę ludzką i głowy tej uciąć nie możemy.”

 • „Człowiek to najokrutniejsze zwierzę.”

 • „Jeśli zbyt długo patrzysz w czeluść, czeluść zaczyna patrzeć na ciebie.”

 • „Wszędzie, gdzie istnieje obłęd, istnieje też ziarno mądrości i geniuszu.”

 • „Chrześcijaństwo, alkohol – dwa wielkie środki zepsucia…

 • „Małżeństwa bywają nieszczęśliwe nie z braku miłości, ale z braku przyjaźni.”

 • „Kochać jednego jest barbarzyństwem: gdyż dzieje się to ze szkodą wszystkich innych. Nawet gdy się kocha Boga.”

 • „Miłość to apogeum nienawiści.”

 • „Fanatyzm jest jedyną siłą woli, którą mogą osiągnąć także słabi i niepewni.”

 • „Dopiero nadmiar siły jest dowodem siły. Przewartościowanie wszystkich wartości.”

 • „Konieczność nie jest stanem rzeczy, lecz interpretacją.”

 • „Gdyby małżonkowie nie mieszkali razem, dobre małżeństwa byłyby częstsze.”

 • „Chrześcijaństwo, dotychczas było największym nieszczęściem ludzkości.”

 • „Jednakie u mężczyzny i kobiety uczucia różnią się przecież w tempie: dlatego nieporozumienia między mężczyzną a kobietą nie ustają.”

 • „Dziękuję niebu, że we wszystkich swoich instynktach pozostałem Polakiem.”

 • „Wiele trzeba mocy, by umieć żyć wiedząc, jak bardzo życie i niesprawiedliwość są z sobą złączone.”

 • „Wszystko zło rodzi się ze słabości ludzkiej.”

 • „Już samo słowo „chrześcijaństwo jest nieporozumieniem – w istocie był tylko jeden chrześcijanin, który umarł na krzyżu.”

 • „W zemście i w miłości kobieta jest większym barbarzyńcą niż mężczyzna.”

 • „Co jest szczęściem?”
  – Uczucie, że moc rośnie, że przezwycięża się opór.”

 • „Gdyby Bóg istotnie liczył się dla swych kapłanów wielokroć więcej od wartości doczesnych, nie zabiegaliby o nie aż tak łapczywie.”

 • „To, co doskonałe, nie mogło mieć początku.”

 • „W każdej religii człowiek religijny jest wyjątkiem.”

 • „Wybrańcy Bogów umierają młodo, lecz później żyją wiecznie w ich towarzystwie.”

 • „Do wszelkiego działania potrzebne jest zapomnienie: jak do życia wszelkiego tworu organicznego konieczna nie tylko światłość, lecz i ciemność.”

 • „Kto porzucił Boga, ten tem twardziej obstaje przy wierze w moralność.”

 • „Przemiana wszystkich wartości!

 • „Mam litery, które i ślepych widzącymi uczynią.”

 • „Kobieta zaczyna nienawidzić coraz bardziej w miarę jak jej urok zanika.”

 • „Mądrość jest szeptem samotnika z samym sobą pośród gwarnego targowiska.”

 • „W religii chrześcijańskiej moralność nie ma żadnego związku z rzeczywistością.”

 • „Albo dzieci, albo książki.”

 • „Każda rozkosz pragnie wieczności.”

 • „Czyż nie lepiej dostać się w ręce mordercy niż do snów namiętnej kobiety?

 • „Życie przecież nie przez moralność zostało wymyślone.”

 • „Ileż krwi i zgrozy leży na dnie wszystkich „dobrych rzeczy!

 • „Przyzwyczajenie do ironii psuje charakter.”

 • „Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie. Większości ludzi taki śmiech sprawia ból.”

 • „Nauczyć się czegoś od swych wrogów jest najlepszą drogą do tego, żeby ich polubić, albowiem to usposabia do wdzięczności dla nich.”

 • „Istniał tylko jeden chrześcijanin i ten umarł na krzyżu.”

 • „Właśnie fakty nie istnieją, jedynie interpretacje.”

 • „Filozofa poznaje się po tym, że schodzi z drogi trzem błyszczącym i głośnym rzeczom: sławie, książętom i kobietom; przez co jeszcze nie powiedziano, że one do niego nie przychodzą.
  Ileż krwi i zgrozy leży na dnie wszystkich „dobrych rzeczy!

 • „Trzeba usunąć ze świata wiele fałszywej wspaniałości.”

 • „Walka jest wychowawczynią wolności.”

 • „A gdyby ktoś dla swej nauki przeszedł przez ogień – czegóż to dowodzi? Zaprawdę, więcej to waży, gdy własna nauka rodzi się z własnego żaru.”

 • „Cokolwiek jest zrobione w miłości, zawsze przekracza ramy dobra i zła.”

 • „Wszystko, co teolog odczuwa jako prawdziwe, musi być fałszem: można to uznać nieomal za kryterium prawdy.”

 • „Anarchista i chrześcijanin jednego są pochodzenia.”

 • „Błąd uczynił zwierzę człowiekiem. Czyżby prawda miała zrobić z człowieka zwierzę?

 • „Mamy odrazę do Kościoła, nie do trucizny… Pominąwszy Kościół, lubimy i my truciznę…

 • „Przeciw nudzie nawet bogowie walczyli daremnie.”

 • „Wszystko w kobiecie jest zagadką i wszystko w niej ma jedno rozwiązanie. Zwie się ono ciążą.”

 • „Istnieją kobiety, które jakkolwiek by się szukało, nie mają wnętrza, lecz są jedynie maskami.”

 • „„Ewangelia umarła na krzyżu.”

 • „Wielu trzyma się uparcie obranej drogi, lecz tylko nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu.”

 • „Matką rozpusty nie jest radość, lecz brak radości.”

 • „Że jednak w ogóle ideał ascetyczny tak wiele znaczył dla człowieka, w tym wyraża się zasadniczy fakt człowieczej woli, jej horror vacui: potrzebuje on celu – i woli raczej jeszcze chcieć nicości, niż nie chcieć.”

 • „Zwę chrześcijaństwo jednym wielkim przekleństwem, jednym wielkim najwnętrzniejszym zepsuciem, jednym wielkim instynktem zemsty, dla którego żaden pretekst nie jest dość jadowity, tajny, podziemny, mały – zwę je jedną nieśmiertelną, hańbiącą plamą na ludzkości.”

 • „Wszystko idzie, wszystko powraca, wiecznie toczy się koło bytu.”

 • „Żyjemy w czasach, w których kulturze grozi, że zginie od środków kultury.”

 • „Wszystkie środki, dzięki którym ludzkość miała dotąd stać się moralna, były z gruntu niemoralne.”

 • „Świat rzeczywisty jest o wiele mniejszy niż świat wyobraźni.”

 • „Nie ma w świecie dość miłości i dobroci, aby wolno było z nich ofiarowywać coś urojonym istotom.”

 • „Trudniej jest komenderować, niż słuchać.”

 • „Życie bez muzyki byłoby pomyłką.”

 • „Niektórym nie należy podawać ręki, lecz łapę. Chcę przy tym aby twa łapa i pazury miała.”

 • „Zniszczenie jakiegoś złudzenia nie prowadzi do żadnej prawdy, lecz powiększa naszą niewiedzę, rozszerza „pustą przestrzeń, w jakiej żyjemy.”

 • „Uwierzę tylko w takiego Boga, który umie tańczyć.”

 • „Obłęd u jednostki jest czymś rzadkim – atoli u grup, stronnictw, ludów i epok regułą.”

 • „Nie zastanawiaj się, czy to, co mówi filozof, jest prawdą, lecz spytaj, jak doszedł do tego, że to jest prawda.”

 • „Samolubstwo dostojnych jest stanem świętym.”

 • „Bóg chrześcijański jest tak absurdalnym Bogiem, że powinien zostać zniesiony nawet jeśli istnieje.”

 • „Szczęście jest kobietą.”

 • „Fakt jest zawsze głupi. Resztę bierze diabeł i statystyka.”

 • „Aforyzm jest formą „wieczności; moją ambicją jest wyrazić w dziesięciu zdaniach to, co inni wyrażają w książce i czego czasami nie zdołają wyrazić.”

 • „Prawdą jest: kochamy życie nie dlatego, że do życia, lecz do kochania przywykliśmy.”

 • „Ziemia ma skórę, a ta skóra ma choroby. Jedną z nich jest człowiek.”

 • „Jeżeli ktoś żyje z tego, że zwalcza wroga, jest zainteresowany tym, aby wróg pozostał przy życiu.”

 • „Gdy przez chwilę pomyślę, czego pragnę, szukam wówczas słów do melodii, jaką w sobie noszę i melodii do słów, jakie w sobie noszę. A jedno się z drugim nie zgadza.”

 • „Najlepszy umysł niczego nie stworzy bez opętania miłością.”

 • „Co zrobisz papą [gębą], nie potrzebujesz łapą.”

 • „Czasu nie ma, wszystko co nas otacza to wieczność. Bóg jest wiecznością, więc jest wszechobecny.”

 • „Koniec końców kocha się swą żądzę, a nie to, czego się pożąda.”

 • „Straszna to rzecz umrzeć w morzu z pragnienia. Musicie waszą prawdę aż tak przesalać, by nie gasiła już nawet pragnienia?

 • „Z wszystkiego, co kiedykolwiek napisano, lubię tylko to, co autor napisał własną krwią.”

 • „Każda epoka dotychczasowa miała swój smak, my zaś mamy zmysł historyczny.”

 • „Żadna inna książka nie była chętniej czytana i żadna nie wyrządziła więcej zła. (o Biblii.)

 • „Altruizm jest egoizmem słabych.”

 • „Nie ma istoty, którą można by uczynić odpowiedzialną za to, że ktoś w ogóle istnieje, że ktoś jest taki a taki, że ktoś urodził się w tych warunkach, w tym otoczeniu.”
  – Jest to wielkie pokrzepienie, że nie ma takiej istoty.”

 • „Czy znasz strach zasypiania? Ciało ogarnia przerażenie, gdyż ziemia się rozstępuje i zaczyna się sen.”

 • „Duszy szlachetnej ciąży myśl, że ktoś się jej czuje zobowiązany do podzięki; gminnej, że ona komuś.”

 • „Nie jesteśmy myślącymi żabami, aparatami do obiektywizacji i rejestracji o zimnych wnętrznościach, musimy stale rodzić myśli z własnego bólu i zaopatrywać je, po matczynemu, we własną krew, własne serce, w żądzę, w namiętności, w cierpienie…

 • „Gdyby wszystkie jałmużny dawane były wyłącznie z litości, wszyscy żebracy poumieraliby z głodu.”

 • „Nikt nie może swobodnie postanowić, że zostanie chrześcijaninem: nie można się 'nawrócić’ na chrześcijaństwo – trzeba być na to dostatecznie chorym.”

 • „Bracie, raz to sobie zapamiętaj: mało rób, a dużo stękaj!

 • „Kobieta może być przyjaciółką mężczyzny, lecz by uczucie to trwało, niezbędne jest wesprzeć je odrobiną fizycznej antypatii.”

 • „Kto czci w ten sposób, iż przybija do krzyża nieczciciela, ten należy do katów swojego stronnictwa – nie podaje się mu ręki nawet wtedy, kiedy wyznaje się te same poglądy.”

 • „Zaklinam was, bracia. Pozostańcie wierni Ziemi i nie wierzcie tym, co wam o nadziemskich mówią nadziejach!

Nietzsche cytaty

Tagi: ⭐ Nietzsche cytaty o życiu, Nietzsche cytaty o miłości, Nietzsche cytaty o Bogu, Nietzsche cytaty o prawdzie, Nietzsche cytaty taniec

Darmowe wróżby3 karty tarota3 karty tarota
TAROT
Z 3 KART
5 kart tarota5 kart tarota
TAROT
Z 5 KART
tarot lenormandtarot lenormand
TAROT
LENORMAND
losuj runęlosuj runę
LOSUJ
RUNĘ
karty cygańskiekarty cygańskie
KARTY
CYGAŃSKIE
karty klasyczne3 karty klasyczne
KARTY
KLASYCZNE
tarot na dziśtarot na dziś
TAROT
NA DZISIAJ
tarot na tydzieńtarot na tydzień
TAROT
TYGODNIOWY
tarot na miesiąctarot na miesiąc
TAROT
MIESIĘCZNY

Najciekawsze na blogu

najlepsza wróżka w polsce
O MNIE I O MOIM
WRÓŻENIU
opinie
OPINIE O MOICH
WRÓŻBACH
rozkłady
PRZYKŁADY
ROZKŁADÓW
znaczenie kart tarota
ZNACZENIE
KART TAROTA
wielkie arkana
WIELKIE
ARKANA
małe arkana
MAŁE
ARKANA
jak działa tarot
JAK DZIAŁA
TAROT ?
czy tarot jest wiarygodny
CZY TAROT JEST
WIARYGODNY ?
czy tarot się sprawdza
CZY TAROT SIĘ
SPRAWDZA ?
pytania do tarota
O CO PYTAĆ
KARTY TAROTA ?
jak opisać sytuację
JAK OPISAĆ
SWOJĄ SYTUACJĘ ?
jak traktować wróżbę
JAK TRAKTOWAĆ
WRÓŻBĘ Z KART ?
tarot anielski
KARTY
ANIELSKIE
karty cygańskie
KARTY
CYGAŃSKIE
tarot lenormand
TAROT
LENORMAND
tarot partnerski
TAROT
PARTNERSKI
numerologia
NUMEROLOGIA
PARTNERSKA
horoskop parterski
DOPASOWANIE
ZNAKÓW ZODIAKU
kalkulator numerologiczny
KALKULATOR
NUMEROLOGICZNY
znaczenie godzin
ZNACZENIE
GODZIN
liczby anielskie
LICZBY
ANIELSKIE
numerologia związku
NUMEROLOGIA
ZWIĄZKU
znaczenie daty ur
ZNACZENIE DATY
URODZENIA
portret numerologiczny
PORTRET
NUMEROLOGICZNY
faceci
DLA MĘŻCZYZN
O KOBIETACH
kobiety
DLA KOBIET
O FACETACH
emocje
EMOCJE
UCZUCIA
związki
ZWIĄZKI
UCZUCIOWE
zdrady
ZDRADY
ROMANSE
problemy
PROBLEMY
ŻYCIOWE
rozwój osobisty
ROZWÓJ
OSOBISTY
wizualizacja
TECHNIKI
WIZUALIZACJI
afirmacje
AFIRMACJE
Z PRZYKŁADAMI
jak medytować
TECHNIKI
MEDYTACJI
jak uspokoić myśli
JAK USPOKOIĆ
MYŚLI ?
jak się polubić
JAK POLUBIĆ
SIEBIE ?
jak opanować złość
JAK OPANOWAĆ
ZŁOŚĆ ?
jak wybaczyć sobie
JAK SOBIE
WYBACZYĆ ?
strefa komfortu
JAK WYJŚĆ ZE
STREFY KOMFORTU ?
jak pokomać strach
JAK POKONAĆ
STRACH ?
sposoby na stres
SPOSOBY NA
STRES
szczęście
JAK OSIĄGNĄĆ
SZCZĘŚCIE ?
miłość karmiczna
MIŁOŚĆ
KARMICZNA
bliźniaczy płomień
BLIŹNIACZY
PŁOMIEŃ
wróżby miłosne
WRÓŻBY
MIŁOSNE
jak odzyskać miłość
JAK ODZYSKAĆ
MIŁOŚĆ ?
czy będzie powrót
CZY JEST SZANSA
NA POWRÓT ?
jak zakończyć związek
JAK ZAKOŃCZYĆ
ZWIĄZEK ?
magia
MAGIA
CZARY
energia
ENERGETYKA
CZŁOWIEKA
symbole ezoteryczne
SYMBOLE
EZOTERYCZNE
magia miłosna
MAGIA
MIŁOSNA
zaklęcia miłosne
ZAKLĘCIA
MIŁOSNE
spętanie miłosne
SPĘTANIE
MIŁOSNE
czym są czakry
TAJEMNICE
CZAKR
jak odblokować czakry
JAK ODBLOKOWAĆ
CZAKRY
aura
AURA
CZŁOWIEKA
wampir energetyczny
WAMPIRY
ENERGETYCZNE
jak podnieść wibracje
JAK PODNIEŚĆ
WIBRACJE ?
hipnoza regresyjna
HIPNOZA
REGRESYJNA
czy ktoś rzucił urok
CZY KTOŚ RZUCIŁ
NA MNIE UROK ?
odczynianie uroków
ODCZYNIANIE
UROKÓW
zła energia w domu
ZŁA ENERGIA
W DOMU
słynne przepowiednie
SŁYNNE
PRZEPOWIEDNIE
terapie alternatywne
TERAPIE
ALTERNATYWNE
znaczenie snów
ZNACZENIE
SNÓW
czy marzenie się spełni
CZY MARZENIA
SIĘ SPEŁNIAJĄ ?
czy będę szczęśliwa
CZY BĘDĘ
SZCZĘŚLIWA ?
co mnie czeka w przyszłości
CO MNIE CZEKA
W PRZYSZŁOŚCI ?
ukryty narcyzm
UKRYTY
NARCYZM

CZYM JEST
FONOHOLIZM ?
zaburzenia odżywiania
ZABURZENIA
ODŻYWIANIA
ile będę miała dzieci
ILE BĘDĘ
MIAŁA DZIECI ?
kiedy zajdę w ciążę
KIEDY ZAJDĘ
W CIĄŻĘ ?
kiedy wyjdę za mąż
KIEDY WYJDĘ
ZA MAŻ ?
horoskop chiński
HOROSKOP
CHIŃSKI
chiński zodiak
CHIŃSKIE
ZNAKI ZODIAKU
horoskop celtycki
HOROSKOP
CELTYCKI

Znaki zodiaku

Kliknij na interesujący Cię znak zodiaku, aby przeczytać jego rozbudowaną charakterystykę:Znak zodiaku Baran
BARAN
Znak zodiaku Byk
BYK
Znak zodiaku Bliźnięta
BLIŻNIĘTA
Znak zodiaku Rak
RAK
Znak zodiaku Lew
LEW
Znak zodiaku Panna
PANNA
Znak zodiaku Waga
WAGA
Znak zodiaku Skorpion
SKORPION
Znak zodiaku Strzelec
STRZELEC
Znak zodiaku Koziorożec
KOZIOROŻEC
Znak zodiaku Wodnik
WODNIK
Znak zodiaku Ryby
RYBY

O mnie

Nietzsche cytaty horoskopJestem doświadczoną kobietą, wróżką i numerologiem. Moja sprawność w interpretacji rozkładów kart tarota i uzupełnianie jej numerologią zadziwia często nawet mnie, stąd pewnie tak spore zainteresowanie moimi wróżbami. Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, wykazuję się również szczerością w moich wróżbach, dlatego masz pewność, że powiem Ci zawsze to co pokazały mi karty a nie to,co chcesz usłyszeć Zawsze stawiam na szczerość i prawdę rozkładając karty, ponieważ to zawsze popłaca. Więcej o mnie przeczytacie Państwo tutaj: o mnie a o moich wróżbach tutaj: moje wróżby

W przypadku zainteresowania moimi wróżbami proszę o kontakt pod tym adresem e-mail: wrozka@otylia.pl. Lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie zamów wróżbę. Pozdrawiam serdecznie.

Opinie o mnie

Nadzieja

Rated 5,0 out of 5
2 grudnia 2023

Szybka odpowiedź, trafne spostrzeżenia, nadzieja na przyszłość. Polecam kontakt z Wróżką Otylią 😊

Anna
Zweryfikowana

Wróżba miłosna

Rated 5,0 out of 5
28 listopada 2023

Polecam wróżkę Otylię

Agnieszka
Zweryfikowana

Wdzięczna

Rated 5,0 out of 5
27 listopada 2023

Prawdziwe piękne podsumowanie

Justyna
Zweryfikowana

Rewelacja

Rated 5,0 out of 5
21 listopada 2023

Jestem bardzo zadowolona, dostałam odpowiedź na wiele wątpliwości, odpowiedzi pokrywały się z tym co sama przeczuwałam. Polecam każdemu:)

Ewa
Zweryfikowana

Trafność z opisem osoby 100%

Rated 5,0 out of 5
21 listopada 2023

Jestem pod wrażeniem idealnego opisu osoby i sytuacji. Polecam

Monika
Zweryfikowana

Pytania o przyszłość

Rated 5,0 out of 5
17 listopada 2023

Bardzo trafne odpowiedzi nie spodziewałam się ale wiem mniej więcej czego mam się spodziewać

Ewelina
Zweryfikowana

Polecam

Rated 5,0 out of 5
17 listopada 2023

Bardzo trafny opis w 100%

Wyczerpującą odpowiedź na moje pytania. Polecam 🙂

Ania
Zweryfikowana

Wróżba miłosna

Rated 5,0 out of 5
16 listopada 2023

Bardzo trafny opis osób, zarówno mojej, jak i tych, o które pytałam. A czytając to, co karty przepowiedziały, jakoś tak intuicyjnie poczułam, że to prawda. Z jednej strony kamień z serca, a z drugiej trochę smutno ale za to teraz wiem na co powinnam się przygotować. Super sprawa 🙂 Pewnie jeszcze skorzystam.

Kasia
Zweryfikowana

Mile zaskoczona

Rated 5,0 out of 5
15 listopada 2023

Jestem pod wrazeniem i bardzo mile zaskoczona. Polecam z całego serca.

Ania
Zweryfikowana

Polecam

Rated 5,0 out of 5
15 listopada 2023

Wróżba zgodna z moją intuicją.

Monika
Zweryfikowana

Ania

Rated 5,0 out of 5
14 listopada 2023

jestem pod olbrzymim wrażeniem wrozka nie wiedzącą za wiele poza datami urodzin i krótkimi pytaniami trafiła w sedno. genialna jesteś wróżko!

Anna
Zweryfikowana

Wróżba

Rated 5,0 out of 5
14 listopada 2023

Pomimo iż nigdy wcześniej nie korzystałam z wróżb w formie elektronicznej, przekonałam się wróżba jest prawdziwa. Numerologia mnie zainspirowała. Napewno jeszcze skorzystam.

Adriana
Zweryfikowana

KLIKNIJ, aby zobaczyć wszystkie opinie

Szybki kontakt

Dołącz teraz do moich zadowolonych klientów.

4,8
Rated 4,8 out of 5
4,8 na 5 gwiazdek (na podstawie 396 opinii)
Bardzo dobra87%
Dobra10%
Średnia2%
Słaba0%
Zła1%

Zobacz wszystkie OPINIE

Szybka pomoc 100% dyskrecji Gwarancja uczciwości


  Ważne posty

  • Jak działa tarot ?
  • O moich wróżbach
  • Kilka słów o mnie
  • Przykłady moich rozkładów
  • Jak opisać swoją sytuację życiową ?
  • Jakie pytania zadawać kartom ?
  • Jak traktować wróżbę z kart ?
  • Co po otrzymaniu wróżby ?
  • Opinie o mojej pracy

  Facebook

  Polub mój profil na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o promocjach.

  Facebookfacebook

  Zobacz inne posty

  Losuj kartę tarota

  Kliknij w poniższą kartę, aby wylosować dla siebie kartę dnia.
  Losuj jedną kartę tarotakarta dnia

  Kalkulatory

  MAGICZNA KULA

  Wylosuj

  SWĘDZIDEŁKO

  Magia

  zaklęcia miłosne
  ZAKLĘCIA
  MIŁOSNE
  magia
  MAGIA
  CZARY
  bliźniaczy płomień
  BLIŹNIACZY
  PŁOMIEŃ

  Związki

  jak uratować związek
  JAK URATOWAĆ
  ZWIĄZEK ?
  czy będzie powrót
  CZY JEST SZANSA
  NA POWRÓT ?
  jak zakończyć związek
  JAK ZAKOŃCZYĆ
  ZWIĄZEK ?

  Dzień / Tydzień / Miesiąc

  tarot na dziś
  TAROT NA DZIŚ
  tarot na tydzień
  TAROT NA TYDZIEŃ
  tarot na miesiąc
  TAROT NA MIESIĄC

  Wróżby

  tarot partnerski
  TAROT
  PARTNERSKI
  wróżby miłosne
  TAROT
  MIŁOSNY
  wróżby online
  CZYM SĄ
  WRÓŻBY ONLINE ?

  Rozwój osobisty

  rozwój osobisty
  ROZWÓJ
  OSOBISTY
  wizualizacja
  TECHNIKI
  WIZUALIZACJI
  afirmacje
  AFIRMACJE
  Z PRZYKŁADAMI

  Czakry

  czakry
  CZAKRY
  W CIELE
  jak odblokować czakry
  JAK ODBLOKOWAĆ
  CZAKRY ?
  aura
  AURA
  CZŁOWIEKA

  Życie

  jak pokonać strach
  JAK POKONAĆ
  STRACH ?
  sposoby na stres
  SPOSOBY
  NA STRES
  jak osiągnąć szczęście
  JAK OSIĄGNĄĆ
  SZCZĘŚCIE ?

  Jak zamówić ?

  jak zamówić wróżbę