Mentoring

Mentoring

Mentoring to chroniona relacja, w której bardziej kompetentna lub doświadczona osoba kieruje i pielęgnuje rozwój zawodowy czy duchowy innej osoby. Koncentruje się poza uczeniem się określonych kompetencji lub zadań i buduje klimat zaufania, dzięki któremu podopieczny może czuć się bezpiecznie, szukając porady w kwestiach wpływających na jego sukces i rozwój. 

Mentoring osiąga swoje cele przede wszystkim poprzez słuchanie z empatią, dzielenie się doświadczeniami, rozwijanie wglądu poprzez refleksję i zachęcanie podopiecznego do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia własnych wyższych celów. W związku z tym relacja jest zorientowana na podopiecznego, z jasną definicją celów i oczekiwań, które są wzajemnie uzgodnione z mentorem. Zwraca uwagę na wartości i potrzeby podopiecznego oraz szanuje czas, zasoby i doświadczenie mentora.

mentoring

Duchowy mentor 

Kiedy staramy się wzrastać w duchowej wędrówce, posiadanie mentora na swojej drodze przynosi wiele korzyści. Kiedy życie wydaje się zagmatwane, a droga jest trudna, obecność kogoś, kto zachęci nas z perspektywy wyższego rozwoju. Posiadanie duchowego mentora ma wiele korzyści. 

Jako ludzie pragniemy otrzymać potwierdzenie i być zachęceni w wielu aspektach których się podejmujemy. Duchowy mentor może być kimś, kto będzie w nas wierzył pomimo wielu pojawiających się niedociągnięć. W życiu są wzloty i upadki. Kiedy jesteśmy na wysokim poziomie, mentor może przypomnieć nam o naszej wartości i zachęcić cię do kontynuowania prac. 

Duchowy mentor daje przykład i jest wzorem do naśladowania dla swojego ucznia. Często zdaje sobie sprawę, że to niekoniecznie słowa, które wypowiada, ale to jego czyny mówią najgłośniej. Stara się szanować wyższe dobro w wyborach, których dokonuje na co dzień, a to zapewnia wskazówki dla tych, którym jest mentorem i zachęca ich do tego samego.

Wzmacniana więź 

Niestety, łatwo jest popaść w zapomnienie i stracić z oczu swoją więź z wewnętrznym dobrem. Duchowy mentor może być kimś, kto jest z nami szczery i mówi, kiedy musimy ponownie skupić się na swojej drodze do celu. Mentorzy w rezultacie mogą powstrzymać nas od dalszego grzesznego i złego życia, a zachęcić do życia w sposób honorowy dla świata i dobra.

Dzięki wzmacnianej więzi między mentorem, a uczniem, pojawia się silna relacja. To ta relacja pozwala mentorowi duchowemu na udzielanie mądrych rad, jeśli chodzi o najtrudniejsze decyzje życiowe. Jest to ktoś, kto szedł tą drogą przed nami. Mentor może poprowadzić nas we właściwym kierunku i odciągnąć od błędów, które wcześniej on sam popełnił. Często jest w stanie nas przygotować na to, co ma nadejść, i udzielić rady z wyższego punktu widzenia.

Wszyscy potrzebujemy kogoś, kto nas wysłucha i okaże wsparcie. Duchowy mentor niekoniecznie przemawia do nas przez cały czas. Zdaje sobie sprawę, że czasami po prostu potrzebujemy kogoś, kto słucha bez osądzania. Okazuje zrozumienie, ponieważ najprawdopodobniej doświadczył podobnych rzeczy i jest przy nas zarówno w dobrych, jak i złych czasach. 

Ostatnią zaletą, jednak jednocześnie najważniejszą, jest fakt, że duchowy mentor to ktoś, kto troszczy się o nas i chce jak najlepiej. Wie, że najważniejszą rzeczą w życiu jest osobista więź, dlatego zachęcają do inwestowania w relację ze światem i innymi ludźmi. W rezultacie możemy wzrastać duchowo i dojrzewać.

Mentoring
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł lub korzystasz z mojej wiedzy na swoim blogu lub stronie www to wstaw proszę u siebie link do źródła: https://blog.otylia.pl/mentoring/
jak zamówić wróżbę
Tagi: ⭐ mentoring biznesowy, wady mentoringu, formy mentoringu, mentoring odwrócony, mentoring a coaching

Zobacz inne posty