Czym jest lojalność? Najprościej mówiąc lojalność jest postawą, która opiera się na wierności komuś i uczciwości wobec tej osoby. Lojalność jest ważna w relacjach międzyludzkich – mówi nam o tym, komu możemy zaufać i na kim będziemy mogli polegać. Jest też szczególnie ważna w związkach partnerskich, ponieważ dzięki niej możemy mieć pewność, że jesteśmy z człowiekiem, który ma swoje zasady i na którym będziemy mogli polegać, któremu będziemy mogli powierzyć każdą swoją tajemnicę bez obawy, że zostanie ujawniona komuś innemu.

Tak naprawdę każdy z nas oczekuje lojalności od ludzi, którzy nam są bliscy od przyjaciół, krewnych, partnerów. Bez poczucia lojalności nie bylibyśmy w stanie stworzyć naprawdę głębokich i wartościowych relacji z ludźmi i nie bylibyśmy w stanie stworzyć związku, który miałby dobre perspektywy na przyszłość. Lojalność jest zaletą, brak lojalności odbieramy jako upokorzenie i zawód.

Lojalność jest czymś złożonym i każdy z nas ma swoją definicję lojalności. Lojalność to poszanowanie uczuć partnera. To właśnie ona sprawia, że człowiek liczy się z tym, co czuje jego partner i robi wszystko, by go nie zranić, by go nie skrzywdzić czy ośmieszyć.

Lojalność to poczucie przynależności do drugiego człowieka. Związek to nie tylko miłe spędzanie czasu we dwoje, ale również pozwolenie na to, by partner w pełni uczestniczył w naszym życiu. To dopuszczanie go do naszych spraw i liczenie się z jego opinią. To podejmowanie decyzji w oparciu o jego zdanie. Lojalność pociąga również odpowiedzialność za dokonywane wybory – zdarza się, że będziemy musieli z czegoś zrezygnować, kierując się również potrzebami partnera. To właśnie lojalność wobec ukochanej osoby sprawia, że staramy się zawsze uwzględniać ją w naszych planach i ważne jest to, aby były one dobre nie tylko dla nas, ale również dla niej.

Lojalność narzuca nam wręcz konieczność działania na korzyść związku. Musimy mieć świadomość, że każdy zdrowy związek powinien opierać się na równych prawach i na tworzeniu wspólnoty. Wchodząc w związek przestajemy być już jednostką egocentryczną, choć nie powinniśmy zatracać swojej indywidualności. Zaczynamy myśleć nie jako „ja”, ale jako „my”. Dlatego też ważne jest, aby to, co robimy, to jakich dokonujemy wyborów, było korzystne dla naszego związku i nigdy mu nie szkodziło. Tylko osoba lojalna będzie działała tak, aby to, co robi było korzystne nie tylko dla niej, ale również dla partnera.

Lojalność wiąże się również z dotrzymywaniem słowa, składanych obietnic i wypełniania tego, co zadeklarowaliśmy wobec partnera. To także umiejętność przeproszenia za to, że czegoś się nie wypełniło, ponieważ nie było się w stanie tego zrobić, a nie dlatego, że zlekceważyło się ukochaną osobę i złożoną jej obietnicę.

Lojalność to poważne traktowanie partnera, umożliwianie mu rozwoju, nie ograniczanie go i nie narzucanie mu własnej woli. Lojalność nie wymaga, abyśmy dostosowywali się do wszystkich oczekiwań ukochanej osoby albo też starali się ją wyręczać we wszystkim, uważając, że w ten sposób chronimy ją i udowadniamy jej swoje oddanie.

Lojalność to zaufanie wobec siebie i poczucie swobody w związku. To właśnie ona sprawia, że możemy wyrażać wprost swoje uczucia, że potrafimy wspólnie zmierzyć się z problemami, że nie chowamy w sobie jakich pretensji czy żalów. Ukrywanie czegoś przed partnerem, nawet jeśli są to negatywne emocje, to przeciwieństwo lojalności. Musimy być też świadomi, że wszelkie problemy należy rozwiązywać wspólnie z partnerem, bez wciągania w to osób trzecich, bez opowiadania wszystkim o kryzysie w związku i szukania u nich porad. Partnerzy, dla których lojalność jest ważna, potrafią rozmawiać ze sobą otwarcie i potrafią wspólnymi siłami znaleźć rozwiązanie dla swoich kłopotów. Jest to również oznaka szacunku wobec partnera. Lojalność wyklucza manipulowanie partnerem i jego emocjami, wymuszanie na nich pewnych rzeczy, które są wbrew jego przekonaniom i naturze.

I wreszcie lojalność to wierność wobec ukochanej osoby – nie tylko fizyczna, ale również emocjonalna. To dzięki lojalności wobec partnera nie jesteśmy w stanie przekroczyć granic, które narzuca nam bycie w związku. To dzięki lojalności jesteśmy wierni zasadom, na których opiera się nasza relacja.

Można śmiało powiedzieć, że poczucie lojalności wobec partnera umożliwi nam stworzenie związku, który będzie opierał się na wspólnych wartościach i który sam w sobie będzie wartością. Dlatego też powinniśmy stawiać ją na pierwszym miejscu, ponieważ zamyka w sobie to wszystko, co powinno być ważne w relacjach z partnerem.

Lojalność w związku
Wróżka Otylia Napisz do mnie już dziś
Wróżka Otylia - Profesjonalna wróżka tarocistka i numerolog
W przypadku zainteresowania moimi wróżbami proszę o kontakt pod tym adresem e-mail: wrozka@otylia.pl. Lub za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego u góry mojej strony. Pozdrawiam serdecznie.