Cytaty Konfucjusz

Uwaga! Ogłaszam promocję na wróżbę na rok 2023. Jej koszt to tylko 90 zł. Promocja jest ograniczona czasowo. Aby z niej skorzystać proszę podać mi kod: "Wróżba2023". Szczegóły pod tym linkiem: TAROT 2023

Mądre cytaty Konfucjusza

Przygotowałam dla Was duża kolekcję najlepszych cytatów z Konfucjusza. Poniżej znajdziecie najlepsze sentencje, które są czasami pozytywne a czasami smutne. Znajdziecie też piękne aforyzmy, inspirujące hasła oraz motywujące złote myśli.

Dzielcie się nimi ze swoimi najbliższymi.

Cytaty Konfucjusz

Konfucjusz cytaty

Kliknij w wybrany cytat, aby go skopiować

 • „Wewnątrz Czterech Mórz wszyscy ludzie są braćmi.”

 • „Przeciwko chytrym najlepszą bronią jest otwartość.”

 • „Ci, którzy się uczą, podobni są do roślin. Zdarza się bowiem, że roślina zakiełkuje, ale nie rozkwitnie; zdarza się też, że zakwitnie, ale owocu nie wyda.”

 • „Nie smućcie się, że nikt was nie zna. Troszczcie się o to, byście byli godni tego, by was znano.”

 • „Kto z różnych końców rzecz rozpoczyna, ten wszystko popsuć może.”

 • „Kto się z godnym człowiekiem zwiąże, ten go zawsze będzie mógł szanować.”

 • „Lepiej nie zaczynać, niż zacząwszy nie dokończyć.”

 • „Wykształcony, który lubi pozostawać (w domu), nie jest wart uchodzić za wykształconego.”

 • „Kto odwagę miłuje, a niedostatku nie znosi, ten często się staje przyczyną zamieszek.”

 • „Z tego, iż ktoś o cnotach rozprawia, nie można wnosić, że sam cnoty posiadł.”

 • „Są trzy rodzaje pożytecznych przyjaciół i trzy rodzaje złych. Przyjaźń ze szczerymi, przyjaźń ze stałymi, przyjaźń z doświadczonymi jest pożyteczna. Przyjaźń z lizusem, przyjaźń z potakiwaczem, przyjaźń z gadułą jest zła.”

 • „Rzadko się zdarza, by ktoś stracił na ograniczaniu się.”

 • „Dawniej ludzie uczyli się dla samych siebie, dziś robią to na pokaz.”

 • „Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia.”

 • „Jeśli dobrem odpłacasz za zło, czym za dobro się odwdzięczysz?

 • „Często cały dzień nic nie jadłem i nie spałem całą noc, aby rozmyślać. Ale to na nic; lepiej się uczyć.”

 • „Nie można nie pamiętać o wieku swych rodziców. Radować się bowiem należy z długiego ich żywota i lękać się bezustannie, że kres ich dni się zbliża.”

 • „Zanim wyruszysz na zemstę, wykop dwa groby.”

 • „Zaniedbasz to stracisz.”

 • „Rozrzutność wiedzie ku utracie skromności, a oszczędność ku skąpstwu. Brak skromności gorszy jest jednak od skąpstwa.”

 • „Służąc władcy myśl wpierw o swych obowiązkach, a potem o wynagrodzeniu.”

 • „Kto w wielkich sprawach granic nie przekracza, ten w drobnych może swobodniej postępować.”

 • „Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców.”

 • „Kto stara się ludzi ująć zręcznymi słowami, ten często bywa znienawidzony.”

 • „Czyż jedynie urząd piastując można rządy sprawować?

 • „Nie to przyjaciel, który we krwi jest, w rodzie, lecz co się przyjacielem pokaże w przygodzie.”

 • „Szlachetny cierpi z tego powodu, że nie ma żadnych zdolności, nie cierpi z tego powodu, że ludzie go nie znają.”

 • „Największym przywilejem bogatych, którego pozbawieni są ubodzy, jest możliwość uszczęśliwiania innych.”

 • „Nie wtrącaj się do spraw, którymi cię nie obarczono.”

 • „Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku.”

 • „Kto służąc panu często go napomina, ten w niełaskę popadnie.”

 • „Kto nie ma ludzkiego do bliźnich stosunku, ten ani długo w ubóstwie wytrzymać nie zdoła, ani w dostatku długo pozostawać nie może.”

 • „W obyczajnym postępowaniu najcenniejsza jest zgodność z nakazami moralnymi.”

 • „Gdy władca na urzędy wynosi prawych, a oddala od siebie nieprawych, wówczas lud staje się uległy. Gdy zaś wynosi on na urzędy nieprawych, a oddala od siebie prawych, wówczas lud uległy nie będzie.”

 • „Jak mógłbyś duchom służyć, gdy jeszcze ludziom nie potrafisz?

 • „Czyż nie jest prawdziwie szlachetny ten, kto się nie smuci, choć się na nim ludzie nie poznali?

 • „W państwie rządzonym dobrze – wstyd być biednym; w państwie rządzonym źle – jest hańbą być bogatym.”

 • „Prostak błędy swe barwnie przystraja.”

 • „Zręczne słowa i sztuczne zachowanie rzadko idą w parze z humanitarnością.”

 • „Kto ku korzyściom czynem każdym zmierza, ten niezadowolenie wielu wzbudzić musi.”

 • „Szlachetny człowiek wymaga od siebie, prostak od innych.”

 • „Wszystko jest w ruchu jak płynący strumień, co nie zatrzymuje się ani w nocy, ani w dzień.”

 • „Trzy są rodzaje przyjaźni, które korzyść przynoszą: przyjaźń z prostolinijnym, ze szczerym i z takim, który wiele wie.”

 • „Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność.”

 • „Tylko bardzo mądrzy i zdecydowani głupcy niczego w swym postępowaniu nie zmieniają.”

 • „Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął, i lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś.”

 • „Najsilniejszym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie.”

 • „Żaden lekarz nie może być dobrym lekarzem, jeżeli sam nie chorował.”

 • „Cieśla, który chce dobrze robotę wykonać, musi wpierw naostrzyć swe narzędzia.”

 • „Opowiedz mi twoją przeszłość, a ja powiem ci, jaka będzie twoja przyszłość.”

 • „Jak mógłbyś śmierć poznać, gdy jeszcze życia nie znasz?

 • „Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo.”

 • „Ten, którego myśl nie wybiega daleko, zobaczy udrękę z bliska.”

 • „Nie strzelaj do muchy z katapulty.”

 • „Szlachetny nawet w biedzie jest stanowczy. Prostak w biedzie nie zna hamulców.”

 • „Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej niż przyrzekł.”

 • „Człowiek szlachetny kieruje się sprawiedliwością. Człowiek mały – korzyścią.”

 • „Może i są ludzie, którzy tworzą, nie mając wiedzy, Nie taki mam charakter. Wiele usłyszeć, wybrać z tego, co dobre, i za tym podążać, wiele zobaczyć i zapamiętać: to jest przynajmniej drugi stopień mądrości.”

 • „Przekraczać granice to nie mniejszy błąd niż do nich nie dotrzeć.”

 • „Brakiem odwagi jest wiedzieć, co prawe, lecz tego nie czynić.”

 • „Szlachetny jest spokojny i opanowany, pospolity – stale zatroskany i pobudzony.”

 • „Niechaj ten, komu powierzono stanowisko, wpierw obowiązki wypełnia, a gdy mu czasu jeszcze zostanie, niechaj się uczy.”

 • „Jeśli nie będziesz nauczał kogoś, kto na to zasługuje, zgubisz człowieka. Jeśli nauczasz kogoś, kto na to nie zasługuje, trwonisz tylko swą wiedzę.”

 • „Nie narzekaj na śnieg na dachu twojego sąsiada, kiedy twoje własne schody nie są czyste.”

 • „Kto nie umie daleko spoglądać, ten blisko ma kłopoty.”

 • „Jeśli sam władca wyzbędzie się pragnień, wówczas nikt w jego kraju kraść nie będzie, choćby i złodziei nagradzał.”

 • „Szlachetnemu łatwo usługiwać, ale trudno go uradować. Jeśli (usiłuje się) go uradować, ale nie na (słusznej) drodze, on się nie raduje, ale zatrudniając ludzi, uwzględnia ich zdolności. Pospolitemu trudno usługiwać, ale łatwo go uradować. Jeśli (usiłuje się) go uradować, choć nie na (słusznej) drodze, on się raduje, ale zatrudniając ludzi, szuka doskonałości.”

 • „Kto nie waha się czynić wielkich obietnic, temu trudno się będzie z nich wywiązać.”

 • „Milczenie – przyjaciel, który nigdy nie zdradza.”

 • „Gdy władca szanuje obyczaje, łatwo mu ludem kierować.”

 • „Wybierz sobie zawód, który lubisz, a nigdy nie będziesz zmęczony.”

 • „Szlachetny każdą rzecz z różnych stron widzi i nie ma uprzedzeń. Prostak rzecz z jednej strony widzi i kieruje się uprzedzeniami.”

 • „Kto nie przemyśli dali, temu bliskie jest zmartwienie.”

 • „Ludzie bliscy są sobie naturą, a dalecy przyzwyczajeniami.”

 • „Szlachetny mąż strzeże się trzech rzeczy: kiedy jego siły fizyczne nie osiągnęły pełni rozwoju, strzeże się płci; kiedy jego siły fizyczne są w rozkwicie, strzeże się zwady; kiedy w starości jego siły fizyczne się wyczerpują, strzeże się chciwości.”

 • „Jeśli coś wiesz, przyznaj, że wiesz. Gdy zaś czegoś nie wiesz, przyznaj, że nie wiesz. Oto prawdziwa wiedza.”

 • „Mów otwarcie i otwarcie działaj, gdy w kraju dobre panują rządy. Otwarcie działaj, lecz mów ostrożnie, gdy rządy są złe.”

 • „Prawdziwa wiedza to świadomość rozmiarów własnej ignorancji.”

 • „Czyż można słusznej nie wysłuchać rady? Ważniejsze jest jednak to, by jej wysłuchawszy zmienić, co złe.”

 • „Człowiek cnotliwy dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy.”

 • „Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej niż kradzież, a nie będzie kradzieży.”

 • „Jeśli dotąd nie znamy życia, jakże możemy znać śmierć?

 • „Szlachetny odznacza się godnością, lecz nie dumą. Prostak bywa dumny, choć brak mu godności.”

 • „Nie spiesz się i o drobne nie zabiegaj korzyści. Kto się bowiem spieszy, ten daleko nie zajdzie. Kto o drobne zabiega korzyści, ten wielkich dzieł nie dokona.”

 • „Nie spotkałem jeszcze nikogo, ktoby cnotę kochał tak jak urodę.”

 • „Kto chce zaprowadzić porządek we własnym domu, niechaj zacznie od swojego serca.”

 • „Kto ostro sobie samemu błędy wyrzuca i nieskory jest do ganienia innych, ten oddala od siebie niezadowolenie.”

 • „Nie poprawi się już ten, kto czterdzieści lat osiągnął, a wad się nie wyzbył.”

 • „Nie wiemy jeszcze nic o życiu, więc jak możemy wiedzieć coś o śmierci?

 • „Kiedy dużo się mówi, zawsze powie się coś, co lepiej byłoby przemilczeć.”

 • „Ludzie potykają się nie o góry, lecz o kretowiska.”

 • „Kto nie potrafi się wywiązać ze swych obowiązków wobec żywych, ten nie zdoła ich spełnić wobec duchów przodków.”

 • „Bez znajomości siły słów nie sposób poznać ludzi.”

 • „Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go.”

 • „Wielki minister to ten, który służy władcy, gdy potrafi, a wycofuje się z urzędu, gdy nie umie obowiązkom podołać.”

 • „Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, lecz nie uczyć się niczego.”

 • „Nieprawym sposobem zdobyte bogactwo i zaszczyty podobne są do przepływających po niebie chmur.”

 • „Gdy śmierć nadchodzi, ptak smutno śpiewa, a człowiek dobre wypowiada słowa.”

 • „Szlachetny kocha zgodę, lecz nie jest bezkrytyczny. Prostak jest bezkrytyczny, ale bynajmniej nie jest zgodny.”

 • „Człowiek szlachetny stara się, by inni byli dobrzy. Prostak czyni odwrotnie.”

 • „Człowiek szlachetny nie zna trosk ni lęku. O cóż się bowiem może troszczyć i czego ma się lękać, skoro w sobie żadnych ułomności nie znalazł?

 • „Pogoń za małymi zyskami zasłania wielkie korzyści.”

 • „Zwykłe potrawy jako pożywienie, woda jako napój i zgięte ramie jako poduszka: również wtedy można być radosnym, lecz nienależne bogactwo i jeszcze do tego honor są dla mnie jedynie ulotnymi obłokami.”

 • „Kto wie, że popełnił błąd i nie próbuje go naprawić, popełnia drugi błąd.”

 • „Nie uczyć człowieka dojrzałego jest marnowaniem człowieka. Uczyć człowieka niedojrzałego jest marnowaniem słów.”

 • „Kochać coś, to pragnąć, aby to żyło.”

 • „Szlachetny wstydzi się tego, że jego słowa przewyższają jego czyny.”

 • „Człowiek szlachetny jedna sobie przyjaciół wykształceniem, a w doskonaleniu się pomagają mu przyjaciele.”

 • „Kto się nie waha czynić wielkich obietnic, temu trudno przyjdzie się z nich wywiązać.”

 • „Kto dostrzegłszy zysk o prawości pomyśli, kto w niebezpieczeństwie gotów życie ryzykować i kto po latach nie zapomina o swych przyrzeczeniach, ten jest człowiekiem doskonałym.”

 • „Błędy człowieka szlachetnego są jak zaćmienie słońca lub księżyca. Wszyscy je widzą.”

 • „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż – zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a… wzbudzisz we mnie pragnienie.”

 • „Kto nie potrafi spoglądać daleko, ten ma kłopoty blisko.”

 • „Kto się śpieszy, ten daleko nie zajdzie.”

 • „Nie rozpaczaj, że ludzie cię nie rozumieją. Martw się tym, że to ty nie rozumiesz ludzi.”

 • „Kto lubi dobrze jeść, może z głodu umrzeć.”

 • „Jeśli spotka się kogoś, z kim warto rozmawiać, a nie porozmawia się z nim, to traci się człowieka. Jeśli spotka się kogoś, z kim nie warto rozmawiać, i rozmawia się z nim, to traci się swoje słowa. Mędrzec nie traci ani człowieka, ani swoich słów.”

 • „Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą zostać osiągnięte, nie dostosowuj celów, dostosuj działania.”

 • „Uczyć się przez trzy lata, nie idąc za chlebem: niełatwo to osiągnąć.”

 • „Nie smućcie się, że nie piastujecie stanowisk. Troszczcie się o to, by być stanowisk godni.”

 • „Komu sił nie starcza, ten ginie w połowie drogi.”

 • „Iść zbyt daleko nie jest lepsze niż nie dojść dość daleko.”

 • „Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych.”

 • „Szlachetny wielkie sobie stawia cele, prostak ku małym zdąża.”

 • „Człowiek potyka się a o kretowiska, nie o góry.”

 • „O sprawach dokonanych nie należy rozprawiać. Nie należy też rad udzielać, gdy rzecz już zbyt daleko zaszła, ani wyrzutów czynić, gdy coś już minęło.”

 • „Gdy widzisz mędrca, myśl o tym, by mu dorównać. Gdy widzisz tego, komu brak rozsądku, zastanów się nad sobą samym.”

 • „W dawnych czasach szaleńcy byli prostoduszni, dziś i oni są krętaczami.”

 • „Wielu szuka szczęścia ponad ludzką miarę, inni poniżej jej, lecz ono znajduje się obok człowieka.”

 • „Czego sam nie pragniesz, nie czyń drugiemu.”

 • „Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść.”

 • „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych.”

 • „Kto dysponuje rozległą znajomością literatury i kieruje się regułami moralności, ten z powodzeniem może dojść do uniknięcia błędnych kroków.”

 • „Nie cel jest ważny, ale droga do celu.”

 • „Każdy potrafi skarg wysłuchać. Kto jednak zdoła sprawić, by skarg nie było?

 • „Wiedzieć, że się wie, co się wie i wiedzieć, że się nie wie, czego się nie wie – oto prawdziwa wiedza.”

 • „Kto w wielkich sprawach granic nie przekracza ten w drobnych może swobodniej postępować.”

 • „W służbie władcy należy swoje dzieło traktować jako ważne, a swoje przychody jako drugorzędne.”

 • „Ludzie pragną bogactw i zaszczytów. Lecz przyjmować się ich nie godzi, jeśli nie są zdobyte właściwą drogą. Ludzie nienawidzą ubóstwa i stanu niskiego. Lecz wydobyć się z nich nie przystoi, jeśli właściwą drogą osiągnąć tego nie można.”

 • „Człowiek szlachetny, który ma światem kierować, niczego z uporem trzymać się nie powinien ani niczego z góry odrzucać, a zawsze stawać po stronie tego, co prawe.”

 • „Kto, służąc panu, często go napomina, ten w niełaskę popadnie.”

 • „Szlachetny troszczy się o swe cnoty, a nie o to, że mu w biedzie żyć przyszło.”

 • „Nigdy nie należy zapominać o wieku rodziców: po pierwsze, aby się tym cieszyć, po drugie, aby się tym troskać.”

Konfucjusz cytaty

Tagi: ⭐ Konfucjusz cytaty o miłości, Konfucjusz cytaty o kobietach, Konfucjusz cytaty o nauce, Konfucjusz cytaty o pracy, Konfucjusz cytaty o szczęściu, Konfucjusz cytaty książka

Darmowe wróżby3 karty tarota3 karty tarota
TAROT
Z 3 KART
5 kart tarota5 kart tarota
TAROT
Z 5 KART
tarot lenormandtarot lenormand
TAROT
LENORMAND
losuj runęlosuj runę
LOSUJ
RUNĘ
karty cygańskiekarty cygańskie
KARTY
CYGAŃSKIE
karty klasyczne3 karty klasyczne
KARTY
KLASYCZNE
tarot na dziśtarot na dziś
TAROT
NA DZISIAJ
tarot na tydzieńtarot na tydzień
TAROT
TYGODNIOWY
tarot na miesiąctarot na miesiąc
TAROT
MIESIĘCZNY

Najciekawsze na blogu

najlepsza wróżka w polsce
O MNIE I O MOIM
WRÓŻENIU
opinie
OPINIE O MOICH
WRÓŻBACH
rozkłady
PRZYKŁADY
ROZKŁADÓW
znaczenie kart tarota
ZNACZENIE
KART TAROTA
wielkie arkana
WIELKIE
ARKANA
małe arkana
MAŁE
ARKANA
jak działa tarot
JAK DZIAŁA
TAROT ?
czy tarot jest wiarygodny
CZY TAROT JEST
WIARYGODNY ?
czy tarot się sprawdza
CZY TAROT SIĘ
SPRAWDZA ?
pytania do tarota
O CO PYTAĆ
KARTY TAROTA ?
jak opisać sytuację
JAK OPISAĆ
SWOJĄ SYTUACJĘ ?
jak traktować wróżbę
JAK TRAKTOWAĆ
WRÓŻBĘ Z KART ?
tarot anielski
KARTY
ANIELSKIE
karty cygańskie
KARTY
CYGAŃSKIE
tarot lenormand
TAROT
LENORMAND
tarot partnerski
TAROT
PARTNERSKI
numerologia
NUMEROLOGIA
PARTNERSKA
horoskop parterski
DOPASOWANIE
ZNAKÓW ZODIAKU
kalkulator numerologiczny
KALKULATOR
NUMEROLOGICZNY
znaczenie godzin
ZNACZENIE
GODZIN
liczby anielskie
LICZBY
ANIELSKIE
numerologia związku
NUMEROLOGIA
ZWIĄZKU
znaczenie daty ur
ZNACZENIE DATY
URODZENIA
portret numerologiczny
PORTRET
NUMEROLOGICZNY
faceci
DLA MĘŻCZYZN
O KOBIETACH
kobiety
DLA KOBIET
O FACETACH
emocje
EMOCJE
UCZUCIA
związki
ZWIĄZKI
UCZUCIOWE
zdrady
ZDRADY
ROMANSE
problemy
PROBLEMY
ŻYCIOWE
rozwój osobisty
ROZWÓJ
OSOBISTY
wizualizacja
TECHNIKI
WIZUALIZACJI
afirmacje
AFIRMACJE
Z PRZYKŁADAMI
jak medytować
TECHNIKI
MEDYTACJI
jak uspokoić myśli
JAK USPOKOIĆ
MYŚLI ?
jak się polubić
JAK POLUBIĆ
SIEBIE ?
jak opanować złość
JAK OPANOWAĆ
ZŁOŚĆ ?
jak wybaczyć sobie
JAK SOBIE
WYBACZYĆ ?
strefa komfortu
JAK WYJŚĆ ZE
STREFY KOMFORTU ?
jak pokomać strach
JAK POKONAĆ
STRACH ?
sposoby na stres
SPOSOBY NA
STRES
szczęście
JAK OSIĄGNĄĆ
SZCZĘŚCIE ?
miłość karmiczna
MIŁOŚĆ
KARMICZNA
bliźniaczy płomień
BLIŹNIACZY
PŁOMIEŃ
wróżby miłosne
WRÓŻBY
MIŁOSNE
jak odzyskać miłość
JAK ODZYSKAĆ
MIŁOŚĆ ?
czy będzie powrót
CZY JEST SZANSA
NA POWRÓT ?
jak zakończyć związek
JAK ZAKOŃCZYĆ
ZWIĄZEK ?
magia
MAGIA
CZARY
energia
ENERGETYKA
CZŁOWIEKA
symbole ezoteryczne
SYMBOLE
EZOTERYCZNE
magia miłosna
MAGIA
MIŁOSNA
zaklęcia miłosne
ZAKLĘCIA
MIŁOSNE
spętanie miłosne
SPĘTANIE
MIŁOSNE
czym są czakry
TAJEMNICE
CZAKR
jak odblokować czakry
JAK ODBLOKOWAĆ
CZAKRY
aura
AURA
CZŁOWIEKA
wampir energetyczny
WAMPIRY
ENERGETYCZNE
jak podnieść wibracje
JAK PODNIEŚĆ
WIBRACJE ?
hipnoza regresyjna
HIPNOZA
REGRESYJNA
czy ktoś rzucił urok
CZY KTOŚ RZUCIŁ
NA MNIE UROK ?
odczynianie uroków
ODCZYNIANIE
UROKÓW
zła energia w domu
ZŁA ENERGIA
W DOMU
słynne przepowiednie
SŁYNNE
PRZEPOWIEDNIE
terapie alternatywne
TERAPIE
ALTERNATYWNE
znaczenie snów
ZNACZENIE
SNÓW
czy marzenie się spełni
CZY MARZENIA
SIĘ SPEŁNIAJĄ ?
czy będę szczęśliwa
CZY BĘDĘ
SZCZĘŚLIWA ?
co mnie czeka w przyszłości
CO MNIE CZEKA
W PRZYSZŁOŚCI ?
ukryty narcyzm
UKRYTY
NARCYZM

CZYM JEST
FONOHOLIZM ?
zaburzenia odżywiania
ZABURZENIA
ODŻYWIANIA
ile będę miała dzieci
ILE BĘDĘ
MIAŁA DZIECI ?
kiedy zajdę w ciążę
KIEDY ZAJDĘ
W CIĄŻĘ ?
kiedy wyjdę za mąż
KIEDY WYJDĘ
ZA MAŻ ?
horoskop chiński
HOROSKOP
CHIŃSKI
chiński zodiak
CHIŃSKIE
ZNAKI ZODIAKU
horoskop celtycki
HOROSKOP
CELTYCKI

Znaki zodiaku

Kliknij na interesujący Cię znak zodiaku, aby przeczytać jego rozbudowaną charakterystykę:Znak zodiaku Baran
BARAN
Znak zodiaku Byk
BYK
Znak zodiaku Bliźnięta
BLIŻNIĘTA
Znak zodiaku Rak
RAK
Znak zodiaku Lew
LEW
Znak zodiaku Panna
PANNA
Znak zodiaku Waga
WAGA
Znak zodiaku Skorpion
SKORPION
Znak zodiaku Strzelec
STRZELEC
Znak zodiaku Koziorożec
KOZIOROŻEC
Znak zodiaku Wodnik
WODNIK
Znak zodiaku Ryby
RYBY

O mnie

Konfucjusz cytaty horoskopJestem doświadczoną kobietą, wróżką i numerologiem. Moja sprawność w interpretacji rozkładów kart tarota i uzupełnianie jej numerologią zadziwia często nawet mnie, stąd pewnie tak spore zainteresowanie moimi wróżbami. Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, wykazuję się również szczerością w moich wróżbach, dlatego masz pewność, że powiem Ci zawsze to co pokazały mi karty a nie to,co chcesz usłyszeć Zawsze stawiam na szczerość i prawdę rozkładając karty, ponieważ to zawsze popłaca. Więcej o mnie przeczytacie Państwo tutaj: o mnie

W przypadku zainteresowania moimi wróżbami proszę o kontakt pod tym adresem e-mail: wrozka@otylia.pl. Lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie zamów wróżbę. Pozdrawiam serdecznie.

Opinie o mnie

opinie

“Bardzo dziękuje za szybką odpowiedż;) wszystko co pani napisala..tzn co karty pokazały jest prawda;) no duzo mi to pomoglo..i dalo do myslenia;) jeszcze raz dziekuje..na pewno skorzystam jeszcze z pani pomocy;) serdecznie pozdrawiam;) ”

Pani Katarzyna


opinie

"Witam Pani Otylio,chcialbym serdecznie podziekowac za wrozbe. Niewiarygodne, ale znow wrozba sie sprawdza, jesli chodzi o fakty, jak np. moje obecne relacje z zona. Jestdokladnie tak, jak Pani napisala. Mam wiec nadzieje, ze te dotyczace przyszlosci, zwlaszcza mojej, tez sie sprawdza, bo nie wyglada ona dla mnie najgorzej. Serdecznie pozdrawiam.,"

Pan Bogusław


opinie

"Witam Pani Otylio, dziękuję serdecznie za wróżbę. Wskazówki w niej zawarte są dla mnie cenne. Pozdrawiam serdecznie i również życzę wszystkiego najlepszego! "

Pani Marta


KLIKNIJ, aby zobaczyć wszystkie opinie

Szybki kontakt

Napisz do mnie teraz:


  Ważne posty

  • Jak działa tarot ?
  • O moich wróżbach
  • Kilka słów o mnie
  • Przykłady moich rozkładów
  • Jak opisać swoją sytuację życiową ?
  • Jakie pytania zadawać kartom ?
  • Jak traktować wróżbę z kart ?
  • Co po otrzymaniu wróżby ?
  • Opinie o mojej pracy

  Kalkulatory

  MAGICZNA KULA

  Wylosuj

  SWĘDZIDEŁKO

  Magia

  zaklęcia miłosne
  ZAKLĘCIA
  MIŁOSNE
  magia
  MAGIA
  CZARY
  bliźniaczy płomień
  BLIŹNIACZY
  PŁOMIEŃ

  Związki

  jak uratować związek
  JAK URATOWAĆ
  ZWIĄZEK ?
  czy będzie powrót
  CZY JEST SZANSA
  NA POWRÓT ?
  jak zakończyć związek
  JAK ZAKOŃCZYĆ
  ZWIĄZEK ?

  Dzień / Tydzień / Miesiąc

  tarot na dziś
  TAROT NA DZIŚ
  tarot na tydzień
  TAROT NA TYDZIEŃ
  tarot na miesiąc
  TAROT NA MIESIĄC

  Wróżby

  tarot partnerski
  TAROT
  PARTNERSKI
  wróżby miłosne
  TAROT
  MIŁOSNY
  wróżby online
  CZYM SĄ
  WRÓŻBY ONLINE ?

  Rozwój osobisty

  rozwój osobisty
  ROZWÓJ
  OSOBISTY
  wizualizacja
  TECHNIKI
  WIZUALIZACJI
  afirmacje
  AFIRMACJE
  Z PRZYKŁADAMI

  Czakry

  czakry
  CZAKRY
  W CIELE
  jak odblokować czakry
  JAK ODBLOKOWAĆ
  CZAKRY ?
  aura
  AURA
  CZŁOWIEKA

  Życie

  jak pokonać strach
  JAK POKONAĆ
  STRACH ?
  sposoby na stres
  SPOSOBY
  NA STRES
  jak osiągnąć szczęście
  JAK OSIĄGNĄĆ
  SZCZĘŚCIE ?

  Facebook

  Polub mój profil na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o promocjach.

  Facebookfacebook

  Zobacz inne posty

  Karta dnia

  Kliknij w poniższą kartę, aby wylosować dla siebie kartę dnia.
  Losuj jedną kartę tarotakarta dnia

  Jak zamówić ?

  zamów wróżbęjak zamówić wróżbę