Cytaty Jana Pawła II

Mądre cytaty Jan Paweł II

Przygotowałam dla Was duża kolekcję najlepszych cytatów Jana Pawła II. Poniżej znajdziecie najlepsze sentencje, które są czasami pozytywne a czasami smutne. Znajdziecie też piękne aforyzmy, inspirujące hasła oraz motywujące złote myśli.

Dzielcie się nimi ze swoimi najbliższymi.

Cytaty Jan Paweł 2

jan paweł II cytaty

Kliknij w wybrany cytat, aby go skopiować

 • „Chrystus nas kocha i kocha nas zawsze! Kocha nas wtedy, kiedy Go zawodzimy, kiedy nie spełniamy Jego oczekiwań. Nigdy nie zamyka przed nami ramion swojego miłosierdzia.”

 • „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.”

 • „Wraz z ideą przegrywa człowiek.”

 • „Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.”

 • „Człowiek urzeczywistnia siebie samego poprzez swoją inteligencję i swoją wolność, i dokonując tego, traktuje je jako przedmiot i narzędzie rzeczy tego świata i sobie je przywłaszcza.”

 • „Bóg nie wątpi o człowieku. A więc i my, chrześcijanie, nie możemy zwątpić o człowieku, wiemy bowiem, że człowiek jest zawsze większy  niż jego błędy i występki.”

 • „Bóg, ukazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.”

 • „Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość.”

 • „Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.”

 • „Dłonie są krajobrazem serca.”

 • „Wyznanie wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości.”

 • „Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.”

 • „Cieszcie się tak jak Ja się cieszę, wszystko oddaję w opiekę Marii Dziewicy.”

 • „Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.”

 • „Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić: obawiam się, że nie byłem wobec niej zupełnie w porządku.”

 • „Nie brak sytuacji szczególnego ubóstwa, niedostatku i niepewności, w których trud codziennej egzystencji, cierpienie sięgające granic ludzkiej wytrzymałości oraz doznawana przemoc (zwłaszcza przemoc wymierzona przeciw kobietom) sprawiają, że opowiedzenie  się  po stronie życia i jego obrona stają się trudne, a czasem wymagają wręcz heroizmu.”

 • „Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!

 • „Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

 • „Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość.”

 • „Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.”

 • „Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji.”

 • „Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.”

 • „Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.”

 • „Człowiek, który zabija Boga, nie znajdzie także ostatecznego hamulca, aby nie zabijać człowieka. Ten ostateczny hamulec jest w Bogu.”

 • „Człowiek ma z gruntu inną naturę niż zwierzęta. Zawiera się w niej władza samostanowienia opartego na refleksji i przejawiającego się w tym, że człowiek działając wybiera, co chce uczynić. Władza ta nazywa się wolną wolą.”

 • „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.”

 • „Szczególną uwagę Papież pragnie zachować dla chorych, aby przekazać im serdeczne pozdrowienia oraz słowa pociechy i zachęty. Wy, drodzy chorzy, macie ważne miejsce w Kościele, jeżeli swoją trudną sytuację potraficie rozumieć w świetle wiary i jeżeli w tym świetle potraficie przeżywać   swoją chorobę z wielkodusznym i mężnym sercem. Każdy z was może stwierdzić za św. Pawłem: „W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół”.”

 • „Nie dajcie się zwieźć pokusie, że człowiek może w pełni odnaleźć siebie, odrzucając Boga.”

 • „Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje.”

 • „Ziemskie cierpienie, kiedy zostaje przyjęte w miłości, upodabnia się do gorzkiej pestki zawierającej ziarno nowego życia, skarb boskiej  chwały, którą człowiek otrzyma w wieczności.”

 • „Chrześcijanin winien  żyć w perspektywie wieczności.”

 • „Ewangelia (…) to proroctwo o człowieku. Poza Ewangelią człowiek pozostaje dramatycznym pytaniem bez odpowiedzi.”

 • „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 • „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!

 • „Człowiekowi koniecznie potrzebne jest miłujące spojrzenie Chrystusa. Może najbardziej w chwili doświadczenia, upokorzenia, prześladowania, klęski – wtedy gdy nasze człowieczeństwo zostaje jakby przekreślone w oczach ludzkich, znieważone i podeptane – wtedy świadomość tego, że (…) Chrystus miłuje każdego i zawsze, (…) pozwala nam przetrwać.”

 • „Miłość mi wszystko wyjaśniła,
  Miłość wszystko rozwiązała –
  dlatego uwielbiam tę Miłość,
  gdziekolwiek by przebywała…

 • „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.”

 • „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”

 • „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Sercem! (…) Człowieka trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu.   Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego.”

 • „Bóg szczególnie upodobał sobie ubogich. W ich twarzach odbija się Chrystus. 

 • „Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje.”

 • „Droga zbawienia przechodzi także przez ludzką pracę.”

 • „W perspektywie wiary ziemia nie jest nieograniczonym rezerwuarem zasobów, które można eksploatować bez końca, lecz również cząstką Misterium Stworzenia, z którego nie tylko wolno korzystać, ale któremu należy się nasz podziw i szacunek.”

 • „Człowiek otrzymuje od Boga swą istotną godność, a wraz z nią zdolność wznoszenia się ponad wszelki porządek społeczny w dążeniu  do prawdy i dobra. Jest on jednak również uwarunkowany strukturą społeczną, w której żyje, otrzymanym wychowaniem i środowiskiem.”

 • „Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”.”

 • „Wszystko co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, próby wywierania przymusu   psychicznego; wszystko co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo,   prostytucja,  handel kobietami i młodzieżą; a także nieludzkie warunki pracy, w których traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku,  a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby: wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację ludzką,  bardziej hańbą tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są jak najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy.”

 • „Pewne prawdy jakoś nie mijają, powracają do ludzi wciąż.”

 • „Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu i nienawiści, które są zdolne zniekształcić prawdziwe oblicze człowieka.”

 • „Dobrym Samarytaninem jest każdy i każda  z nas! Z powołania! Z obowiązku! Dobry Samarytanin żyje miłosierdziem.”

 • „Celibat jest znakiem wolności, która służy.”

 • „Człowiek jest drogą Kościoła.”

 • „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość.”

 • „Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności.”

 • „Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam Bóg.”

 • „Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego właściwe powołanie i ostateczne przeznaczenie.”

 • „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.”

 • „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga.”

 • „Człowiek, który odkrywa swą zdolność przekształcania i w pewnym sensie stwarzania świata własną pracą, zapomina, że zawsze dzieje  się to w oparciu o pierwszy dar, otrzymany od Boga na początku w postaci rzeczy przezeń stworzonych.”

 • „Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie, czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.”

 • „Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać.”

 • „Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście.”

 • „Cierpienie bowiem zawsze jest próbą, czasem nad wyraz ciężką próbą, której poddane zostaje człowieczeństwo.”

 • „Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa powraca. (…) Nadzy przychodzimy na świat i nadzy  wracamy do ziemi, z której zostaliśmy wzięci.”

 • „Być wolnym to znaczy spełniać owoce prawdy, działać w prawdzie. Być wolnym to znaczy umieć siebie poddać, podporządkować prawdzie – a nie: podporządkować prawdę sobie, swoim zachciankom, interesom, koniunkturom.”

 • „Chrystus mówi o sobie, że w Nim skupiło się całe ludzkie cierpienie, które skutecznie zmieniło się w misterium Jego męki, śmierci   i zmartwychwstania. Triumf krzyża nadaje cierpieniu ludzkiemu nowy wymiar: wartość odkupieńczą.”

 • „Człowiekowi współczesnemu zagraża duchowe znieczulenie, a nawet śmierć sumienia.”

 • „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”

 • „Zniechęcony do tworzenia autentycznych warunków ludzkiej prokreacji człowiek skłania się do traktowania siebie samego i własnego życia  raczej jako zespołu doznań, których należy doświadczyć, anieżeli dzieła, które ma wypełnić.”

 • „Trzeba być pokornym, ażeby łaska Boża mogła w nas działać, przeobrażać nasze życie i przynosić owoc dobra.”

 • „Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei.”

 • „Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.”

 • „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.”

 • „Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić

 • „Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom.”

 • „Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów.”

 • „Święci zachęcają wierzących naszych czasów, aby nie cofali się w obliczu trudności, jakie stawia przed nimi wierność wymogom wiary.”

 • „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.”

 • „Człowiek, który chce zrozumieć siebie samego do końca – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością,  ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa.”

 • „Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz.”

 • „Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako niczym nie ograniczona samowola, nadal zagrażają demokracji i wolnym społeczeństwom.”

 • „Cała zewnętrzna konstytucja ciała kobiety, jego szczególny kształt, to właściwości, które mocą odwiecznej atrakcji stoją u początku poznania.”

 • „Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się,że łzy naszego stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha.”

 • „Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości – więcej!”
  – nie ma przyszłości człowieka i narodu.”

 • „Chrystus nie zgodzi się nigdy z tym, aby człowiek był uznawany – albo aby samego siebie uznawał – tylko za narzędzie produkcji;   tylko żeby według tego człowiek był oceniany, mierzony, wartościowany. Chrystus nigdy się z tym nie zgodzi.   Dlatego położył się na tym krzyżu, jak gdyby na wielkim progu duchowych dziejów człowieka, ażeby sprzeciwiać się jakiejkolwiek   degradacji człowieka.   Również gdyby to była degradacja przez pracę.”

 • „Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.”

 • „Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości.”

 • „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”

 • „Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.”

 • „Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością.”

 • „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”

 • „To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach.”

 • „Istotnie, głównym bogactwem człowieka jest wraz z ziemią sam człowiek.”

 • „Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.”

 • „Obraz Chrystusa polityka, rewolucjonisty, wywrotowca z Nazaretu nie zgadza się z katechezą Kościoła.
   
  Ból i cierpienie nie są czymś daremnym, czymś, co trzeba znosić w samotności. Chociaż w dalszym ciągu trudno jest pojąć cierpienie, to jednak Jezus ukazał nam jasno, że wartość ludzkiego cierpienia jest związana z Jego własnym cierpieniem i śmiercią, z Jego własną ofiarą. Innymi słowy, przez wasze cierpienie pomagacie Jezusowi w Jego dziele zbawienia.”

 • „Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach.”

 • „Każdy znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie  można nie walczyć, Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych.”

 • „Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.”

 • „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.”

 • „Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania.”

 • „Służyć Chrystusowi to wolność.”

 • „Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć.”

 • „Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna.”

 • „Narkotyki, a także pornografia i inne formy konsumizmu, wykorzystując nieodporność jednostek słabych, mają wypełnić duchową pustkę,  jaka powstaje w człowieku.”

 • „Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością.”

 • „Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.”

 • „Wy jesteście młodzi, a papież jest stary i trochę zmęczony. Ale identyfikuje się jeszcze z waszymi oczekiwaniami i nadziejami.”

 • „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.”

 • „Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.”

 • „Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości !!!

 • „Tak więc, aby nastała sprawiedliwość i osiągnęły swój cel wysiłki ludzi, którzy pragną ją urzeczywistnić, konieczny jest dar łaski ofiarowanej przez Boga. Dzięki niej  i współpracy ludzkiej wolności możliwa jest owa tajemnicza obecność Boga w historii, czyli Opatrzność.”

 • „Człowiek bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z siebie samego …

Jan Paweł II cytaty

Tagi: ⭐ cytaty jan paweł II, Karol Wojtyła cytaty, cytaty papieża polaka, krótkei cytaty Jana Pawła II, Jan Paweł II cytaty o miłości, Jan Paweł II cytaty o rodzinie

Darmowe wróżby3 karty tarota3 karty tarota
TAROT
Z 3 KART
5 kart tarota5 kart tarota
TAROT
Z 5 KART
tarot lenormandtarot lenormand
TAROT
LENORMAND
losuj runęlosuj runę
LOSUJ
RUNĘ
karty cygańskiekarty cygańskie
KARTY
CYGAŃSKIE
karty klasyczne3 karty klasyczne
KARTY
KLASYCZNE
tarot na dziśtarot na dziś
TAROT
NA DZISIAJ
tarot na tydzieńtarot na tydzień
TAROT
TYGODNIOWY
tarot na miesiąctarot na miesiąc
TAROT
MIESIĘCZNY

Najciekawsze na blogu


O MNIE I O MOIM
WRÓŻENIU

OPINIE O MOICH
WRÓŻBACH

PRZYKŁADY
ROZKŁADÓW

ZNACZENIE
KART TAROTA

WIELKIE
ARKANA

MAŁE
ARKANA

JAK DZIAŁA
TAROT ?

CZY TAROT JEST
WIARYGODNY ?

CZY TAROT SIĘ
SPRAWDZA ?

O CO PYTAĆ
KARTY TAROTA ?

JAK OPISAĆ
SWOJĄ SYTUACJĘ ?

JAK TRAKTOWAĆ
WRÓŻBĘ Z KART ?

KARTY
ANIELSKIE

KARTY
CYGAŃSKIE

TAROT
LENORMAND

TAROT
PARTNERSKI

NUMEROLOGIA
PARTNERSKA

DOPASOWANIE
ZNAKÓW ZODIAKU

KALKULATOR
NUMEROLOGICZNY

ZNACZENIE
GODZIN

LICZBY
ANIELSKIE

NUMEROLOGIA
ZWIĄZKU

ZNACZENIE DATY
URODZENIA

PORTRET
NUMEROLOGICZNY

DLA MĘŻCZYZN
O KOBIETACH

DLA KOBIET
O FACETACH

EMOCJE
UCZUCIA

ZWIĄZKI
UCZUCIOWE

ZDRADY
ROMANSE

PROBLEMY
ŻYCIOWE

ROZWÓJ
OSOBISTY

TECHNIKI
WIZUALIZACJI

AFIRMACJE
Z PRZYKŁADAMI

TECHNIKI
MEDYTACJI

JAK USPOKOIĆ
MYŚLI ?

JAK POLUBIĆ
SIEBIE ?

JAK OPANOWAĆ
ZŁOŚĆ ?

JAK SOBIE
WYBACZYĆ ?

JAK WYJŚĆ ZE
STREFY KOMFORTU ?

JAK POKONAĆ
STRACH ?

SPOSOBY NA
STRES

JAK OSIĄGNĄĆ
SZCZĘŚCIE ?

MIŁOŚĆ
KARMICZNA

BLIŹNIACZY
PŁOMIEŃ

WRÓŻBY
MIŁOSNE

JAK ODZYSKAĆ
MIŁOŚĆ ?

CZY JEST SZANSA
NA POWRÓT ?

JAK ZAKOŃCZYĆ
ZWIĄZEK ?

MAGIA
CZARY

ENERGETYKA
CZŁOWIEKA

SYMBOLE
EZOTERYCZNE

MAGIA
MIŁOSNA

ZAKLĘCIA
MIŁOSNE

SPĘTANIE
MIŁOSNE

TAJEMNICE
CZAKR

JAK ODBLOKOWAĆ
CZAKRY

AURA
CZŁOWIEKA

WAMPIRY
ENERGETYCZNE

JAK PODNIEŚĆ
WIBRACJE ?

HIPNOZA
REGRESYJNA

CZY KTOŚ RZUCIŁ
NA MNIE UROK ?

ODCZYNIANIE
UROKÓW

ZŁA ENERGIA
W DOMU

SŁYNNE
PRZEPOWIEDNIE

TERAPIE
ALTERNATYWNE

ZNACZENIE
SNÓW

CZY MARZENIA
SIĘ SPEŁNIAJĄ ?

CZY BĘDĘ
SZCZĘŚLIWA ?

CO MNIE CZEKA
W PRZYSZŁOŚCI ?

UKRYTY
NARCYZM

CZYM JEST
FONOHOLIZM ?

ZABURZENIA
ODŻYWIANIA

ILE BĘDĘ
MIAŁA DZIECI ?

KIEDY ZAJDĘ
W CIĄŻĘ ?

KIEDY WYJDĘ
ZA MAŻ ?

HOROSKOP
CHIŃSKI

CHIŃSKIE
ZNAKI ZODIAKU

HOROSKOP
CELTYCKI

Znaki zodiaku

Kliknij na interesujący Cię znak zodiaku, aby przeczytać jego rozbudowaną charakterystykę:Znak zodiaku Baran
BARAN
Znak zodiaku Byk
BYK
Znak zodiaku Bliźnięta
BLIŻNIĘTA
Znak zodiaku Rak
RAK
Znak zodiaku Lew
LEW
Znak zodiaku Panna
PANNA
Znak zodiaku Waga
WAGA
Znak zodiaku Skorpion
SKORPION
Znak zodiaku Strzelec
STRZELEC
Znak zodiaku Koziorożec
KOZIOROŻEC
Znak zodiaku Wodnik
WODNIK
Znak zodiaku Ryby
RYBY

O mnie

Jan Paweł II cytaty horoskop Jestem doświadczoną kobietą, wróżką i numerologiem. Moja sprawność w interpretacji rozkładów kart tarota i uzupełnianie jej numerologią zadziwia często nawet mnie, stąd pewnie tak spore zainteresowanie moimi wróżbami. Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, wykazuję się również szczerością w moich wróżbach, dlatego masz pewność, że powiem Ci zawsze to co pokazały mi karty a nie to,co chcesz usłyszeć Zawsze stawiam na szczerość i prawdę rozkładając karty, ponieważ to zawsze popłaca. Więcej o mnie przeczytacie Państwo tutaj: o mnie

W przypadku zainteresowania moimi wróżbami proszę o kontakt pod tym adresem e-mail: wrozka@otylia.pl. Lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie zamów wróżbę. Pozdrawiam serdecznie.

Opinie o mnie

opinie

“Droga Pani Otylio Bardzo dziękuję za wróżbę, nie spodziewałam się jej tak szybko. Przeczytałam ją dziś. No i szok, bo choć spodziewałam się takich wiadomości, to czytanie prawdy o sobie nie zawsze jest przyjemne...”

Pani Irena


opinie

“Dobry wieczór Pani, bardzo serdecznie pozdrawiam i przesylam podziękowanie za tak wyczerpujące informacje. Jest Pani niesamowita. Myślę, że pomoże mi to w podejmowaniu nastepnyvh decyzji. Z czystym sumieniem polecę Pani usługi moim koleżankom. Nie do końca wierzyłam, że można wirtualnie postawić mnie Tarota. Większość faktów zgadza się.”

Pani Jolanta


opinie

"Droga pani Otylio pragne podziekowac za przeslana wrozbe oraz cenne porady. i oczywiscie polece pani uslugi wszyskim znajomym,udzie tutaj czesto potrzebuja wsparcia.z gory dziekuje i przepaszam za klopot. pozdrawiam Aldona "

Pani Aldona


KLIKNIJ, aby zobaczyć wszystkie opinie

Szybki kontakt

Napisz do mnie teraz:
  Ważne posty

  • Jak działa tarot ?
  • O moich wróżbach
  • Kilka słów o mnie
  • Przykłady moich rozkładów
  • Jak opisać swoją sytuację życiową ?
  • Jakie pytania zadawać kartom ?
  • Jak traktować wróżbę z kart ?
  • Co po otrzymaniu wróżby ?
  • Opinie o mojej pracy

  Kalkulatory

  MAGICZNA KULA

  Wylosuj

  SWĘDZIDEŁKO

  Magia


  ZAKLĘCIA
  MIŁOSNE

  MAGIA
  CZARY

  BLIŹNIACZY
  PŁOMIEŃ

  Związki


  JAK URATOWAĆ
  ZWIĄZEK ?

  CZY JEST SZANSA
  NA POWRÓT ?

  JAK ZAKOŃCZYĆ
  ZWIĄZEK ?

  Dzień / Tydzień / Miesiąc


  TAROT NA DZIŚ

  TAROT NA TYDZIEŃ

  TAROT NA MIESIĄC

  Wróżby


  TAROT
  PARTNERSKI

  TAROT
  MIŁOSNY

  CZYM SĄ
  WRÓŻBY ONLINE ?

  Rozwój osobisty


  ROZWÓJ
  OSOBISTY

  TECHNIKI
  WIZUALIZACJI

  AFIRMACJE
  Z PRZYKŁADAMI

  Czakry


  CZAKRY
  W CIELE

  JAK ODBLOKOWAĆ
  CZAKRY ?

  AURA
  CZŁOWIEKA

  Życie


  JAK POKONAĆ
  STRACH ?

  SPOSOBY
  NA STRES

  JAK OSIĄGNĄĆ
  SZCZĘŚCIE ?

  Facebook

  Polub mój profil na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o promocjach.

  Facebookfacebook

  Zobacz inne posty

  Losuj kartę tarota

  Kliknij w poniższą kartę, aby wylosować dla siebie kartę dnia.
  Losuj jedną kartę tarotakarta dnia

  Jak zamówić ?

  zamów wróżbęjak zamówić wróżbę