Masońskie gesty

Gesty masońskie

Tajemnice masonów rzekomo kryją się za wszystkim, od planowania działania całego świata po tajemnicze morderstwa. Członkowie enigmatycznego bractwa masońskiego to wybitni politycy, Ojcowie Założyciele Stanów Zjednoczonych i tytani biznesu. W dzisiejszych czasach masoni są znani z przekazywania milionów na cele charytatywne. Ale kim są masoni i za czym się opowiadają? Czy naprawdę istnieje sekretny uścisk dłoni masona? 

Masońska światowa organizacja

Masoni należą do najstarszej organizacji braterskiej na świecie, grupy powstałej w średniowieczu w Europie jako cech zdolnych budowniczych. Wraz z upadkiem budowli katedralnych zmieniło się centrum zainteresowania społeczeństwa. Dziś masoni są organizacją społeczną i filantropijną, której celem jest sprawienie, by jej członkowie wiedli bardziej cnotliwe i zorientowane społecznie życie. Organizacja ta, zakorzeniona w Oświeceniu, nadal przekazuje podstawowe wartości tamtej epoki, tolerancję religijną, pragnienie wiedzy i towarzyskości.

gesty masońskie

Chociaż nie jest to tajne stowarzyszenie, samo w sobie, ma tajne hasła i rytuały, a także pewne gesty, które pochodzą ze średniowiecznej gildii. W pierwotnej gildii istniały trzy etapy: Uczeń, Fellowcraft i Master Masons, którzy nadzorowali wszystkich pracujących w witrynie . Dziś te stopnie są bardziej filozoficzne.

Symbole masońskie 

Masoni od dawna komunikują się za pomocą symboli wizualnych zaczerpniętych z narzędzi kamieniarskich. „Wszystko widzące oko”, czyli Oko Opatrzności, choć nie zostało zaprojektowane przez masonów, zostało użyte przez grupę do reprezentowania wszechwiedzy Boga.

Najbardziej znany symbol masonów, „Kwadrat i kompasy”, przedstawia plac budowniczego połączony kompasem. „G” w jego centrum pozostaje przedmiotem sporu; niektórzy eksperci uważają, na przykład, że G w środku symbolu reprezentuje geometrię, dziedzinę krytyczną dla pierwszych masonów, podczas gdy inni uważają, że reprezentuje ona Boga, Wielkiego Architekta Wszechświata. Kwadrat i kompasy pozostają popularnym symbolem na pierścieniach masońskich.

Gesty wykonywane przez Masonów 

Masoni witają się różnymi uściskami dłoni, a wszystko to w zależności od pozycji w organizacji. Uścisk dłoni dotyczy każdego stopnia: ucznia, fellowcraftu i mistrza, tj. pierwszych trzech stopni, a także wyższych. Każdy rytuał ma swój własny uścisk dłoni, więc istnieje spora różnorodność. Są używane podczas masońskich ceremonii.

Sławnych masonów można znaleźć w całej historii: George Washington był mistrzem masonem, a Benjamin Franklin był członkiem-założycielem pierwszej loży masońskiej w Ameryce. Prezydenci Franklin D. Roosevelt i Gerald Ford byli masonami, podobnie jak premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. Wolfgang Amadeus Mozart, Davy Crockett, Henry Ford, aktor John Wayne i astronauta Buzz Aldrin również byli masonami.

Historycznie wielu Masonów korzystało z różnych znaków – głównie gestów dłoni, jak uściski dłoni lub specjalnych haseł, dzięki czemu mogli się rozpoznawać w tłumie niemasonów. Wykształcenie specjalistycznych gestów masońskich pozwoliło na wykrywanie osób, które niepożądane chciały dostać się do tajnego kręgu. Te znaki, uchwyty i hasła były wielokrotnie ujawniane. 

Gesty masońskie

Opinie o mojej pracy

4,8
Rated 4,8 out of 5
4,8 na 5 gwiazdek (na podstawie 399 opinii)
Bardzo dobra87%
Dobra10%
Średnia2%
Słaba0%
Zła1%


Kliknij, aby zobaczyć wszystkie OPINIE.
jak zamówić wróżbę
Tagi: ⭐ znaki masońskie w obrazach,