Cytaty z Arystotelesa

Spis treści

Mądre cytaty z Arystotelesa

Przygotowałam dla Was duża kolekcję najlepszych cytatów z Arystotelesa. Poniżej znajdziecie najlepsze sentencje, które są czasami pozytywne a czasami smutne. Znajdziecie też piękne aforyzmy, inspirujące hasła oraz motywujące złote myśli.

Dzielcie się nimi ze swoimi najbliższymi.

Cytaty Arystoteles

arystoteles

Kliknij w wybrany cytat, aby go skopiować

 • “Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.”

 • “Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty.”

 • “(…) [ludzie] nie tylko są uczestnikami życia, lecz ponadto cieszą się szczęściem. Taki jest rodzaj ludzki. Albowiem tylko człowiek ze zwierząt nam znanych ma w sobie coś boskiego albo przynajmniej najwięcej tego ma w sobie spośród nich wszystkich.”

 • “Nie zawsze jest tym samym: być dobrym człowiekiem i dobrym obywatelem.”

 • “Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku.”

 • “Nie mów niedbale o poważnych sprawach ani uroczyście o marnych.”

 • “Należy zacząć od zapoznania się z częściami ciała ludzkiego. Otóż spośród zwierząt człowiek jest nam z konieczności najlepiej znany.”

 • “Korzenie nauki są gorzkie, ale owoce słodkie.”

 • “Słodko spożywamy matematykę i dzieje się nam jak Lotofagom; bo skosztowawszy jej, nie chcemy już od niej odstąpić i owłada nami jak kwiat lotosu.”

 • “Im krwawsza bitwa, tym słodsze zwycięstwo.”

 • “Ufność ludu zależna jest od wrogości wobec bogaczy.”

 • “Człowiek, który się nie złości, gdy jest prowokowany, jest głupcem.”

 • “Namyśleć się trzeba powoli.”

 • “Tragedia jest naśladowczym przedstawieniem akcji poważnej i zamkniętej; posiada określoną wielkość jest tworem mowy ozdobnej, a w każdej swej części odmiennej; ma postać nie opowiadania, lecz działania; wzbudza współczucie i strach i przez to oczyszcza te uczucia.”

 • “Platon przyjacielem, lecz większą przyjaciółką jest prawda.”

 • “(…) człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie, taki zaś, który z natury, a nie przez przypadek, żyje poza państwem, jest albo nędznikiem, albo nadludzką istotą…

 • “(…) mędrzec [filozof] musi posiadać wiedzę możliwie o wszystkich rzeczach, mimo iż nie będzie posiadał wiedzy o każdej poszczególnej rzeczy.”

 • “Wychowanie to rzecz poważna. Musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością.”

 • “Toteż słusznie jest przekonanie, że niezamierzone jest to, co czynimy w gniewie; impuls do tego czynu daje bowiem nie ten, kim gniew miota, lecz ten kto wzbudził ów gniew.”

 • “W miarę możności należy unikać błędów.”

 • “Starość nie jest niczym innym, jak tylko powtórzeniem wieku dziecięcego.”

 • “Dzięki wstrzymywaniu się od rozkoszy zmysłowych, stajemy się umiarkowani, a będąc nimi, możemy się od rozkoszy tych wstrzymywać.”

 • “Zapewniam cię, miłość nosi zawsze dwa kołczany. W jednym pełno strzał płomiennych: przeszywają cię i czujesz jakąś błogość, szlachetniejesz w swych upodobaniach i uczuciach, stajesz się czuły i wrażliwy. Ale w drugim tkwią strzały okrutne: niosą podejrzenia i swary, przejmują lękiem i chłodem, wywołują niechęć po najgorętszych pragnieniach.”

 • “Osiągnąłem to przez filozofię: że bez przymusu robię to, co inni robią tylko w strachu przed prawem.”

 • “Całość to więcej niż suma jej składników.”

 • “Spośród wszystkich zwierząt człowiek ma największe nogi w stosunku do swego wzrostu, i słusznie tak jest. On bowiem jedyny wśród nich ma postawę prostą.”

 • “Jesteśmy tym co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.”

 • “Pewne rozważania nasuwają podejrzenie, iż czas albo w ogóle nie istnieje, albo jest pojęciem bardzo mglistym i niewyraźnym. Bo oto jedna jego część przeminęła i już jej nie ma, podczas gdy inna dopiero będzie i jeszcze jej nie ma. Z takich to części składa się wszelki czas (…). Jednakże może się wydawać, iż to, co się składa z nieistniejących części, nie może uczestniczyć w bycie.”

 • “Gdy kłamca mówi prawdę, nikt nie daje mu wiary.”

 • “Edukacja to najlepsze zabezpieczenie na starość.”

 • “Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych.”

 • “Matematyka jest miarą wszystkiego.”

 • “Tragedia to naśladowcze przedstawianie akcji poważnej, skończonej i posiadającej odpowiednią wielkość(…), przedstawienie w formie dramatycznej, a nie narracyjnej, które przez wzbudzenie litości i trwogi doprowadza do „oczyszczenia [katharsis] tych uczuć.”

 • “Prawda leży pośrodku – może dlatego wszystkim zawadza.”

 • “Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.”

 • “Prawda ma podstawową wyższość nad fałszem i jeśli w starciu z nim nie zwycięża, to dlatego, że jej obrońcom brak zdolności perswazyjnych.”

 • “Mieć wielu przyjaciół to nie mieć żadnego.”

 • “Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym.”

 • “Nadprzyrodzone jest tylko to, co nie podlega obserwacji.”

 • “Także już i wychowanie władcy zdaniem niektórych jest inne, jakoż okazuje się, że synowie królów otrzymują wykształcenie w jeździe konnej i sztuce wojennej.”

 • “Cnota to złoty środek między dwoma występkami.”

 • “Jaka z nauk jest najkonieczniejsza? Oduczyć się rzeczy złych.”

 • “Szanuj swoich obywateli, inaczej będą tobą gardzić.”

 • “Zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły.”

 • “Jasność – podstawowa wartość rzeczy.”

 • “Najszybciej starzeje się wdzięczność.”

 • “Czym jest przyjaźń? To jedna dusza mieszkająca w dwóch ciałach.”

 • “Kim są przyjaciele? Jedną duszą mieszkającą w dwóch ciałach.”

 • “Tylko Bóg może być przyczyną wszystkich rzeczy.”

 • “Co więcej, Ziemia i inne ciała muszą z konieczności pozostawać w swym właściwym miejscu i mogą być zeń usunięte tylko siłą.”

 • “U początku filozofii stoi – zdziwienie.”

 • “Nieszczęście ludzi brata.”

 • “To, co wciąż robimy, stanowi o nas.”

 • “Miłość to jedna dusza w dwóch ciałach.”

 • “Ludzie, którzy wyświadczyli komuś dobrodziejstwo, zdają się większą darzyć miłością tych, co go doznali, aniżeli na odwrót, ci, na których spłynęło dobrodziejstwo – swoich dobrodziejów.”

 • “(…) celem wiedzy teoretycznej jest prawda, a wiedzy praktycznej działanie.”

 • “Wykształcenie jest w chwilach pomyślności ozdobą, a w chwilach nieszczęścia – schronieniem.”

 • “Nie tym się chwal, że masz sławną ojczyznę, ale staraj się tak żyć, żebyś był jej godny.”

 • “Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności.”

 • “Myślimy jednak, że poznanie i zdolność rozumienia należą raczej do wiedzy niż do doświadczenia, i sądzimy, że ludzie wiedzy są mądrzejsi od empiryków, bo mądrość zależna jest we wszystkich przypadkach raczej od wiedzy. A dzieje się tak dlatego, ponieważ tamci znają przyczynę, a ci nie; empirycy znają skutek, ale nie znają przyczyny, a teoretycy znają i skutek, i przyczynę.”

 • “Marzenia senne na jawie – to nadzieja.”

 • “Małość człowieka polega na jego pospolitości.”

 • “Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa.”

 • “Wszystkim ludziom właściwy jest z natury pęd do życia we wspólnocie.”

 • “Wszyscy ludzie mogliby się zgodzić, że mądrość powstaje z wiedzy i z poszukiwania rzeczy, które filozofia umożliwia nam objąć; a więc powinniśmy bez wahania zająć się filozofią.”

 • “Na to, by obywatele stawali się dobrymi i cnotliwymi, wpływają trzy czynniki; są nimi: natura, przyzwyczajenie, rozum. Przede wszystkim bowiem trzeba się urodzić człowiekiem, a nie jakąś inną istotą żyjącą, z odpowiednimi właściwościami ciała i duszy. Co do pewnych cech i urodzenie niczego nie przesądza, bo przyzwyczajenie powoduje ich zmianę. Są mianowicie pewne właściwości przyrodzone, które przez przyzwyczajenie ulegają zmianie tak w jedną, jak i w drugą stronę: na gorsze i na lepsze. Inne istoty żyjące przeważnie wedle swej natury, niektóre w drobniejszych szczegółach urabia i przyzwyczajenie, ale tylko człowiek kształtuje się pod wpływem rozumu, bo on tylko rozum posiada. Toteż wszystkie te trzy czynniki muszą być u niego zharmonizowane.”

 • “Przez naśladowanie zdobywa podstawy swej wiedzy, a dzieła sztuk naśladowczych sprawiają mu prawdziwą przyjemność.”

 • “Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy.”

 • “Niektórzy ludzie są tak oszczędni, jakby mieli wiecznie żyć, inni tak rozrzutni, jakby mieli natychmiast umrzeć.”

 • “…chociaż pragnienie miłości tkwi w ludziach tak głęboko, niemal wszystko inne uważa się za ważniejsze niż miłość: powodzenie, prestiż, pieniądze, władzę. Niemal całą naszą energię zużywamy na to, aby się nauczyć osiągać te cele, natomiast prawie nic nie robimy, aby nauczyć się sztuki miłości.”

 • “Kara jest także rodzajem lekarstwa.”

 • “Nie poznamy prawdy, nie znając przyczyny.”

 • “Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów.”

 • “Dlaczegóż tedy nikt nie doznaje przyjemności bez przerwy? Czy z powodu znużenia? Bo przecież żadna z czynności ludzkich nie może się odbywać bez przerwy. Nie może tedy i przyjemność trwać bez przerwy, jako że jest czymś towarzyszącym czynności. Z tego samego powodu niektóre rzeczy cieszą nas, póki są nowe, później zaś już mniej. Zrazu bowiem pobudzają umysł do intensywnego zajęcia się nimi (…), później jednak czynność {umysłu} nie jest już tak żywa, lecz słabnie; dlatego też przyjemność maleje.”

 • “Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia – przypadek.”

 • “Piękność znaczy więcej niż jakikolwiek list polecający.”

 • “Przyzwyczajenie staje się poniekąd drugą naturą.”

 • “Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem.”

 • “Gdy się uwzględni wzrost człowieka, to człowiek ma największy (…) mózg.”

 • “Mniejsze rzeczy trzeba poświęcać dla większych.”

 • “Miłość przeżywamy tak, jakbyśmy wiedzieli na czym ona polega. W momencie jednak, gdy próbujemy ją zdefiniować, czy chociażby przybliżyć jej sens za pomocą pojęć, natychmiast się nam wymyka. Wnioskujemy stąd, że miłość nie powinna ani nie może być ściśle pojmowana, że wymyka się wszelkiemu zrozumieniu, że każdy wysiłek zmierzający do jej tematyzacji jawi się jako niestosowna abstrakcja czy sofistyka.”

 • “Człowiek (…) stworzenie towarzyskie.”

 • “Wszak początek zdaje, się być więcej niż połową całości i dzięki niemu wyjaśnia się wiele z tego, co jest przedmiotem badań.”

 • “Na przykład: kamień i w ogóle przedmioty ciężkie z natury swej opadają w dół. Chociażbyś często je rzucał w górę i starał się je przyzwyczaić do tego, aby same leciały do góry, jednakże nigdy nie będą się poruszały do góry, tylko zawsze w dół. Podobnie jest i w innych tego rodzaju przypadkach.”

 • “By zapragnąć przyjaźni, nie potrzebujesz wiele czasu, lecz sama przyjaźń jest owocem, który dojrzewa powoli.”

 • “Przedmiotem wiedzy nie jest to, co jest indywidualne, lecz to, co jest ogólne.”

 • “Przyjemność życia jest przyjemnością płynącą z ćwiczenia duszy; to jest bowiem prawdziwe życie.”

 • “Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.”

 • “Gdyby ktoś nad jakąś sprawą stale się zastanawiał, rozstrzygnięcie przeciągnęłoby się w nieskończoność.”

 • “Istota żyjąca w samotności, poza społeczeństwem, jest albo zwierzęciem, albo bogiem.”

 • “(…) ten jest mądrzejszy we wszystkich dziedzinach wiedzy, kto jest skrupulatniejszy [w badaniu] i zdolniejszy do nauczania o przyczynach.”

 • “Początki demokracji wyrosły na wierze, że jeśli ludzie w pewnym sensie są równi, to są równi we wszystkim.”

 • “Człowiek bowiem jest jedynym zwierzęciem, które ma prostą postawę, bo jego natura i istota są boskie. Otóż funkcją właściwą istocie najbardziej zbliżonej do bóstwa jest myśl i mądrość. Lecz funkcja ta nie byłaby łatwa do wykonania, gdyby część górna organizmu bardzo ciążyła, bo ciężar utrudnia w wysokim stopniu działanie rozumu.”

 • “Dramat nas interesuje nie dlatego, że ilustruje naturę ludzką, ale głównie ze względu na sytuację, a dopiero później ze względu na uczucia tych, których dotyczy.”

 • “Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach.”

 • “Każde stworzenie jest smutne po cielesnym obcowaniu.”

 • “(…) gniew budzi się w człowieku, gdy mu się zdaje, że doznał niesprawiedliwości.”

 • “By zap­ragnąć przy­jaźni nie pot­rze­bujesz wiele cza­su, lecz sa­ma przy­jaźń jest owo­cem, który dojrze­wa po­woli.”

 • “Kto nie panuje nad sobą, popełnia złe czyny pod wpływem namiętności, wiedząc, że są złe, ten natomiast, kto panuje nad sobą, wiedząc, że żądze są złe, nie ulega ich podszeptom dzięki swemu rozumowi.”

 • “Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy: pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości.”

 • “Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty: ani spragnionym, ani pijanym.”

 • “Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny.”

Arystoteles cytaty

Tagi: ⭐ arystoteles cytaty

O mnie

Arystoteles cytaty horoskop Jestem doświadczoną kobietą, wróżką i numerologiem. Moja sprawność w interpretacji rozkładów kart tarota i uzupełnianie jej numerologią zadziwia często nawet mnie, stąd pewnie tak spore zainteresowanie moimi wróżbami. Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, wykazuję się również szczerością w moich wróżbach, dlatego masz pewność, że powiem Ci zawsze to co pokazały mi karty a nie to,co chcesz usłyszeć Zawsze stawiam na szczerość i prawdę rozkładając karty, ponieważ to zawsze popłaca. Więcej o mnie przeczytacie Państwo tutaj: o mnie

W przypadku zainteresowania moimi wróżbami proszę o kontakt pod tym adresem e-mail: wrozka@otylia.pl. Lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie zamów wróżbę. Pozdrawiam serdecznie.

Opinie o mnie

opinie

“Pani Otylio; Bardzo dziękuję za wskazanie właściwej drogi. Mam nadzieję, że uda mi się postępować zgodnie ze wskazówkami Pani. Jeśli tylko ktoś będzie potrzebował pomocy, chętnie polecę Panią, a i pewnie sama jeszcze nie raz skorzystam z Pani porad. Pozdrawiam.”

Pani Iwona


opinie

“Droga wróżko! Serdecznie dziękuję za szybka odpowiedź na nurtujące mnie pytania. Pozostaje mi teraz uporządkować swoje myśli i emocje i czekać na rozwój wypadków. Słowa, które do mnie napisałaś dodają mi otuchy i pozwalają z większym spokojem spojrzeć w przyszłość. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam”

Pani Marzanna


opinie

“ Dziękuję bardzo za szybka odpowiedź. Już wiem na czym się mam koncentrowac i to, ze nie warto walczyć z wiatrakami. Pozdrawiam i na pewno będe jeszcze korzystała z Pani usług. Pozdrawiam ”

Pani Ewa


KLIKNIJ, aby zobaczyć wszystkie opinie

Szybki kontakt

Napisz do mnie teraz:
  Ważne posty

  • Jak działa tarot ?
  • O moich wróżbach
  • Kilka słów o mnie
  • Przykłady moich rozkładów
  • Jak opisać swoją sytuację życiową ?
  • Jakie pytania zadawać kartom ?
  • Jak traktować wróżbę z kart ?
  • Co po otrzymaniu wróżby ?
  • Opinie o mojej pracy

  Często czytane

  • Dopasowanie znaków zodiaku
  • Numerologia partnerska
  • Miłość karmiczna
  • Małe Arkana w tarocie
  • Wielkie Arkana w tarocie
  • Tarot Lenormand
  • Losuj kartę tarota
  • Karty cygańskie
  • Karty klasyczne
  • Runy

  Facebook

  Polub mój profil na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o promocjach.

  Facebookfacebook

  Zobacz inne posty

  Losuj kartę tarota

  Kliknij w poniższą kartę, aby wylosować dla siebie kartę dnia.
  Losuj jedną kartę tarotakarta dnia

  Horoskopy i numerologia

  Znaki zodiaku


  Baran - Bliźnięta - Byk - Koziorożec - Lew - Panna - Rak - Ryby - Skorpion - Strzelec - Waga - Wodnik

  Charakterystyka numerologiczna


  Numerologiczna 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 22 - 33 - 44

  Popularne artykuły

  Ciekawie o tarocie


  Jak formułować pytania do kart ? - Jak opisać swoją sytuację ? - Rozkład kart tarota na miłość, związek, pracę, zdrowie i pieniądze - Interpretacja rozkładu kart tarota - Tarot TAK NIE online - Finanse czyli pieniądze w tarocie - Kiedy znajdę pracę ? - Tarot a zdrowie i choroby

  Czytaj więcej...

  Klika słów o wróżeniu


  Czego nie wie nawet najlepsza wróżka ? - Dobra wróżka online - Tarocistka a wróżka - różnice i podobieństwa - Jak przebiega wizyta u wróżki ? - Wróżby online - Wróżba e-mail - Czy wróżenie z kart tarota jest łatwe ?

  Troszkę numerologii


  Analiza numerologiczna - Dopasowanie numerologiczne - Numerologia związku - Podstawy numerologii - Znaczenie naszej daty urodzenia

  Co nas czeka w życiu ?


  Co mnie czeka w przyszłości ? - Co będę szczęśliwa ? - Kiedy wyjdę za mąż ? - Kiedy zajdę w ciążę ? - Kiedy urodzę dziecko ? - Ile będę miała dzieci ? - Kiedy wreszcie schudnę ?

  Jak żyć ?


  Jak być szczęśliwym ? - Jak pokonać strach ? - Sposoby na stres i nerwy - Jak być asertywnym ? - Jak poznać depresję ? - Jak wieść satysfakcjonujące życie ?

  Miłość w kartach


  Wróżby miłosne w kartach - Co on do mnie czuje ? - Związek i miłość karmiczna - Rytuały i zaklęcia miłosne - Dlaczego ich nie wykonuję ? - Jak sprawdzić czy on mnie zdradza ? - Gdy mąż zdradza... Zdrada w tarocie - Romans w pracy - Zazdrość w tarocie

  Odrobina ezoteryki


  Jak afirmować ? - Jak sobie poradzić z wizualizacją ? - Jak myśli i czyny kształtują naszą rzeczywistość ? - Czakry człowieka - Czym jest oświecenie ? - Jak się bronić przed wampirami energetycznymi ?

  Inne ciekawe źródła


  Mój blog to nie jedyne źródło informacji o wróżbach, tarocie, horoskopach, numerologii i całej szeroko pojętej ezoteryce. Z czystym sumieniem mogę Państwu polecić następujące serwisy internetowe: magia.onet.pl, horoskop.wp.pl, astromagia.pl, mhoroskop.pl, horoskopy.gazeta.pl, kobieta.interia.pl, horoskopy.fazi.pl, magiakart.pl, salontajemnic.pl, astroweb.pl, abrahadabra.pl, czary.pl, horoskop.czarymary.pl czy programva.com

  Jak zamówić ?

  zamów wróżbęjak zamówić wróżbę