Cytaty z Arystotelesa

Mądre cytaty z Arystotelesa

Przygotowałam dla Was duża kolekcję najlepszych cytatów z Arystotelesa. Poniżej znajdziecie najlepsze sentencje, które są czasami pozytywne a czasami smutne. Znajdziecie też piękne aforyzmy, inspirujące hasła oraz motywujące złote myśli.

Dzielcie się nimi ze swoimi najbliższymi.

Cytaty Arystoteles

arystoteles

Kliknij w wybrany cytat, aby go skopiować

 • „Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.”

 • „Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty.”

 • „(…) [ludzie] nie tylko są uczestnikami życia, lecz ponadto cieszą się szczęściem. Taki jest rodzaj ludzki. Albowiem tylko człowiek ze zwierząt nam znanych ma w sobie coś boskiego albo przynajmniej najwięcej tego ma w sobie spośród nich wszystkich.”

 • „Nie zawsze jest tym samym: być dobrym człowiekiem i dobrym obywatelem.”

 • „Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku.”

 • „Nie mów niedbale o poważnych sprawach ani uroczyście o marnych.”

 • „Należy zacząć od zapoznania się z częściami ciała ludzkiego. Otóż spośród zwierząt człowiek jest nam z konieczności najlepiej znany.”

 • „Korzenie nauki są gorzkie, ale owoce słodkie.”

 • „Słodko spożywamy matematykę i dzieje się nam jak Lotofagom; bo skosztowawszy jej, nie chcemy już od niej odstąpić i owłada nami jak kwiat lotosu.”

 • „Im krwawsza bitwa, tym słodsze zwycięstwo.”

 • „Ufność ludu zależna jest od wrogości wobec bogaczy.”

 • „Człowiek, który się nie złości, gdy jest prowokowany, jest głupcem.”

 • „Namyśleć się trzeba powoli.”

 • „Tragedia jest naśladowczym przedstawieniem akcji poważnej i zamkniętej; posiada określoną wielkość jest tworem mowy ozdobnej, a w każdej swej części odmiennej; ma postać nie opowiadania, lecz działania; wzbudza współczucie i strach i przez to oczyszcza te uczucia.”

 • „Platon przyjacielem, lecz większą przyjaciółką jest prawda.”

 • „(…) człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie, taki zaś, który z natury, a nie przez przypadek, żyje poza państwem, jest albo nędznikiem, albo nadludzką istotą…

 • „(…) mędrzec [filozof] musi posiadać wiedzę możliwie o wszystkich rzeczach, mimo iż nie będzie posiadał wiedzy o każdej poszczególnej rzeczy.”

 • „Wychowanie to rzecz poważna. Musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością.”

 • „Toteż słusznie jest przekonanie, że niezamierzone jest to, co czynimy w gniewie; impuls do tego czynu daje bowiem nie ten, kim gniew miota, lecz ten kto wzbudził ów gniew.”

 • „W miarę możności należy unikać błędów.”

 • „Starość nie jest niczym innym, jak tylko powtórzeniem wieku dziecięcego.”

 • „Dzięki wstrzymywaniu się od rozkoszy zmysłowych, stajemy się umiarkowani, a będąc nimi, możemy się od rozkoszy tych wstrzymywać.”

 • „Zapewniam cię, miłość nosi zawsze dwa kołczany. W jednym pełno strzał płomiennych: przeszywają cię i czujesz jakąś błogość, szlachetniejesz w swych upodobaniach i uczuciach, stajesz się czuły i wrażliwy. Ale w drugim tkwią strzały okrutne: niosą podejrzenia i swary, przejmują lękiem i chłodem, wywołują niechęć po najgorętszych pragnieniach.”

 • „Osiągnąłem to przez filozofię: że bez przymusu robię to, co inni robią tylko w strachu przed prawem.”

 • „Całość to więcej niż suma jej składników.”

 • „Spośród wszystkich zwierząt człowiek ma największe nogi w stosunku do swego wzrostu, i słusznie tak jest. On bowiem jedyny wśród nich ma postawę prostą.”

 • „Jesteśmy tym co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.”

 • „Pewne rozważania nasuwają podejrzenie, iż czas albo w ogóle nie istnieje, albo jest pojęciem bardzo mglistym i niewyraźnym. Bo oto jedna jego część przeminęła i już jej nie ma, podczas gdy inna dopiero będzie i jeszcze jej nie ma. Z takich to części składa się wszelki czas (…). Jednakże może się wydawać, iż to, co się składa z nieistniejących części, nie może uczestniczyć w bycie.”

 • „Gdy kłamca mówi prawdę, nikt nie daje mu wiary.”

 • „Edukacja to najlepsze zabezpieczenie na starość.”

 • „Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych.”

 • „Matematyka jest miarą wszystkiego.”

 • „Tragedia to naśladowcze przedstawianie akcji poważnej, skończonej i posiadającej odpowiednią wielkość(…), przedstawienie w formie dramatycznej, a nie narracyjnej, które przez wzbudzenie litości i trwogi doprowadza do „oczyszczenia [katharsis] tych uczuć.”

 • „Prawda leży pośrodku – może dlatego wszystkim zawadza.”

 • „Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.”

 • „Prawda ma podstawową wyższość nad fałszem i jeśli w starciu z nim nie zwycięża, to dlatego, że jej obrońcom brak zdolności perswazyjnych.”

 • „Mieć wielu przyjaciół to nie mieć żadnego.”

 • „Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym.”

 • „Nadprzyrodzone jest tylko to, co nie podlega obserwacji.”

 • „Także już i wychowanie władcy zdaniem niektórych jest inne, jakoż okazuje się, że synowie królów otrzymują wykształcenie w jeździe konnej i sztuce wojennej.”

 • „Cnota to złoty środek między dwoma występkami.”

 • „Jaka z nauk jest najkonieczniejsza? Oduczyć się rzeczy złych.”

 • „Szanuj swoich obywateli, inaczej będą tobą gardzić.”

 • „Zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły.”

 • „Jasność – podstawowa wartość rzeczy.”

 • „Najszybciej starzeje się wdzięczność.”

 • „Czym jest przyjaźń? To jedna dusza mieszkająca w dwóch ciałach.”

 • „Kim są przyjaciele? Jedną duszą mieszkającą w dwóch ciałach.”

 • „Tylko Bóg może być przyczyną wszystkich rzeczy.”

 • „Co więcej, Ziemia i inne ciała muszą z konieczności pozostawać w swym właściwym miejscu i mogą być zeń usunięte tylko siłą.”

 • „U początku filozofii stoi – zdziwienie.”

 • „Nieszczęście ludzi brata.”

 • „To, co wciąż robimy, stanowi o nas.”

 • „Miłość to jedna dusza w dwóch ciałach.”

 • „Ludzie, którzy wyświadczyli komuś dobrodziejstwo, zdają się większą darzyć miłością tych, co go doznali, aniżeli na odwrót, ci, na których spłynęło dobrodziejstwo – swoich dobrodziejów.”

 • „(…) celem wiedzy teoretycznej jest prawda, a wiedzy praktycznej działanie.”

 • „Wykształcenie jest w chwilach pomyślności ozdobą, a w chwilach nieszczęścia – schronieniem.”

 • „Nie tym się chwal, że masz sławną ojczyznę, ale staraj się tak żyć, żebyś był jej godny.”

 • „Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności.”

 • „Myślimy jednak, że poznanie i zdolność rozumienia należą raczej do wiedzy niż do doświadczenia, i sądzimy, że ludzie wiedzy są mądrzejsi od empiryków, bo mądrość zależna jest we wszystkich przypadkach raczej od wiedzy. A dzieje się tak dlatego, ponieważ tamci znają przyczynę, a ci nie; empirycy znają skutek, ale nie znają przyczyny, a teoretycy znają i skutek, i przyczynę.”

 • „Marzenia senne na jawie – to nadzieja.”

 • „Małość człowieka polega na jego pospolitości.”

 • „Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa.”

 • „Wszystkim ludziom właściwy jest z natury pęd do życia we wspólnocie.”

 • „Wszyscy ludzie mogliby się zgodzić, że mądrość powstaje z wiedzy i z poszukiwania rzeczy, które filozofia umożliwia nam objąć; a więc powinniśmy bez wahania zająć się filozofią.”

 • „Na to, by obywatele stawali się dobrymi i cnotliwymi, wpływają trzy czynniki; są nimi: natura, przyzwyczajenie, rozum. Przede wszystkim bowiem trzeba się urodzić człowiekiem, a nie jakąś inną istotą żyjącą, z odpowiednimi właściwościami ciała i duszy. Co do pewnych cech i urodzenie niczego nie przesądza, bo przyzwyczajenie powoduje ich zmianę. Są mianowicie pewne właściwości przyrodzone, które przez przyzwyczajenie ulegają zmianie tak w jedną, jak i w drugą stronę: na gorsze i na lepsze. Inne istoty żyjące przeważnie wedle swej natury, niektóre w drobniejszych szczegółach urabia i przyzwyczajenie, ale tylko człowiek kształtuje się pod wpływem rozumu, bo on tylko rozum posiada. Toteż wszystkie te trzy czynniki muszą być u niego zharmonizowane.”

 • „Przez naśladowanie zdobywa podstawy swej wiedzy, a dzieła sztuk naśladowczych sprawiają mu prawdziwą przyjemność.”

 • „Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy.”

 • „Niektórzy ludzie są tak oszczędni, jakby mieli wiecznie żyć, inni tak rozrzutni, jakby mieli natychmiast umrzeć.”

 • „…chociaż pragnienie miłości tkwi w ludziach tak głęboko, niemal wszystko inne uważa się za ważniejsze niż miłość: powodzenie, prestiż, pieniądze, władzę. Niemal całą naszą energię zużywamy na to, aby się nauczyć osiągać te cele, natomiast prawie nic nie robimy, aby nauczyć się sztuki miłości.”

 • „Kara jest także rodzajem lekarstwa.”

 • „Nie poznamy prawdy, nie znając przyczyny.”

 • „Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów.”

 • „Dlaczegóż tedy nikt nie doznaje przyjemności bez przerwy? Czy z powodu znużenia? Bo przecież żadna z czynności ludzkich nie może się odbywać bez przerwy. Nie może tedy i przyjemność trwać bez przerwy, jako że jest czymś towarzyszącym czynności. Z tego samego powodu niektóre rzeczy cieszą nas, póki są nowe, później zaś już mniej. Zrazu bowiem pobudzają umysł do intensywnego zajęcia się nimi (…), później jednak czynność {umysłu} nie jest już tak żywa, lecz słabnie; dlatego też przyjemność maleje.”

 • „Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia – przypadek.”

 • „Piękność znaczy więcej niż jakikolwiek list polecający.”

 • „Przyzwyczajenie staje się poniekąd drugą naturą.”

 • „Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem.”

 • „Gdy się uwzględni wzrost człowieka, to człowiek ma największy (…) mózg.”

 • „Mniejsze rzeczy trzeba poświęcać dla większych.”

 • „Miłość przeżywamy tak, jakbyśmy wiedzieli na czym ona polega. W momencie jednak, gdy próbujemy ją zdefiniować, czy chociażby przybliżyć jej sens za pomocą pojęć, natychmiast się nam wymyka. Wnioskujemy stąd, że miłość nie powinna ani nie może być ściśle pojmowana, że wymyka się wszelkiemu zrozumieniu, że każdy wysiłek zmierzający do jej tematyzacji jawi się jako niestosowna abstrakcja czy sofistyka.”

 • „Człowiek (…) stworzenie towarzyskie.”

 • „Wszak początek zdaje, się być więcej niż połową całości i dzięki niemu wyjaśnia się wiele z tego, co jest przedmiotem badań.”

 • „Na przykład: kamień i w ogóle przedmioty ciężkie z natury swej opadają w dół. Chociażbyś często je rzucał w górę i starał się je przyzwyczaić do tego, aby same leciały do góry, jednakże nigdy nie będą się poruszały do góry, tylko zawsze w dół. Podobnie jest i w innych tego rodzaju przypadkach.”

 • „By zapragnąć przyjaźni, nie potrzebujesz wiele czasu, lecz sama przyjaźń jest owocem, który dojrzewa powoli.”

 • „Przedmiotem wiedzy nie jest to, co jest indywidualne, lecz to, co jest ogólne.”

 • „Przyjemność życia jest przyjemnością płynącą z ćwiczenia duszy; to jest bowiem prawdziwe życie.”

 • „Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.”

 • „Gdyby ktoś nad jakąś sprawą stale się zastanawiał, rozstrzygnięcie przeciągnęłoby się w nieskończoność.”

 • „Istota żyjąca w samotności, poza społeczeństwem, jest albo zwierzęciem, albo bogiem.”

 • „(…) ten jest mądrzejszy we wszystkich dziedzinach wiedzy, kto jest skrupulatniejszy [w badaniu] i zdolniejszy do nauczania o przyczynach.”

 • „Początki demokracji wyrosły na wierze, że jeśli ludzie w pewnym sensie są równi, to są równi we wszystkim.”

 • „Człowiek bowiem jest jedynym zwierzęciem, które ma prostą postawę, bo jego natura i istota są boskie. Otóż funkcją właściwą istocie najbardziej zbliżonej do bóstwa jest myśl i mądrość. Lecz funkcja ta nie byłaby łatwa do wykonania, gdyby część górna organizmu bardzo ciążyła, bo ciężar utrudnia w wysokim stopniu działanie rozumu.”

 • „Dramat nas interesuje nie dlatego, że ilustruje naturę ludzką, ale głównie ze względu na sytuację, a dopiero później ze względu na uczucia tych, których dotyczy.”

 • „Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach.”

 • „Każde stworzenie jest smutne po cielesnym obcowaniu.”

 • „(…) gniew budzi się w człowieku, gdy mu się zdaje, że doznał niesprawiedliwości.”

 • „By zap­ragnąć przy­jaźni nie pot­rze­bujesz wiele cza­su, lecz sa­ma przy­jaźń jest owo­cem, który dojrze­wa po­woli.”

 • „Kto nie panuje nad sobą, popełnia złe czyny pod wpływem namiętności, wiedząc, że są złe, ten natomiast, kto panuje nad sobą, wiedząc, że żądze są złe, nie ulega ich podszeptom dzięki swemu rozumowi.”

 • „Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy: pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości.”

 • „Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty: ani spragnionym, ani pijanym.”

 • „Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny.”

Arystoteles cytaty

Tagi: ⭐ arystoteles cytaty o miłości, arystoteles cytaty o szczęściu, arystoteles najsłynniejsze cytaty, arystoteles cytaty o przyjaźni, arystoteles cytaty prawda, arystoteles cytaty o kobietach, arystoteles cytaty o nauce, arystoteles cytaty demokracja, arystoteles cytaty o wychowaniu

Darmowe wróżby3 karty tarota3 karty tarota
TAROT
Z 3 KART
5 kart tarota5 kart tarota
TAROT
Z 5 KART
tarot lenormandtarot lenormand
TAROT
LENORMAND
losuj runęlosuj runę
LOSUJ
RUNĘ
karty cygańskiekarty cygańskie
KARTY
CYGAŃSKIE
karty klasyczne3 karty klasyczne
KARTY
KLASYCZNE
tarot na dziśtarot na dziś
TAROT
NA DZISIAJ
tarot na tydzieńtarot na tydzień
TAROT
TYGODNIOWY
tarot na miesiąctarot na miesiąc
TAROT
MIESIĘCZNY

Zobacz też

Najciekawsze na blogu


O MNIE I O MOIM
WRÓŻENIU

OPINIE O MOICH
WRÓŻBACH

PRZYKŁADY
ROZKŁADÓW

ZNACZENIE
KART TAROTA

WIELKIE
ARKANA

MAŁE
ARKANA

JAK DZIAŁA
TAROT ?

CZY TAROT JEST
WIARYGODNY ?

CZY TAROT SIĘ
SPRAWDZA ?

O CO PYTAĆ
KARTY TAROTA ?

JAK OPISAĆ
SWOJĄ SYTUACJĘ ?

JAK TRAKTOWAĆ
WRÓŻBĘ Z KART ?

KARTY
ANIELSKIE

KARTY
CYGAŃSKIE

TAROT
LENORMAND

TAROT
PARTNERSKI

NUMEROLOGIA
PARTNERSKA

DOPASOWANIE
ZNAKÓW ZODIAKU

KALKULATOR
NUMEROLOGICZNY

ZNACZENIE
GODZIN

LICZBY
ANIELSKIE

NUMEROLOGIA
ZWIĄZKU

ZNACZENIE DATY
URODZENIA

PORTRET
NUMEROLOGICZNY

DLA MĘŻCZYZN
O KOBIETACH

DLA KOBIET
O FACETACH

EMOCJE
UCZUCIA

ZWIĄZKI
UCZUCIOWE

ZDRADY
ROMANSE

PROBLEMY
ŻYCIOWE

ROZWÓJ
OSOBISTY

TECHNIKI
WIZUALIZACJI

AFIRMACJE
Z PRZYKŁADAMI

TECHNIKI
MEDYTACJI

JAK USPOKOIĆ
MYŚLI ?

JAK POLUBIĆ
SIEBIE ?

JAK OPANOWAĆ
ZŁOŚĆ ?

JAK SOBIE
WYBACZYĆ ?

JAK WYJŚĆ ZE
STREFY KOMFORTU ?

JAK POKONAĆ
STRACH ?

SPOSOBY NA
STRES

JAK OSIĄGNĄĆ
SZCZĘŚCIE ?

MIŁOŚĆ
KARMICZNA

BLIŹNIACZY
PŁOMIEŃ

WRÓŻBY
MIŁOSNE

JAK ODZYSKAĆ
MIŁOŚĆ ?

CZY JEST SZANSA
NA POWRÓT ?

JAK ZAKOŃCZYĆ
ZWIĄZEK ?

MAGIA
CZARY

ENERGETYKA
CZŁOWIEKA

SYMBOLE
EZOTERYCZNE

MAGIA
MIŁOSNA

ZAKLĘCIA
MIŁOSNE

SPĘTANIE
MIŁOSNE

TAJEMNICE
CZAKR

JAK ODBLOKOWAĆ
CZAKRY

AURA
CZŁOWIEKA

WAMPIRY
ENERGETYCZNE

JAK PODNIEŚĆ
WIBRACJE ?

HIPNOZA
REGRESYJNA

CZY KTOŚ RZUCIŁ
NA MNIE UROK ?

ODCZYNIANIE
UROKÓW

ZŁA ENERGIA
W DOMU

SŁYNNE
PRZEPOWIEDNIE

TERAPIE
ALTERNATYWNE

ZNACZENIE
SNÓW

CZY MARZENIA
SIĘ SPEŁNIAJĄ ?

CZY BĘDĘ
SZCZĘŚLIWA ?

CO MNIE CZEKA
W PRZYSZŁOŚCI ?

UKRYTY
NARCYZM

CZYM JEST
FONOHOLIZM ?

ZABURZENIA
ODŻYWIANIA

ILE BĘDĘ
MIAŁA DZIECI ?

KIEDY ZAJDĘ
W CIĄŻĘ ?

KIEDY WYJDĘ
ZA MAŻ ?

HOROSKOP
CHIŃSKI

CHIŃSKIE
ZNAKI ZODIAKU

HOROSKOP
CELTYCKI

Znaki zodiaku

Kliknij na interesujący Cię znak zodiaku, aby przeczytać jego rozbudowaną charakterystykę:Znak zodiaku Baran
BARAN
Znak zodiaku Byk
BYK
Znak zodiaku Bliźnięta
BLIŻNIĘTA
Znak zodiaku Rak
RAK
Znak zodiaku Lew
LEW
Znak zodiaku Panna
PANNA
Znak zodiaku Waga
WAGA
Znak zodiaku Skorpion
SKORPION
Znak zodiaku Strzelec
STRZELEC
Znak zodiaku Koziorożec
KOZIOROŻEC
Znak zodiaku Wodnik
WODNIK
Znak zodiaku Ryby
RYBY

O mnie

Arystoteles cytaty horoskopJestem doświadczoną kobietą, wróżką i numerologiem. Moja sprawność w interpretacji rozkładów kart tarota i uzupełnianie jej numerologią zadziwia często nawet mnie, stąd pewnie tak spore zainteresowanie moimi wróżbami. Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, wykazuję się również szczerością w moich wróżbach, dlatego masz pewność, że powiem Ci zawsze to co pokazały mi karty a nie to,co chcesz usłyszeć Zawsze stawiam na szczerość i prawdę rozkładając karty, ponieważ to zawsze popłaca. Więcej o mnie przeczytacie Państwo tutaj: o mnie

W przypadku zainteresowania moimi wróżbami proszę o kontakt pod tym adresem e-mail: wrozka@otylia.pl. Lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie zamów wróżbę. Pozdrawiam serdecznie.

Opinie o mnie

opinie

"Pani Otylio, dziękuję za wróżbę .Będę do niej wracała, kiedy zwątpię w swoje plany i cele. Pozdrawiam Panią i również życzę wszystkiego dobrego"

Pani Jolanta


opinie

“Dziekuje serdecznie To dziwne... bo wszystko sie zgadza co do joty... Pozdrawiam serdecznie i dziekuje za dodanie otuchy Z powaznianiem Arek”

Pan Arkadiusz


opinie

"Witam. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe wróżby. Forma w jakiej przekazuje Pani informacje bardzo mi odpowiada. Lubię konkretne wróżby i takie do mnie najbardziej przemawiają. Mam do Pani 100% zaufanie."

Pani Michalina


KLIKNIJ, aby zobaczyć wszystkie opinie

Szybki kontakt

Napisz do mnie teraz:
  Ważne posty

  Kalkulatory

  MAGICZNA KULA

  Wylosuj

  SWĘDZIDEŁKO

  Magia


  ZAKLĘCIA
  MIŁOSNE

  MAGIA
  CZARY

  BLIŹNIACZY
  PŁOMIEŃ

  Związki


  JAK URATOWAĆ
  ZWIĄZEK ?

  CZY JEST SZANSA
  NA POWRÓT ?

  JAK ZAKOŃCZYĆ
  ZWIĄZEK ?

  Dzień / Tydzień / Miesiąc


  TAROT NA DZIŚ

  TAROT NA TYDZIEŃ

  TAROT NA MIESIĄC

  Wróżby


  TAROT
  PARTNERSKI

  TAROT
  MIŁOSNY

  CZYM SĄ
  WRÓŻBY ONLINE ?

  Rozwój osobisty


  ROZWÓJ
  OSOBISTY

  TECHNIKI
  WIZUALIZACJI

  AFIRMACJE
  Z PRZYKŁADAMI

  Czakry


  CZAKRY
  W CIELE

  JAK ODBLOKOWAĆ
  CZAKRY ?

  AURA
  CZŁOWIEKA

  Życie


  JAK POKONAĆ
  STRACH ?

  SPOSOBY
  NA STRES

  JAK OSIĄGNĄĆ
  SZCZĘŚCIE ?

  Facebook

  Polub mój profil na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o promocjach.

  Facebookfacebook

  Zobacz inne posty

  Losuj kartę tarota

  Kliknij w poniższą kartę, aby wylosować dla siebie kartę dnia.
  Losuj jedną kartę tarotakarta dnia

  Jak zamówić ?

  zamów wróżbęjak zamówić wróżbę